Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Café Saturnus är ett populärt café och restaurang beläget på Östermalm i centrala Stockholm. I den avslappnade miljön serveras lyxiga rätter i kombination med enkel men vällagad cafémat. Lokalen, i vilken man finner allt från hängivna stammisar till nyfikna turister, bidrar tillsammans med personalen till en genuin atmosfär inspirerad av Frankrike. Maten omnämns ofta i såväl nationell som internationell media. Stället rankas för närvarande som den 54:e bästa restaurangen av över 2000 i Stockholm av användarna på Tripadvisors hemsida. De stora kanelbullarna är särskilt välkända i Stockholm, där de blivit lite av en klassiker bland lokalbefolkningen. Saturnus ägs och drivs av Christina och Christos Pispas som tog över verksamheten efter de gamla ägarna 2003.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 6 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Tillverkning av mjukt matbr...
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Vi kommer att renovera och bygga om hela caféet. I samband med detta kommer vi ersätta en del av utrustningen, som till exempel kaffemaskinen. Historiskt har vi haft ett leasing-avtal på utrustningen men det är mer ekonomiskt lönsamt att äga dem direkt.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Café Saturnus ligger på ett utmärkt läge, är alltid fullsatt och har många regelbundna kunder som återkommer gång på gång. Vi har under lång tid visat ett positivt resultat och kassaflöde och kommer därför kunna betala räntor och återbetalningar utan problem. Saturnus har ägts av nuvarande ägarna i över 10 år och har under den tiden haft en stadigt ökande kundbas vilket har resulterat i stigande omsättning och lönsamhet. Ägarna har nyligen även etablerat Egoist, ett nytt framgångsrikt koncept.

Finansiell information

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-07-31 2013-08-31 2012-08-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning N/A 11 449 11 577
Övriga rörelseintäkter N/A 27 0
Avskrivningar N/A 326 340
Rörelseresultat (EBIT) N/A 290 552
Finansiella intäkter N/A 1 0
Finansiella kostnader N/A 1 57
Resultat efter finansnetto N/A 290 495
Årets resultat N/A 55 208
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar N/A 985 1 058
Omsättningstillgångar N/A 1 771 1 164
Summa varulager N/A 97 0
Summa tillgångar N/A 2 756 2 222
Eget kapital N/A 315 259
Summa obeskattade reserver N/A 290 160
Långfristiga skulder N/A 0 169
Kortfristiga skulder N/A 1 749 1 485
Skulder och eget kapital N/A 2 756 2 222
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % N/A 2.52% 4.76%
Nettomarginal, % N/A 2.52% 4.27%
Soliditet, % N/A 19.63% 17.27%
Kassalikviditet, % N/A 95.71% 78.38%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet