Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Coachpower Sweden AB

Vilka är vi?

Coachpower Sweden AB

Örjan Strindlund & Malin Dohlwitz-Strindlund har sedan år 2000 genomfört ett stort antal föreläsningar, utvecklingsprogram, ledarträningar och coachuppdrag för individer och i grupp. Total har vi haft över 1.300 individuella coachklienter och över 17.500 seminarie/utbildningsdeltagare i drygt 280 Svenska och Europeiska bolag.

Bland våra kunder finns entreprenörer, riksdagspolitiker, internationella designers, säljare, chefer (på alla nivåer), potentiella ledare och medarbetare i deras organisationer. För entreprenörer, intraprenörer och ledare som tröttnat på undanflykter, mesande, att “spela smått” & annat trams! Som är redo och vill skapa resultat inom business, ledarskap & välmående, NU!

Vi tillhandahåller bl a:

Kraft & Resultat Träning (KRT): Skräddarsytt för entreprenörer & intraprenörer som vill skapa mer BUSINESS, bli tydligare som ledare och ha ett fantastiskt välmående inom 90 dagar!

Executive Coaching: För höga chefer som har resultatansvar och som vill skapa genombrottsresultat för sig själva och sina företag.

Högst Energi Vinner!: Denna kraftfulla inspirationsföreläsning ger dig verktygen och förståelsen för hur du snabbt höjer din egen energi och blir grymt attraktiv! De med “Högst Energi” attraherar de bästa kunderna, ledarna, säljarna och medarbetaren.

TUFF KÄRLEK för Ledare!: Vår bok för dig som vet att extraordinära resultat nås genom att frigöra människors potential och att fokusera på styrkor, talang och passion.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 150 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet(er):
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Coachpower Sweden AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 17 februari 2000
 • Verksamhet: Konsultverksamhet avseende ...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

“Vi vill förenkla och digitalisera vår försäljningsprocess samt leverans av våra tjänster”

Vi vill investera i en utbildning som säkerställer ett förutsägbart och konstant flöde av nya potentiella kunder genom att förenkla denna process i 3 steg - 1) annonsering 2) webinar 3) telefonintervju. Det möjliggör att vi även kan digitalisera större delen av våra tjänster.

Denna utbildning är unik i sitt slag och mycket framgångsrik och gör det även möjligt att kunna skapa en mer digital utbildningsplattform som gör att vi blir oberoende av konferensanläggningar etc. Vi har tidigare nyttjat Toborrow med stor framgång och väljer därför att söka finansiering genom Toborrow även denna gång.

Örjan Strindlund Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har verkat som entreprenörer under över 18 år i samma bolag och har en god uppfattning om vad som krävs för att snabbt kunna generera kunder. Vi har räknat med att denna investering kommer att återbetala sig inom 12 månader och dessutom säkerställa att vi höjer vår nuvarande omsättning med 20-30% samt säker våra kostnader med 15-25 %. Vi har under flera år haft AAA-rating.

Jag som ägare lämnar dessutom 100% personlig borgen som säkerhet för lånet.

Finansiell information

Vi räknar med att omsätta 4.000.000 kronor ex moms under 2018. Vi har minskat på vår kostnader under 2018 och ser att marknaden för BusinessCoaching ökar för varje år.

Fokus ligger nu på att skapa längre kundkontrakt så kallade "årsprogram" där vi först och främst kan säkerställa att den kunskap vi överför blir ordentligt förankrad hos kunden och samtidigt säkerställa affärer över längre tid.

Vi fokuserar även på att skapa längre Företagsprogram där vi jobbar med mindre ägarledda bolag och hela dessa personal med att tydliggöra målbild, se till att de har Rätt Person På Rätt Plats som gör det möjligt att levererar god resultat.

Observera att det lån som är bokfört under långfristiga skulder härleds till det lån hos Toborrow som vi nyligen återbetalt i sin helhet. Vi har alltså inte några långfristiga skulder i dagsläget.

Preliminära siffror för 2018-01-01 - 2018-05-23 som ej ännu är reviderade.

Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1162
Övriga rörelseintäkter 0
Avskrivningar 0
Rörelseresultat (EBIT) 270
Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader 7
Resultat efter finansnetto 263
Årets resultat 263

Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 143
Omsättningstillgångar 1528
Summa tillgångar 1671
Eget kapital 108
Summa obeskattade reserver 0
Långfristiga skulder 188
Kortsiktiga skulder 1112
Skulder och eget kapital 1407

Nyckeltal
Rörelsemarginal 23.24%
Nettomarginal 22.63%
Soliditet 6.46%
Kassalikviditet 128.15%

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 916 4 086 4 680
Övriga rörelseintäkter 4 N/A N/A
Avskrivningar 3 95 100
Rörelseresultat (EBIT) 685 822 1 016
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 9 1 2
Resultat efter finansnetto 676 821 1 014
Årets resultat 521 635 786
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 141 134 190
Omsättningstillgångar 1 460 1 486 1 262
Summa tillgångar 1 601 1 620 1 451
Eget kapital 638 776 891
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 250 0 0
Kortfristiga skulder 964 843 560
Skulder och eget kapital 1 601 1 620 1 451
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 17.48% 20.11% 21.7%
Nettomarginal, % 17.25% 20.09% 21.66%
Soliditet, % 39.85% 47.9% 61.4%
Kassalikviditet, % 140.77% 163.81% 203.03%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet