Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
D. Johansson Entreprenad AB

Vilka är vi?

D. Johansson Entreprenad AB

Vi är ett företag med säte i Västerbotten inom entreprenad-branschen som hyr ut personal och maskiner till olika projekt i hela Sverige. Från Kiruna i norr till Smygehuk i söder. Vi har varit aktiva sedan 2013 och har flerårig erfarenhet samt många nöjda kunder.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 700 000 SEK
 • Löptid: 30 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%),  Pant i aktier
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: D Johansson Entreprenad AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 22 november 2012
 • Verksamhet: Vägtransport, godstrafik
 • Säte: Västerbottens län

Varför vill vi låna?

D. Johansson Entreprenad AB

“Investeringskapital till uppstart av ett nytt bolag inom asfalts-branschen”

Jag (Daniel) kommer tillsammans med en annan företagare starta ett nytt bolag inom asfalts-branschen. Vi har identifierat en möjlighet att erbjuda tjänster som få andra gör och där vi ser en enormt växande efterfrågan. Redan nu har vi långt gång diskussioner kring samarbeten med väletablerade stora företag. För att kunna erbjuda dessa tjänster behöver vi köpa in nödvändiga maskiner samt ha en startkassa som säkerställer en bra start.

Kostnaderna för uppstart uppgår till ca 1.400.000 kronor där jag genom mitt bolag går in med 700.000 kronor och lånet kommer att användas i sin helhet för detta projekt.

Daniel Johansson VD & ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Den summa vi vill låna motsvarar halva investeringskapitalet för nystart av detta projekt i asfalts-branschen. Jag kommer att lämna personlig borgen som säkerhet för lånet samt pantsätta mina aktier i det nystartade bolaget där tillgångar i form av maskiner kommer att finnas. Detta bolag kommer att vara ägt av mig till 49% och min kompanjon äger resterande 51%. Detta projekt ser vi fyller ett stort behov på den svenska marknaden. Behovet är så pass stort att vi räknar med att ha arbete i flera år framåt med hög lönsamhet. Tillsammans har vi flera års erfarenheter inom denna bransch.

Finansiell information

Resultatet från 2016 visar negativa siffror då bolaget genomförde arbeten med den dåvarande lastbilen som företaget ägde. Transportbranschen är ständigt växande med allt tuffare förutsättningar vilket minskade arbetsmängden. Detta resulterade i mindre drift av lastbilen mot slutet av 2016 fram till början av 2017 då lastbilen såldes i februari. Under 2017 har företaget återhämtat sig väl från tidigare förluster förenade med lastbilsverksamheten och är nu tillbaka med positivt resultat igen. Vi beräknar med att nå ett starkt resultat i slutet av året. Framtida resultat för företaget ser positivt ut, framförallt tack vare det nya projektet och de förväntade intäkterna detta kommer medföra.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-08-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 596 2 487 2 011
Övriga rörelseintäkter 0 13 0
Avskrivningar 63 138 89
Rörelseresultat (EBIT) 31 -201 176
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 13 31 45
Resultat efter finansnetto -45 -232 132
Årets resultat -45 3 7
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 820 765 903
Omsättningstillgångar 29 465 584
Summa tillgångar 849 1 230 1 487
Eget kapital 370 371 367
Summa obeskattade reserver 111 111 350
Långfristiga skulder 318 293 387
Kortfristiga skulder 94 456 383
Skulder och eget kapital 893 1 230 1 487
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 1.94% -8.04% 8.75%
Nettomarginal, % -2.82% -9.28% 6.56%
Soliditet, % 52.73% 37.2% 43.03%
Kassalikviditet, % 30.85% 101.97% 152.48%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Pant
Här kan du se mallen för det pantbrev som ingås när lånet accepteras vid det fall låntagaren valt pant i aktier som säkerhet.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.