Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Företaget grundades 2010 och sysselsätter idag 10 anställda. Bolaget är nischat inom återtag av använda mobiltelefoner med stora IT-återförsäljare, operatörer och distributörer som kunder; så som ATEA (norra Europas största IT-infrastrukturleverantör), Brighstar (världens största telecom-distributör) och TDC (en av Sveriges ledande B2B-operatörer).

Vårt fokusområde är att hantera obegränsade mängder mobiltelefoner med ett etablerat internationellt kontaktnät för återförsäljning av utrustningen. Sedan slutet av 2012 driver vi även Sveriges största E-handel för begagnade mobiltelefoner www.mobilfynd.se som säljer direkt till slutkonsumenter på Svenska marknaden. Huvuddelen av antalet mobiltelefoner som vi hanterar säljs till utvecklingsländer, men den stora delen av våra inkomster kommer från E-handeln där vi säljer modernare telefoner med högre snittvärde till slutkonsumenter. Processen går till som så att vi får telefoner levererade till oss där de funktiontestas och raderas av våra tekniker samt sorteras in i olika kategorier beroende på om vi ska sälja dem utomlands, via E-handeln eller reparera för att därefter sälja via E-handeln. Nyligen har vi även inlett egen reparationsverksamhet inom företaget för att höja kvalitén i arbetet, vilket tidigare hanterats via tredje part.

Våra kortsiktiga planer innefattar en ny E-handel som beräknas lanseras innan årsskiftet samt rekrytera fler reparationstekniker. Företaget har hög tillväxttakt och har gått med vinst varje år.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 300 000 SEK
  • Löptid: 18 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Partihandel med elektronikk...
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Nu satsar vi allt mer på E-handeln www.mobilfynd.se som är vår huvudsakliga inkomstkälla och det kräver ett större varulager. Vi har bra marginaler men det är en tidskrävande process att hantera begagnade varor och det binder mycket pengar från inköp till dess att vi får betalt. När vi köper varor är det med snäva betalningsvillkor (ofta förskottsbetalning) och det tar lång tid innan vi får betalt.

Ett exempel på en normal månad är att vi köper in 2.000 telefoner, dessa tar ca 2-4 veckor att funktionstesta och därefter sorteras de antingen till försäljning via E-handel, reparation eller utlandsförsäljning. Reparation tar ytterligare ca 2-4 veckor och utlandsförsäljning säljs i större volym så vi sparar ihop telefoner och säljer med 2-3 månaders mellanrum. När väl varorna är reparerade och testade lägger vi upp dem på E-handeln och det tar ytterligare ca 2-4 veckor att sälja dem. När vi sålt varor via E-handel får vi betalt från Klarna ca två veckor senare.

Från det att vi har betalat och tagit emot varorna till dess att vi har fått betalt tar det ungefär 2-3 månader vilket gör tillväxten mycket likviditetskrävande. Ett hinder som vi stöter på är också att vi riskerar att missa bra affärer när vi binder upp så mycket likviditet i varulager. Bättre likviditet gör att vi kan planera våra inköp bättre och dessutom ha en buffert när bra affärer blir tillgängliga för i vår bransch beställs inte varor på förhand utan affärer blir tillgängliga oregelbundet.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Ägaren har privat lånat ut över 1,5 miljon kronor till företaget 2016 för att ta tillvara på tillväxtmöjligheter.

Detta är en verksamhet med låg risk och goda marginaler. Våra leverantörer är stora och trygga bolag som vi har en långsiktig relation med vilket gör att vi kan lita på att vi gör sunda affärer. Vi utgår alltid från en prissättning som fastställs efter kontroll och testning av varorna. Det innebär att vi aldrig betalar dyrt för dåliga varor och har kontroll över att affären är lönsam.

Vi har marknadens bästa kompetens inom vår nisch och eftersom vi både är global distributör och återförsäljare direkt till slutkonsument sedan flera år har vi mycket god kännedom om värdet på varorna vi köper och bestämmer våra inköpspriser därefter. Tack vare att vi har möjlighet att räkna baklänges på våra affärer istället för att spekulera så gör vi alltid affärer med ett positivt resultat. Vi använder betalsystem som innebär att vi alltid får betalt för våra varor och aldrig riskerar en förlust p g a uteblivna betalningar, antingen via Klarna eller förskottsbetalning. Därtill har vi hög säkerhet och försäkring så att våra varor är väl skyddade. Pengarna ska användas till att utöka varulagret vilket i praktiken innebär att marginalen ökar i värde i takt med lagret, så vi räknar med god täckning för ränta och amortering.

Företaget har inga dyra investeringsbehov som kräver spekulation, vi fortsätter växa organiskt med egna vinstmedel inom det område vi är specialiserade.

Finansiell information

Under första halvåret 2016 hade vi en lägre försäljning än samma period 2015 på grund av ett försämrat samarbete med våra reparationsverkstäder och tredjepartslogistik, det tog lång tid att genomföra reparationer och det tog lång tid att lägga upp färdiga varor till försäljning. Det har vi nu åtgärdat genom att flytta både lager och logistik till kontoret i Stockholm, samt startat upp en egen reparationsverkstad med två tekniker. Resultatet har blivit en markant försäljningsökning under hösten. Därtill har vi avslutat anställning med personal som genererade statligt lönebidrag som minskar 2016 års omsättning med ungefär 500.000 kr i jämförelse med föregående år.

Vi räknar med att omsätta 5.750.000 kr under 2016 med ett positivt resultat och nästkommande år passera 10.000.000 kr eftersom vi nu håller en försäljningstakt om ca 25.000 kr/dag i vår E-handel.

E-handeln har en potential att sälja för upp till 50.000 kr/dag när vi har ett optimerat produktutbud som tilltalar så många av våra besökare som möjligt. För att nå dit innebär det att vi behöver lagerhålla varor för ungefär tre miljoner kronor för www.mobilfynd.se. Av nuvarande varulager på 2.752.700 kr är hälften telefoner som ligger ute till försäljning och resten är under pågående bearbetning. Vi tänker använda lånet till att öka inköpen och bredda produktutbudet för E-handeln.

Vi har normalt högsta kreditbetyg, det är tillfällig lägre på grund av betalningsansökningar hos KFM som återkallats/dementerats.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-10-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 576 5 996 4 929
Övriga rörelseintäkter 490 847 588
Avskrivningar 0 22 16
Rörelseresultat (EBIT) -216 106 317
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 16 0 2
Resultat efter finansnetto -232 106 315
Årets resultat -232 81 184
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 27 26 49
Omsättningstillgångar 3 017 1 425 1 277
Summa varulager N/A 1 249 1 136
Summa tillgångar 3 044 1 452 1 326
Eget kapital 279 518 437
Summa obeskattade reserver 105 105 105
Långfristiga skulder 1 658 0 0
Kortfristiga skulder 1 002 829 783
Skulder och eget kapital 3 044 1 452 1 326
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -6.04% 1.54% 5.74%
Nettomarginal, % -6.49% 1.54% 5.7%
Soliditet, % 11.81% 41.31% 39.13%
Kassalikviditet, % 26.35% 21.23% 18%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet