Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Disablot Aktiebolag

Vilka är vi?

Disablot Aktiebolag

Disablot (www.disablot.se) arbetar med världsledande tillverkare av produkter för elnät och erbjuder ett heltäckande sortiment av produkter och tjänster för byggnation och underhåll av elnät. Vår affärsidé är att leverera högkvalitativa kablar, produkter och komponenter inom fiberoptik, kraft och kabelskydd. Vi arbetar med världsledande tillverkare inom respektive område och lagerför prudukter för snabba och exakta leveranser. Våra kunder återfinns bland entreprenörer, installatörer, nätägare, kraftbolag, energiverk och kommuner.

Vi ställer höga krav avseende kvalitet och kräver därför att våra leverantörer är certifierad enligt ISO 9001 eller motsvarande. Utöver att erbjuda högkvalitativa produkter fokuserar vi på att påverka vår miljö så lite som möjligt, därför ställer vi även krav på att våra leverantörer skall vara certifierade inom detta område.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 800 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (50%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Disablot Aktiebolag
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 9 november 1990
 • Verksamhet: Partihandel med datorer och...
 • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Disablot Aktiebolag

“Två stora ordrar kräver förskottsbetalning”

Anledningen till att vi önskar låna pengar är att vi har två nya leverantörer med produkter för den norska marknaden. Det handlar om olika typer av fiberkabel för installation i luft och vatten. Leverantörerna av dessa kräver dock förskottsbetalning. Lyckligtvis har vi har redan fått in flera ordrar i Norge.

Marcus Bauman Styelseledamot

Varför är vi säkra att låna ut till?

Disablot är har funnits i över 20 år och har alltid haft en stabil ekonomi. Vi har en god kreditvärdighet enligt UC, och jag går personligen i borgen för hälften av beloppet.

Finansiell information

Disablot är involverad i en bransch som kretsar kring stora ordrar och projekt, varför vår omsättning har varierat en del över tiden. Siffrorna för 2014 är inte reviderade än. Det slutgiltiga bokslutet kommer därför att bli lite annorlunda när det är reviderat.

Jag vill också upplysa Toborrows långivare om att det finns en post på skuldsidan i den oreviderade balansräkningen för 2014, "Moms och särskilda punktskatter", som är på 2587tkr. Detta, i kombination med andra mindre poster som t.ex. obeskattade reserver, gör att skuldsidan av balansräkningen summerar.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 5 560 10 311 4 390
Övriga rörelseintäkter N/A 0 76
Avskrivningar N/A 47 39
Rörelseresultat (EBIT) 241 4 -109
Finansiella intäkter N/A 0 22
Finansiella kostnader 53 62 38
Resultat efter finansnetto 188 -59 -125
Årets resultat N/A -43 1
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 214 512 886
Omsättningstillgångar 4 641 4 704 1 681
Summa tillgångar 5 855 5 216 2 567
Eget kapital 731 543 639
Summa obeskattade reserver N/A 178 209
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 288 4 495 1 718
Skulder och eget kapital 5 855 5 216 2 567
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 4.33% 0.03% -2.44%
Nettomarginal, % 3.38% -0.57% -2.79%
Soliditet, % 14.61% 13.07% 31.24%
Kassalikviditet, % 160.58% 91.05% 73.28%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.