Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Att utforska, utmana och ifrågasätta branschen är någonting vi strävar efter att göra varje dag. Vi ser varje varumärke som någonting unikt och älskar att förvandla nya smarta idéer till meningsfullt berättande. Oavsett om varumärket är en person, ett företag eller en organisation så vill vi utveckla idén och storyn till något så tydligt och starkt att det stannar kvar hos tittaren länge. Det är därför vi är här.

Sedan 2010 har vi haft nöjet att samarbeta med några av landets starkaste varumärken, organisationer och byråer. Varje dag drivs vi av att kunna vara en del i deras fortsatta utveckling där meningsfull kommunikation med hjälp av rörlig film står i fokus. Förutom reklamfilm har vi under 2016 producerat i samarbete med MTG bland annat en tv-serie Chervaleresk med Måns Zelmerlöw som fick väldigt uppskattat genomslag och en uppföljande säsong kommer under 2017.

SHOWREEL
https://vimeo.com/205010519

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 300 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%),  Företagshypotek
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Produktion av film, video o...
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

För att driva vår verksamhet och öka lönsamheten behöver vi nytt kontor anpassat för verksamheten. Detta innebär en ombyggnation som kostar ca 500.000kr inklusive teknik. Hela projektet med nytt kontor kommer kosta ca 600.000kr och vi finansierar 300.000kr själva och lånar 300.000kr. Via besparingar av externa hyrkostnader av studio och klipprum kommer det generera en besparing på 12.000kr/månad jämfört med nuvarande lösning och dem pengarna kommer användas att betala tillbaka lånet.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Crisp Film är ett bolag som visat stadig tillväxt och dubblat omsättning varje år senaste tre åren. Vi har starkt varumärke i branschen och fortsätter ta större marknadsandelar i en växande bransch.

Finansiell information

Som ni ser så har vi haft en stadig tillväxt som har fortsatt visat sig under 2017. Vi har finansierat tillväxten själva via kunderna samt eget kapital. Detta är anledningen till en låg vinstmarginal.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 13 976 7 219 3 696
Övriga rörelseintäkter 230 362 470
Avskrivningar 138 133 193
Rörelseresultat (EBIT) 233 317 237
Finansiella intäkter 0 0 -12
Finansiella kostnader 26 21 34
Resultat efter finansnetto 207 295 191
Årets resultat 135 271 103
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 786 315 227
Omsättningstillgångar 2 188 1 384 1 084
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 2 974 1 698 1 310
Eget kapital 506 371 100
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Långfristiga skulder 395 0 365
Kortfristiga skulder 2 073 1 328 845
Skulder och eget kapital 2 974 1 698 1 310
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 1.58% 4.18% 5.68%
Nettomarginal, % 1.41% 3.89% 4.58%
Soliditet, % 17.01% 21.84% 7.63%
Kassalikviditet, % 105.55% 104.21% 128.28%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet