Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Disablot (www.disablot.se) arbetar med världsledande tillverkare av produkter för elnät och erbjuder ett heltäckande sortiment av produkter och tjänster för byggnation och underhåll av elnät. Vår affärsidé är att leverera högkvalitativa kablar, produkter och komponenter inom fiberoptik, kraft och kabelskydd. Vi arbetar med världsledande tillverkare inom respektive område och lagerför prudukter för snabba och exakta leveranser. Våra kunder återfinns bland entreprenörer, installatörer, nätägare, kraftbolag, energiverk och kommuner.

Vi ställer höga krav avseende kvalitet och kräver därför att våra leverantörer är certifierad enligt ISO 9001 eller motsvarande. Utöver att erbjuda högkvalitativa produkter fokuserar vi på att påverka vår miljö så lite som möjligt, därför ställer vi även krav på att våra leverantörer skall vara certifierade inom detta område.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 800 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Partihandel med datorer och...
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Anledningen till att vi önskar låna pengar är att vi har två nya leverantörer med produkter för den norska marknaden. Det handlar om olika typer av fiberkabel för installation i luft och vatten. Leverantörerna av dessa kräver dock förskottsbetalning. Lyckligtvis har vi har redan fått in flera ordrar i Norge.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Disablot är har funnits i över 20 år och har alltid haft en stabil ekonomi. Vi har en god kreditvärdighet enligt UC, och jag går personligen i borgen för hälften av beloppet.

Finansiell information

Disablot är involverad i en bransch som kretsar kring stora ordrar och projekt, varför vår omsättning har varierat en del över tiden. Siffrorna för 2014 är inte reviderade än. Det slutgiltiga bokslutet kommer därför att bli lite annorlunda när det är reviderat.

Jag vill också upplysa Toborrows långivare om att det finns en post på skuldsidan i den oreviderade balansräkningen för 2014, "Moms och särskilda punktskatter", som är på 2587tkr. Detta, i kombination med andra mindre poster som t.ex. obeskattade reserver, gör att skuldsidan av balansräkningen summerar.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 5 560 10 311 4 390
Övriga rörelseintäkter N/A 0 76
Avskrivningar N/A 47 39
Rörelseresultat (EBIT) 241 4 -109
Finansiella intäkter N/A 0 22
Finansiella kostnader 53 62 38
Resultat efter finansnetto 188 -59 -125
Årets resultat N/A -43 1
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 214 512 886
Omsättningstillgångar 4 641 4 704 1 681
Summa varulager N/A 611 422
Summa tillgångar 5 855 5 216 2 567
Eget kapital 731 543 639
Summa obeskattade reserver N/A 178 209
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 288 4 495 1 718
Skulder och eget kapital 5 855 5 216 2 567
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 4.33% 0.03% -2.44%
Nettomarginal, % 3.38% -0.57% -2.79%
Soliditet, % 14.61% 13.07% 31.24%
Kassalikviditet, % 160.58% 91.05% 73.28%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet