Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Edge Cosmetics AB

Vilka är vi?

Edge Cosmetics AB

Vi på Edge Cosmetics (www.edgecosmetics.se) tillhandahåller kosmetiska produkter inom segmentet professionell hårvård. Våra kunder är främst frisörsalonger med tillväxtpotential i Sverige. Vår strävan är att kunna erbjuda produkter med så hög naturlig halt som möjligt utan att för den delen göra avkall på form och funktion.

Vi vill göra skillnad genom hela kedjan, från produktion till konsumtion. För oss är det viktigt att balansera minimala avtryck på miljö men samtidigt stå oss konkurrenskraftiga. Genom att välja en produkt från oss är du inte bara skonsam mot miljön utan även dig själv. Du undviker i största möjliga mån att utsätta dig för ingredienser som kan vara cancerframkallande, hormonstörande eller allergena.

Vårt mål är att kunna erbjuda det bredaste sortimentet av naturliga produkter på marknaden.Vi ser idag en växande marknad och ökad efterfrågan på naturliga produkter. Då vi har god kompetens att kunna erbjuda detta i kombination med bibehållen funktion och kvalité har vi idag en liten men stabil marknadsposition med stor tillväxtpotential. Bolaget startades 2007 och har sitt säte i Stockholm. Vi finns representerade idag främst på den svenska marknaden men exporterar även till Danmark och Nordamerika.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 1 000 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 0%
 • Säkerhet:
  Borgen (50%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Edge Cosmetics AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 11 juli 2007
 • Verksamhet: Partihandel med övriga hush...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Edge Cosmetics AB

“Vi söker investeringskapital för att nylansera EDGE Natural Haircare. ”

Idag tillverkar vi våra produkter i Australien/Sverige med en fördelning på ungefär 60/40. Gällande Australien har detta medfört sämre betalningsvillkor, självklart en avsevärt längre transporttid (skeppas via båt), samt en alltför stark australiensisk dollar. Australien var ett av de länder, som förutom Sverige, återhämtade sig snabbast från lågkonjukturen. Detta medförde på kort sikt en svenska krona som tappade uppåt 30% gentemot dollarn räknat från företagets start 2007. Denna har dock återhämtat sig något men vårt kommande stora projekt innebär en omstrukturering som efter att denna är genomförd kommer ligga enligt fördelningen Sverige/Italien 50/50. Detta gynnar oss som företag och går hand i hand med den miljöprofil som vi vill att marknaden skall uppfatta oss ha. Valet utav länder historiskt samt i framtiden att producera i beror främst på de höga krav vi ställer på våra legoproducenter gällande innehåll i kombination med funktion. Redan nämnda kräver självklart initialt större investeringar varvid vi söker detta investeringskapital.

Joakim Wallin Styrelseordförande

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har funnits sedan 2007. Företaget består från start fram till idag utav 3 st delägare. Kärnan i vår verksamhet har alltid varit att växa organiskt. Med det menar vi att enbart investera de medel vi har. För oss har det, till en början, varit viktigare att ha en högre omsättningshastighet på produkterna än ett att ha ett lågt enhetspris. Detta självklart för att ett högt lagervärde innebär en högre risk. I takt med ökad efterfrågan har vi självklart vågat göra större investeringar. Tyvärr har vi varit tvungna att avböja förfrågningar om att etablera varumärket på en handfull andra marknader utomlands då detta vid det aktuella tillfället har varit en för stor investering i förhållande till risken. Ett angenämt problem kan tyckas men återspeglar än en gång hur vi ser på vårt företagande. Riskkapital har heller aldrig varit föremål för vår verksamhet då vi har sådan tillförsikt till konceptet att detta inte varit aktuellt. Självklart har båda delägare samt företaget en god historik och ingendera har tidigare haft betalningsanmärkningar.

Finansiell information

OBS: Innevarande bokslutsår, 2014, är reviderat.

Vi har stadigt ökat båda omsättning och lönsamhet genom åren, dock inte till dess fulla potential då tillräckligt med likvida medel ej funnits tillgängligt. Vi har lånat pengar ett flertal gånger utav både bank och ALMI. En del av dessa är avslutade och en del pågår det fortfarande amortering på. Under senare år har vi även tillförskansat oss kontor och lager i Solna på sammanlagt över 230 kvm. Nödvändiga investeringar för att bedriva en framgångsrik verksamhet.

Bruttomarginalen, soliditeten och resultatet har ökat och nådde sina hitintills bästa nivåer per 2014-12-31. Omsättningen för innevarande verksamhetsår går enligt våra estimeringar med en progressiv ökning under hela året. Detta kan ske tack vare en ökad efterfrågan samt en beräknad nylansering till senare delen av 2015. Med kommande omstruktureringar kommer vi att öka vår lönsamhet än mer samt potential omsättningsmässigt då vi kommer att ha kortare tid emellan investering till ROI. Detta medför att de likvida medlen snabbare kan återinvesteras i verksamheten än tidigare. Vi ser oerhört positivt på framtiden!

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 5 653 4 495 4 174
Övriga rörelseintäkter 5 0 0
Avskrivningar 0 N/A N/A
Rörelseresultat (EBIT) 1 020 106 1 070
Finansiella intäkter 52 2 4
Finansiella kostnader 268 198 121
Resultat efter finansnetto 804 -91 953
Årets resultat 804 0 602
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 300 300 0
Omsättningstillgångar 2 950 2 447 2 438
Summa tillgångar 3 250 2 747 2 438
Eget kapital 929 126 726
Summa obeskattade reserver 161 161 259
Långfristiga skulder 1 664 1 518 718
Kortfristiga skulder 184 942 735
Skulder och eget kapital 2 447 2 747 2 438
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 18.06% 2.35% 25.63%
Nettomarginal, % 14.24% -2.02% 22.83%
Soliditet, % 32.05% 9.15% 38.06%
Kassalikviditet, % 454.35% 47.23% 124.35%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.