Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Eneman Försäkring AB är en fristående försäkringsförmedlare. Vi är godkända av och står under Finansinspektionens tillsyn.

Fördelen med att vara försäkringsförmedlare är att vi samarbetar med de stora bolagen och kan titta ur kundens helhet. Jag är specialist på Seniorkapital, där jag vänder mig till kunder som är 60+ och äger sitt boende. Jag kan hjälpa dem att få en guldkant på sin tillvaro.

Hans Wernerman började arbeta hos mig i februari. Hans startade sin försäkringsbana i försäkringsbolaget Valand i april 1982. Han tog sin IFU examen 1983, gick ut som mäklare hösten 1989 och har sedan dess arbetat som mäklare/försäkringsförmedlare fram till oktober 2014. Han har därmed mer än 30 år i branschen. Sedan februari 2015 arbetar även Hans som marknadschef/konsult i företaget Eneman Försäkring AB.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 100 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Verksamhet utförd av försäk...
  • Säte: Uppsala län

Varför vill vi låna?

Jag, Ricci Eneman började inom försäkringsbranschen hösten 2003 hos Folksam. Där utbildades och certifierad es jag både inom Liv och Sak. 2004 blev jag Folksams rookie och var därefter en toppsäljare hos dem. 2009 blev jag tillfrågad av Länsförsäkringar om jag kunde tänka mig att bli Franchise hos dem. Jag tackade ja och hade då mitt bolag i Infra City i Upplands Väsby. Därefter blev jag fristående Försäkringsmäklare i dec 2012. Jag har idag mitt kontor på Uppsala Slott.

Lite om mig själv:
- Certifierad rådgivare livförsäkringar
- Certifierad rådgivare sakförsäkring
- Godkänd av Finansinspektionen
- Medlem i SFM, Svenska Försäkringsförmedlares förening
- Medlem i InsureSec

Nu när Hans Wernerman börjat hos Eneman Försäkring skall vi göra en storsatsning inom seniorkapital vilket bland annat innebär att delta på mässor och även annonsering i Veteranen, vilket Hans har väldigt goda erfarenheter av. Vi kommer i första hand att satsa på Uppsala och Stockholm med omnejd. Både Hans och jag är väldigt kunniga och kommer komplettera varandra. Att vi båda är över 55+ (Hans 65) ger ett förtroende till seniorerna.

Utöver att satsa på seniorkapital kommer jag även att köpa in dator, telefon och annat som Hans kan behöva för att utöva sitt arbete.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Jag har aldrig lånat pengar till mitt bolag, förutom 10 000 kronor , vilket jag kommer betala tillbaka omgående. Då jag kommer få eget kapital under detta år kan jag själv gå i borgen för hela beloppet. Jag kommer expandera, så bolaget kommer att växa.

Finansiell information

Under förra året fick min man cancer. Detta ledde givetvis till en hel del svårigheter i ett företag som drivs av en person. Detta ledde i sin tur till att omsättningen sjönk kraftigt under 2014. Nu har vi dock fått förstärkning i och med att Hans Wernerman tillkommit och jag återigen kan satsa 100 procent på företaget. Nu är vi både en manlig och en kvinnlig försäkringsförmedlare i mogen ålder vilket gör att vi kommer att nå vår målgrupp bättre.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 414 1 305 1 654
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar N/A 16 16
Rörelseresultat (EBIT) -169 133 434
Finansiella intäkter 0,6 9 1
Finansiella kostnader -0,6 0 1
Resultat efter finansnetto -169 142 433
Årets resultat -17 67 228
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 3 19 146
Omsättningstillgångar 185 328 419
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 188 346 565
Eget kapital 101 118 294
Summa obeskattade reserver N/A 154 113
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 87 74 159
Skulder och eget kapital 188 346 565
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % N/A 10.19% 26.23%
Nettomarginal, % N/A 10.88% 26.17%
Soliditet, % 54% 68.82% 67.63%
Kassalikviditet, % 213.14% 443.24% 263.52%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet