Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
C.S i Gävle AB

Vilka är vi?

C.S i Gävle AB

Carina städ startade år 2010 som en enskild firma (som då hette NL/CH Försäljning). År 2013 startade C.S i Gävle AB då företaget vuxit ur sin dåvarande bolagsform. Vi jobbar med städning mot privatpersoner och företag på flertalet orter. Vi är idag 2 st på kontoret och har 14-18 st timanställda beroende på säsong.

Vårt företag är baserat på tron att våra kunders behov är av yttersta betydelse. Hela vårt team är beredda att möta de behoven och som ett resultat utav det, är en hög del av våra kunder hänvisningar och återkommande.

Läs mer på www.carinastad.info

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 500 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: C.S i Gävle AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 9 september 2013
 • Verksamhet: Lokalvård
 • Säte: Gävleborgs län

Varför vill vi låna?

C.S i Gävle AB

“Vår verksamhet behöver rörelsekapital för att klara av efterfrågan.”

Vi har under 2014 satsat på vår marknadsföring vilket har gett resultat och nu kliver vi in i vår högsäsong som sträcker sig mellan maj-december. Vår kraftiga tillväxt har lett till att vi behöver rörelsekapital.

Carina Hekkala Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har ett stort kundunderlag med 75 st fasta hemstädskunder, 68 st återkommande kunder som ringer vid behov samt företagskunder som t.ex. SF Bio i Gävle. Under 2014 gjorde vi även 510 st flyttstädningar, men vårt mål är att utföra ännu fler flyttstädningar 2015.

2015 har vi redan en tillväxt på 15% samt att det är mer flyttstädningar förbokade än föregående år.
Vår etablering i Uppsala 2014 har ökat stadigt. Falun och Borlänge, som vi började bearbeta 2015, har burit frukt.

Enskilda firman (som då hette NL/CH Försäljning) har högsta kreditvärde hos UC. Jag går i personlig borgen för lånet.

Finansiell information

Vi har en stabil verksamhet där tillväxten är god. Förra året investerade vi i 4st bilar samt ca 400 000 kr på marknadsföring. Vi har bara ett bokslut på aktiebolaget, men företaget har varit enskild firma sedan 2010. Verksamheten har alltså pågått i fyra år, men under olika bolagsformer.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-03-21 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning N/A 6 168 4 423
Övriga rörelseintäkter N/A 61 0
Avskrivningar N/A N/A N/A
Rörelseresultat (EBIT) N/A 877 192
Finansiella intäkter N/A 1 0
Finansiella kostnader N/A 50 8
Resultat efter finansnetto N/A 828 184
Årets resultat N/A 635 137
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar N/A 0 0
Omsättningstillgångar N/A 3 024 1 490
Summa tillgångar N/A 3 024 1 490
Eget kapital N/A 822 187
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder N/A 438 0
Kortfristiga skulder N/A 1 764 1 303
Skulder och eget kapital N/A 3 024 1 490
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % N/A 14.07% 4.34%
Nettomarginal, % N/A 13.29% 4.16%
Soliditet, % N/A 27.18% 12.55%
Kassalikviditet, % N/A 171.42% 114.35%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.