Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi har uteslutande specialiserat oss på att hjälpa föreningar, lag och skolklasser att tjäna extra pengar för att nå sina mål med träningsläger, cuper, klassresor och massor av annat genom riskfri försäljning av lättsålda och prisvärda underkläder och strumpor.

Affärsidén består av ett väl beprövat koncept som går ut på att hjälpa skolklasser, idrottslag och föreningar att mot provision på ett enkelt sätt tjäna pengar genom riskfri försäljning.

Freshbody® kännetecknas av prisvärda produkter, hög kvalité, hög förtjänst, miljötänk och rättvisa förhållanden i alla led från råvara till konsument. Även genom strumpor och underkläder för de minsta! Bra service och snabba leveranser är ett annat.

För oss handlar inte kvalité på kläder endast om materialet, utan hela kedjan från råvara till konsument.

Mer information om oss och vårt koncept finns på vår hemsida: www.freshbody.se

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 1 000 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Partihandel med kläder och ...
  • Säte: Dalarnas län

Varför vill vi låna?

Finansieringsbehovet täcker kostnaderna för den första ordern av egenproducerade kläder av bambu.

Konsumenternas medvetande om bambuprodukternas egenskaper gör att efterfrågan har ökats enormt den senaste tiden så vi väljer nu att enbart sälja bambuprodukter vilket gör oss unika i branschen.

Kort om Bambu:
Bambu har överlägsna egenskaper andra textiler och börjar få fart i mode värden bland annat på grund av sin lyster och för att tyget alltid faller snyggt utan skrynklor och i sportvärlden bland annat på grund utav sin andningsförmåga och för att tyget inte klibbar när man blir svettig samt det eliminerar lukt. Till vardags kan nämnas några av dess egenskaper som att tyget vid kallt väder värms av fibrerna och vise versa. För barn och känslig hud kan nämnas 98 % UV-absorption och mycket effektiva antibakteriella egenskaper.

Bambu anses vara miljövänligare än bomull och växer i snitt 30-40 cm per dag på ställen där ingen annan växtlighet kan frodas.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har en genomarbetad och fungerande affärsidé samt ett avancerat hanteringsprogram för hela processen som välkomnar den tillväxt vi beräknar. Lätt hantering för kontaktpersonen, även gällande hela föreningar med många grupper då alla bitar i försäljningen serveras under hela processen, bland annat genom att säljarna själva kan lägga sina beställningar på mobilen som vi sedan levererar paketerat per säljare. Allt noteras och uträknas av vårt system såsom lagerhanteringen och kundhanteringens olika processer som är automatiserad. Exempel automatiseras och skickas mejl i de olika försäljningsstegen med förklaringar samt sms. Allt för att hålla bästa tänkbara service för kontaktpersonen och säljare som lätt överskådar och administrerar sina konton online under försäljningens gång.

* Företagets välarbetade hanteringsprocess där alla investeringar har skett genom egna medel.
* Lånesumman avser endast försäljningslager.
* Bolaget har inga lån.
* Personlig borgen.

Finansiell information

Då bolaget är relativt nystartat och med endast ett bokslut så bedöms ratingen inte högre av UC. CreditSafe ger God kreditvärdighet. Bolaget bör ändå bedömas som starkt med anseende av nedan resultatberäkningar och investerat kapital.

Observera att senaste bokslut endast omfattar 7 månader (2015-01-01 - 2015-07-31).
Omsättning per 2015-10-31 var 1 205 TSEK.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Data saknas
2015-07-31 2014-12-31 2013
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 749 24 -
Övriga rörelseintäkter N/A N/A -
Avskrivningar 80 11 -
Rörelseresultat (EBIT) 270 8 -
Finansiella intäkter 0 0 -
Finansiella kostnader 0 0 -
Resultat efter finansnetto 270 8 -
Årets resultat 212 6 -
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 2 101 2 181 -
Omsättningstillgångar 581 24 -
Summa varulager N/A N/A -
Summa tillgångar 2 683 2 206 -
Eget kapital 2 411 2 199 -
Summa obeskattade reserver N/A N/A -
Långfristiga skulder 400 0 -
Kortfristiga skulder 128 7 -
Skulder och eget kapital 2 683 2 206 -
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 36.05% 33.33% -
Nettomarginal, % 36.05% 33.33% -
Soliditet, % 89.86% 99.68% -
Kassalikviditet, % 354.69% 342.85% -
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet