Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

CleaningLady erbjuder en abonnemangstjänst för hemstädning i Stockholm där kunden kan välja mellan att ha städning en gång i veckan eller varannan vecka. Vi har idag ett trettiotal deltidsanställda. Våra kärnvärden är Trygghet, kvalitet och städgaranti. Vi fick Gasell-utnämning för tre år sedan vilket är något vi är mycket stolta över. Gasell-utnämningen betydde bl a att företaget tillhörde 1% av de snabbast växande företagen i landet!

Mer information om verksamheten och våra tjänster finns på vår hemsida: https://www.cleaninglady.se.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 380 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Pant i fastighet,  Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Lokalvård
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Efter Gasell-utnämningen fick vi växtvärk. Vi bestämde under något år att inte ta in nya kunder alls för att personalen skulle få en chans att återhämta sig och ta hand om befintlig kundstock.

Nu har vi genom omstruktureringar av bl a automatiskt system som fakturerar och sköter löner kunnat minska den adminsitrativa perosnalen från fem till två. Detta kommer vi att se effekt av under slutet av året när alla de har slutat.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är inget nystartat bolag utan registrerades 2003 och verksamhet har bedrivits sedan 2004. Som säkerhet för lånet lämnar vi båda ägare personlig borgen samt pantbrev i moderbolagets fastighet. I dagsläget har inte bolaget några lån.

Finansiell information

Bolagets oreviderade siffror visar det senaste bokslutsåret på en förlust på -1.076.313 kr. Hela den förlusten härör till justering mot moderbolaget, då några anstälda under flera år legat i moderbolag, men arbetat i Cleaninglady. Tar man bort denna siffra från de ordeviderade bokslutet är resultatet runt noll detta år. Justeringen gör att bolagets egna kapital till stor del kommer att ätas upp. Detta kommer att täckas upp genom aktieägartillskott. Till nästkommande bokslutsår så räknar bolaget med att öka sin omsättning med 15%. På kostnadssidan kommer stora insatser göras och besparingar på 640.000 kr kommer att göras. För att ytterligare spara in kostnader så kommer de två ägarna inte att plocka ut någon lön under året. Besparingarna görs främst inom personalkostnader. Bolaget räknar med en bruttovinst på nästa bokslutsår om 500.000-600.000 kr.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 7 351 8 463 10 176
Övriga rörelseintäkter 0 470 686
Avskrivningar 0 59 101
Rörelseresultat (EBIT) -38 -10 -99
Finansiella intäkter 0 0 8
Finansiella kostnader 5 47 1
Resultat efter finansnetto -1 076 -57 -92
Årets resultat -1 076 206 -51
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 114 152 336
Omsättningstillgångar 2 105 2 858 2 958
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 2 219 3 009 3 295
Eget kapital 1 097 1 097 891
Summa obeskattade reserver 0 0 318
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 198 1 912 2 085
Skulder och eget kapital 3 295 3 009 3 295
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -14.57% -0.11% -0.91%
Nettomarginal, % -14.64% -0.63% -0.84%
Soliditet, % 0.95% 36.45% 34.56%
Kassalikviditet, % 95.77% 149.47% 141.87%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Pantavtal
Här kan du se mallen för det pantavtal som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet