Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Dcore startades 2007 av Adam Tell. Adam har varit svensk mästare i tyngdlyftning och har jobbat som personlig tränare i många år. När Adam inte fann kläder med rätt identitet och funktion för gymmet, gav han sig ut i världen för att hitta andra varumärken att sälja på hemmamarknaden. Adam kom flera månader senare hem utan att ha funnit det han sökte och kvar fanns två val, att lägga ner eller tillverka sitt eget. Valet föll på det sistnämnda och Dcore var fött.
Dcore består idag av fitnesskläder, tillbehör och skor för män och kvinnor.
Dcore har på några år gått från 250 000 kr i omsättning till 7 miljoner kr. Dcore kan idag köpas i 187 länder tack vare att vi finns på världens största näthandel för gym/fitness produkter bb.com.
I Sverige finns vi på bl.a nelly.com, sportamore.se och gymgrossisten.com.
Vårt huvudkontor finns i Kristianstad och designavdelningen i Stockholm.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Partihandel med kläder och ...
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Av vår totala omsättning sker 85% på nätet. Detta medför att vi har stora lager för att kunna leverera till dessa kunder. Vår framgång beror till stor del på att vi har varit en säker partner till våra kunder som alltid levererar - utmaningen blir att lösa en säsongsbetonad likviditet när vi växer.
2013/2014 var ett mellanår för oss där vi fokuserade på att säkerställa arbetssätt och rutiner för vidare expansion. Vid inledningen av 2014/2015 hade vi för första gången
förhandsordrar på ca 3 miljoner att jämföras med tidigare år då vi inte har haft förhandsordrar alls. Vi budgeterar en omsättning på ca 9 miljoner för 2014/2015.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Dcore har visat att det går att tjäna pengar även när man växer. Vi har vuxit stadigt och byggt en stabil plattform för framtiden, närmast mot vår internationalisering som sker under 2015.

Finansiell information

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 6 000 6 998 5 946
Övriga rörelseintäkter N/A 0 31
Avskrivningar 43 18 5
Rörelseresultat (EBIT) 293 672 1 181
Finansiella intäkter 4 8 0
Finansiella kostnader 185 184 73
Resultat efter finansnetto 103 496 1 108
Årets resultat 103 364 816
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 138 58 10
Omsättningstillgångar 5 956 4 768 4 834
Summa varulager N/A 3 521 3 207
Summa tillgångar 6 094 4 826 4 844
Eget kapital 1 753 1 650 1 286
Summa obeskattade reserver N/A 160 161
Långfristiga skulder 0 143 1 947
Kortfristiga skulder 4 181 2 874 1 450
Skulder och eget kapital 6 094 4 826 4 844
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 0% 9.6% 19.75%
Nettomarginal, % 0% 7.08% 18.53%
Soliditet, % 31% 36.77% 29.14%
Kassalikviditet, % 21% 43.38% 112.2%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet