Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Coachpower Sweden AB

Vilka är vi?

Coachpower Sweden AB

Örjan Strindlund & Malin Dohlwitz-Strindlund har sedan år 2000 genomfört ett stort antal föreläsningar, utvecklingsprogram, ledarträningar och coachuppdrag för individer och i grupp. Total har vi haft över 1.300 individuella coachklienter och över 17.500 seminarie/utbildningsdeltagare i drygt 280 Svenska och Europeiska bolag.

Bland våra kunder finns entreprenörer, riksdagspolitiker, internationella designers, säljare, chefer (på alla nivåer), potentiella ledare och medarbetare i deras organisationer. För entreprenörer, intraprenörer och ledare som tröttnat på undanflykter, mesande, att “spela smått” & annat trams! Som är redo och vill skapa resultat inom business, ledarskap & välmående, NU!

Vi tillhanda håller bl a:

Kraft & Resultat Träning (KRT): Skräddarsytt för entreprenörer & intraprenörer som vill skapa mer BUSINESS, bli tydligare som ledare och ha ett fantastiskt välmående inom 90 dagar!

Executive Coaching: För höga chefer som har resultatansvar och som vill skapa genombrottsresultat för sig själva och sina företag.

Högst Energi Vinner!: Denna kraftfulla inspirationsföreläsning ger dig verktygen och förståelsen för hur du snabbt höjer din egen energi och blir grymt attraktiv! De med “Högst Energi” attraherar de bästa kunderna, ledarna, säljarna och medarbetaren.

TUFF KÄRLEK för Ledare!: Vår bok för dig som vet att extraordinära resultat nås genom att frigöra människors potential och att fokusera på styrkor, talang och passion.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 250 000 SEK
 • Löptid: 6 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Coachpower Sweden AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 17 februari 2000
 • Verksamhet: Konsultverksamhet avseende ...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Coachpower Sweden AB

“Vi vill vidareutveckla våra tjänster med hjälp av ett uppföljningsprogram efter tidigare utbildning som sker både på plats i USA och digitalt”

Vi vill vidareutveckla oss och genomföra en utbildning som både är digital och live i USA. Denna kunskap skall ligga till grund för att utöka vårt koncept till ett "årsprogram" för entreprenörer. Örjan Strindlund har precis genomfört första delen av utbildningen i USA (detta har vi bekostat själva om ca 110.000 kronor). Del två i denna utbildning startar i slutet av oktober 2017 och det är denna investering vi söker kapital för och väljer därför att söka finansiering genom Toborrow.

Örjan Strindlund Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har verkat som entreprenörer under över 17 år i samma bolag och har en god uppfattning om vad som krävs för att snabbt kunna generera kunder. Vi har räknat med att denna investering kommer att återbetala sig inom 6 månader och dessutom säkerställa att vi höjer vår nuvarande omsättning med 20-30%. Vårt uppdrag är att skapa resultat för oss själva och våra kunder! Vi har under flera år haft AAA-rating.

Jag som ägare lämnar dessutom 100% personlig borgen som säkerhet för lånet.

Finansiell information

Vi räknar med att omsätta 4.000.000 kronor ex moms under 2017. Vi håller i dagsläget liknande omsättningstakt, 2.527Tkr, som motsvarande period föregående år då vi omsatte 2.654Tkr.

Vi har tappat en del intäkter under året främst från Örjan Strindlund då vi satsade på att bli delägare (10%) i ett Solenergibolag som genomgått vår utbildning, Kraft & Resultat Träning - KRT. Fantastiskt kompetenta "specialister" inom Solenergilösningar men med stor utvecklingspotential inom ledarskap, försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Vi hade en muntlig överenskommelse om att ta 3% omsättningsarvode för vår insats och var i slutskedet av avtalsskrivningen då de valda att ta in ytterligare en affärsjurist som fullständigt ändrade förutsättningarna för ett intressant delägarskap för oss. Det blev ett abrupt slut på en intensiv satsning på ca 5 månader där vi tappade en uppskattad omsättning på ca 900.000 kronor ex moms för 2017.

Fokus ligger nu på att skapa längre kundkontrakt så kallade "Årsprogram", där vi först och främst kan säkerställa att den kunskap vi överför blir ordentligt förankrad hos kunden och samtidigt säkerställa affärer över längre tid.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-10-18 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2 398 4 086 4 680
Övriga rörelseintäkter 130 N/A N/A
Avskrivningar 3 95 100
Rörelseresultat (EBIT) 138 822 1 016
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 5 1 2
Resultat efter finansnetto 133 821 1 014
Årets resultat 133 635 786
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 145 134 190
Omsättningstillgångar 1 114 1 486 1 262
Summa tillgångar 1 259 1 620 1 451
Eget kapital 116 776 891
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 010 843 560
Skulder och eget kapital 1 126 1 620 1 451
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 5.46% 20.11% 21.7%
Nettomarginal, % 5.26% 20.09% 21.66%
Soliditet, % 9.21% 47.9% 61.4%
Kassalikviditet, % 99.90% 163.81% 203.03%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.