Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Electrotech Sweden AB

Vilka är vi?

Electrotech Sweden AB

Electrotech utvecklar och säljer främst produkter för förbränningskontroll och smörjning av järnvägsräls. Utöver det arbetar vi även med utveckling av både hård- och mjukvara inom elektronikområdet, slutmontering och test av färdiga produkter samt försäljning av elektronik- och mekanik komponenter.

Ett ytterligare verksamhetsområde är inköp av förbrukningsmaterial av udda delar. Dessa säljs vidare till större företag som föredrar att göra samlade inköp ifrån oss istället för att använda sig av ett flertal leverantörer.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 200 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet(er):
  Borgen (100%)
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Electrotech Sweden AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 27 november 2002
 • Verksamhet: Partihandel med elektronikk...
 • Säte: Östergötlands län

Varför vill vi låna?

“Vi behöver stärka vårt rörelsekapital”

Tidigare har ägaren Krister drivit verksamheten parallellt med annat heltidsarbete men han har nu sedan två år tillbaka arbetat heltid i verksamheten vilket lätt till att omsättningen ökat i hög takt. Då den ökade omsättningen medför ökade kostnader behöver vi låna för den löpande förbrukningen.

Krister Gustafsson Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Företaget har funnits sedan 2002 och Krister har erfarenhet av att driva bolag sedan 1990. Vi har ett starkt samarbete med HANZA KA Åtvidaberg AB som innebär att de köper udda delar ifrån oss istället för att använda sig av flera olika leverantörer. Krister ägde mellan 1990-2010 HANZA KA Åtvidaberg AB men sålde sedan sitt innehav så sent som 2014.

Finansiell information

Den ökade omsättningen härleds till Kristers ökade aktivitet i bolaget. Fram till 2017 har vi klarat av att växa endast med hjälp av en checkkredit om 200.000 kronor hos banken men under förra året togs ett lån hos Svea om 350.000 kronor för att kunna fortsätta växa. För våra utvecklingsprojekt använder vi oss vid behov av konsulter vilket innebär att vi är väldigt flexibla kostnadsmässigt då de faktureras per timme.

Under 2018 är målsättningen att bibehålla omsättningen om 8mkr samt att öka lönsamheten. Vi anser att vi kommer att lyckas med detta då vi kommer att fokusera mer på utvecklingsjobb då marginalerna där är högre.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 7 655 5 670 1 134
Övriga rörelseintäkter 170 33 6
Avskrivningar 17 50 39
Rörelseresultat (EBIT) 74 98 0
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 34 15 20
Resultat efter finansnetto 40 83 -20
Årets resultat 40 83 -20
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 45 44 41
Omsättningstillgångar 1 847 1 425 611
Summa tillgångar 1 892 1 469 653
Eget kapital 227 227 144
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 453 135 196
Kortfristiga skulder 1 172 1 108 313
Skulder och eget kapital 1 892 1 469 653
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 0.88% 1.71% 0%
Nettomarginal, % 0.51% 1.45% -1.75%
Soliditet, % 12% 15.45% 22.05%
Kassalikviditet, % 93% 96.93% 61.66%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet