Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Energi Anpassning i Hallstahammar AB är en professionell firma som levererar tjänster inom VVS. Typiska VVS-uppdrag gentemot privatpersoner, brf:er och fastighetsägare med behov av injusteringar av radiatorer, stamventiler, och reglerutrustningar för att spara och få rätt fördelning av värmen. Monterar solfångare och solcellsanläggningar.

Jag är elingenjör och driftingenjör med inriktning på värme och energibesparing för kunder med vattenburen uppvärmning.
Jag är även energiexpert med cert. nr 1053-CFX-1126 och gör energideklarationer.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 150 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Värme- och sanitetsarbeten
  • Säte: Västmanlands län

Varför vill vi låna?

Vår bransch är cyklisk på det sättet att många energioptimerar under hösten. Eftersom det är där vi tjänar mycket av våra pengar, så har vi ibland ett behov av att låna under våren för att kunna vara säkra på att leverera våra tjänster igen senare under hösten. Jag har dessutom varit sjukskriven en period under våren, men är nu fullt arbetsför. Det har gjort att vissa intäkter uteblivit under våren, vi ändå intäkter på ett par hundra tusen. Nu är vi redo att köra hårt igen till hösten!

Varför är vi säkra att låna ut till?

Mitt företag har bedrivit verksamhet i 6 år med ett mycket gott renommé som resultatet av hårt arbete. Vi tar stolthet i att göra ett gediget arbete vilket föranleder att vi får många jobb på rekommendation. Vi har även en god kreditvärdighet enligt flera kreditbedömningsföretag.

Nedan är några av våra referenskunder:
Sundbyholms slott & Konferanshotell AB
Sandvik Heating Technology AB
Surahammars Kommun
Surahammars Hus
Surahammars Kommunalteknik
Energy Concept in Sweden AB
Brf. Eken i Hallstahammar
Brf.Munken i Arboga
M.fl.

Finansiell information

Jag vill upplysa alla potentiella långivare om att min personliga kreditvärdighet enligt Business Check, tyvärr inte är den bästa. Detta är dock inte en reflektion av min personliga förmåga att betala, utan är orsakat av att jag begick ett misstag med att betala in min skatt. Det är givetvis olyckligt, men allt är betalat och klart idag. Jag hoppas att mina långivare istället kan fokusera på att mitt företag har en god kreditvärdighet.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 957 1 842 2 277
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 2 2 2
Rörelseresultat (EBIT) 15 125 -104
Finansiella intäkter 0 1 0
Finansiella kostnader 4 9 12
Resultat efter finansnetto 11 116 -116
Årets resultat 5 99 -96
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 97 104 106
Omsättningstillgångar 226 251 339
Summa varulager N/A 0 0
Summa tillgångar 323 355 445
Eget kapital 133 128 28
Summa obeskattade reserver N/A 0 0
Långfristiga skulder 0 36 96
Kortfristiga skulder 191 191 321
Skulder och eget kapital 323 355 445
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 0.77% 6.78% -4.56%
Nettomarginal, % 0.56% 6.29% -5.09%
Soliditet, % 41% 36.05% 6.29%
Kassalikviditet, % 118% 131.41% 105.6%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet