Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Energi Anpassning i Hallstahammar AB

Vilka är vi?

Energi Anpassning i Hallstahammar AB

Energi Anpassning i Hallstahammar AB är en professionell firma som levererar tjänster inom VVS. Typiska VVS-uppdrag gentemot privatpersoner, brf:er och fastighetsägare med behov av injusteringar av radiatorer, stamventiler, och reglerutrustningar för att spara och få rätt fördelning av värmen. Monterar solfångare och solcellsanläggningar.

Jag är elingenjör och driftingenjör med inriktning på värme och energibesparing för kunder med vattenburen uppvärmning.
Jag är även energiexpert med cert. nr 1053-CFX-1126 och gör energideklarationer.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 150 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Energi Anpassning i Hallsta...
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 24 februari 2006
 • Verksamhet: Värme- och sanitetsarbeten
 • Säte: Västmanlands län

Varför vill vi låna?

Energi Anpassning i Hallstahammar AB

“Vi har ett tillfälligt behov av rörelsekapital”

Vår bransch är cyklisk på det sättet att många energioptimerar under hösten. Eftersom det är där vi tjänar mycket av våra pengar, så har vi ibland ett behov av att låna under våren för att kunna vara säkra på att leverera våra tjänster igen senare under hösten. Jag har dessutom varit sjukskriven en period under våren, men är nu fullt arbetsför. Det har gjort att vissa intäkter uteblivit under våren, vi ändå intäkter på ett par hundra tusen. Nu är vi redo att köra hårt igen till hösten!

Henry Bergstrand Ingenjör

Varför är vi säkra att låna ut till?

Mitt företag har bedrivit verksamhet i 6 år med ett mycket gott renommé som resultatet av hårt arbete. Vi tar stolthet i att göra ett gediget arbete vilket föranleder att vi får många jobb på rekommendation. Vi har även en god kreditvärdighet enligt flera kreditbedömningsföretag.

Nedan är några av våra referenskunder:
Sundbyholms slott & Konferanshotell AB
Sandvik Heating Technology AB
Surahammars Kommun
Surahammars Hus
Surahammars Kommunalteknik
Energy Concept in Sweden AB
Brf. Eken i Hallstahammar
Brf.Munken i Arboga
M.fl.

Finansiell information

Jag vill upplysa alla potentiella långivare om att min personliga kreditvärdighet enligt Business Check, tyvärr inte är den bästa. Detta är dock inte en reflektion av min personliga förmåga att betala, utan är orsakat av att jag begick ett misstag med att betala in min skatt. Det är givetvis olyckligt, men allt är betalat och klart idag. Jag hoppas att mina långivare istället kan fokusera på att mitt företag har en god kreditvärdighet.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 957 1 842 2 277
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 2 2 2
Rörelseresultat (EBIT) 15 125 -104
Finansiella intäkter 0 1 0
Finansiella kostnader 4 9 12
Resultat efter finansnetto 11 116 -116
Årets resultat 5 99 -96
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 97 104 106
Omsättningstillgångar 226 251 339
Summa tillgångar 323 355 445
Eget kapital 133 128 28
Summa obeskattade reserver N/A 0 0
Långfristiga skulder 0 36 96
Kortfristiga skulder 191 191 321
Skulder och eget kapital 323 355 445
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 0.77% 6.78% -4.56%
Nettomarginal, % 0.56% 6.29% -5.09%
Soliditet, % 41% 36.05% 6.29%
Kassalikviditet, % 118% 131.41% 105.6%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.