Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Driving Event Sweden är ett privatägt företag med säte i Linköping.
Företaget har funnits sedan 1987 och är verksamt inom motorsporten med fokus på förarutbildningar.
Många företag har redan upptäckt att företagsarrangemang kombinerat med en dag på racerbanan är något utöver det vanliga. Men vi står för mycket mer än racing och säkerhetskörning.
Vi har även generalagenturen för Ariel Atom och Radical som tillverkar två av de snabbaste vägregistrerade bilmodellerna i Sverige.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 400 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Handel med personbilar och ...
  • Säte: Östergötlands län

Varför vill vi låna?


Många av våra kunder som går kurser eller deltar i företagsevent har visat intresse för att köpa våra sportbilar.
När vi får förfrågan att sälja en av bilarna har tillverkarna en leveranstid på sex månader eller mer vilket gör att vi tappar försäljningstillfällen. Skulle vi kunna ha en eller ett par fler färdiga utställningsexemplar kommer vi kunna förkorta tiden för konsumenten från köp till leverans.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Som säkerhet kommer bilarna att kunna vara inkomstgenererande direkt i vår eventverksamhet om vi mot förmodan inte kan sälja dem till konsument.
Verksamheten omsätter i dagsläget ca 3 MSEK och generar stadiga kassaflöden som kan användas till att betala löpande ränteutgifter.
Lagerrisken är reducerad då dessa bilar inte tappar särskilt mycket i värde. Till exempel såldes nyligen en Ariel Atom som gått fem år på bana för 75% av nypris.

Finansiell information

Bokslut Bokslut Bokslut
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 123 3 100 2 913
Övriga rörelseintäkter 398 108 42
Avskrivningar 161 154 202
Rörelseresultat (EBIT) 132 -420 -168
Finansiella intäkter 1 0 0
Finansiella kostnader 86 89 68
Resultat efter finansnetto 47 -509 -236
Årets resultat 47 -509 -236
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 404 565 1 097
Omsättningstillgångar 1 979 1 148 569
Summa varulager 1 776 463 323
Summa tillgångar 2 383 1 713 1 666
Eget kapital -1 179 -1 227 101
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 514 680 830
Kortfristiga skulder 3 048 2 260 736
Skulder och eget kapital 2 383 1 713 1 666
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 3.74% -13.09% -5.68%
Nettomarginal, % 1.33% -15.86% -7.98%
Soliditet, % -49.47% -71.62% 6.06%
Kassalikviditet, % 6.66% 30.3% 33.42%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet