Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Coffee In Falun AB

Vilka är vi?

Coffee In Falun AB

Jason Tummings och Ferdinand Seton gick i samma klass på universitet 1995-1999 där vi lärde känna varandra. Vi har tillsammans drivit och ägt företag sedan 2004. Vi ser vårt företagande som en naturlig del av våra liv och anser att vi efter dessa år av företagande har bredd och kunskaper som lett oss fram till detta. I vår företagsportfölj har vi allt från fastighetsbolag, Waynes Caféer, IT-återvinning och internet-handel till nattklubb. Ferdinand bor i Falun och Jason bor i Stockholm.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 1 000 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 0%
 • Säkerhet(er):
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Coffee In Falun AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 1 november 2008
 • Verksamhet: Restaurangverksamhet
 • Säte: Dalarnas län

Varför vill vi låna?

“Vi vill starta en ny restaurang/nattklubb i Falun”

Vill vi starta ytterligare en restaurang/nattklubb i Falun. Det finns ett stort behov av en nattklubb för en gästkategori över 25 år. En gästkategori som är köpstark men med höga krav. Vi vill genom en nyetablering göra en storsatsning för att erbjuda en mysig och långsiktig gästfavorit i Falun. Harrys har tidigare funnits i Falun men stängde 2008. Det var väldigt populärt men tyvärr miste de tidigare ägarna hyreskontraktet då verksamheten bedrevs i samma byggnad som ett hotell och störde hotellets gäster. Därför beslutade hyresvärden att säga upp kontraktet.

Vi har lyckats knyta till oss Harrys pubar AB och har därmed ensamrätt att bedriva en Harrys-krog i Falun. Vidare har vi hittat en lokal i samma byggnad som vår befintliga nattklubb (Etage i Falun) som ägs av Settum AB. När Harrys stängde var den som mest populär och trots att det har gått nästan 10 år sedan dess är det många som fortfarande pratar om den. Vi tror att Falun vill ha tillbaka Harrys och att Faluborna är villiga att hjälpa oss finansiera projektet. Därför söker vi en miljon kronor från investerare.

Jason Tummings Delägare & Ledamot

Varför är vi säkra att låna ut till?

Det är Coffee in Falun AB som lånar pengarna, dessa kommer lånas ut till Tusekon AB som kommer äga den nystartade Harrys i Falun. Vi har lagt upp detta på så sätt för att investerarnas ska känna sig tryggare. Genom att låna ut pengar till ett solitt bolag minskas risken i projektet för investerarna.

Båda ägarna lämnar 100% personlig borgen som säkerhet för lånet.

Finansiell information

Coffee in Falun AB har en stabil verksamhet med ett kraftigt positivt kassaflöde. Vi har dessutom utlånade medel som vi får återbetalt under de kommande 2,5 åren. Dessa pengar kommer från en försäljning av delar av verksamheten som ägde rum i januari 2017. De enda långfristiga skulderna vi har är till oss själva som privatpersoner.

Eftersom Café-verksamheten är väldigt säsongsbetonat är resultatet hittills negativt men Oktober månad kommer stängas starkt och under hösten/vintern räknar vi med starkare resultat som kommer balansera upp tidigare månader.

Preliminära siffror för 2017-05-01 - 2017-08-31 som ej ännu är reviderade.

Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1113
Övriga rörelseintäkter 8
Avskrivningar 41
Rörelseresultat (EBIT) -289
Finansiella intäkter 17
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto -272
Årets resultat -272

Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1008
Omsättningstillgångar 530
Summa tillgångar 1538
Eget kapital 415
Summa obeskattade reserver 290
Långfristiga skulder 616
Kortsiktiga skulder 488
Skulder och eget kapital 1809

Nyckeltal
Rörelsemarginal -25.78%
Nettomarginal -24.26%
Soliditet 40.18%
Kassalikviditet 102.66%

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 8 443 10 446 9 904
Övriga rörelseintäkter 2 834 0 0
Avskrivningar 491 321 267
Rörelseresultat (EBIT) 1 560 13 -490
Finansiella intäkter 19 0 0
Finansiella kostnader 25 0 85
Resultat efter finansnetto 1 553 14 -574
Årets resultat 1 070 14 -570
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 153 899 1 138
Omsättningstillgångar 1 368 893 787
Summa tillgångar 2 521 1 792 1 925
Eget kapital 1 295 195 181
Summa obeskattade reserver 290 0 0
Långfristiga skulder 304 767 903
Kortfristiga skulder 662 831 841
Skulder och eget kapital 2 521 1 792 1 925
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 18.71% 0.12% -4.94%
Nettomarginal, % 18.71% 0.13% -5.79%
Soliditet, % 59.15% 10.88% 9.4%
Kassalikviditet, % 202.27% 98.79% 85.13%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet