Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Hej.

Fligo är ett golvföretag som startade 2008.
I början hade vi som inriktning att rita nya golv lösningar åt stora företag.
Tex klicken som Ikea använder sig av har vi gjort.

Vi beslutade oss för 2012 att börja skapa vårt eget sortiment då vi har mycket erfarenhet inom golv.
Min pappa och kollega har jobbat med golv i över 30 år och var personen som tog in laminaten på Ikea under 80 talet.
Tack vare detta beslut så ökade vår omsättning.
Men 2014 stötte vi på problem då vi hade vår produktion i Asien,
Vi hade stora förseningar och bristande kvalitet.
Vi tappade en av våra största kunder vilket påverkade både omsättning och resultat 2015.
Nu har vi tagit hem produktionen till Sverige och vi lyckades vinna tillbaka vår viktiga kund.

Vi har i dag följande kunder.
¤ Jula
¤ Clas Ohlson
¤ Leroy Merlin
¤ Jumbo
¤ Kesko

För att korta våra ledtider och täcka vårt ökade behov så medför detta att vi måste investera i en ny maskin.
Vår fabrik ligger i Älmhult och vi är i dagsläget 7 anställda.
Maskinen som vi köper medför att vi får en ökad kapacitet utan att anställa mer folk.

Viktigt för Fligo
När vi utvecklar och producerar våra produkter så försöker vi vara så miljömedvetna vi kan.
Vi är noga med kvalitet, etik, moral och är enkla, vänliga människor som fått ett rykte om sig att vara smidiga att jobba med.

Alla våra produkter utvecklas av oss på Fligo.

Hoppas ni finner just oss intressanta.
MVH
Johan Skoog

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 600 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Tillverkning av sammansatta...
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Nedan är en lista på de kunder vi levererar till:

¤ Jula
¤ Clas Ohlsson
¤ Leroy Merlin
¤ Jumbo
¤ Kesko

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är väldigt ärliga och trevliga personer att jobba med.
Eftersom att vi är ett familjeföretag där jag, mamma och pappa jobbar så är vi beroende av att detta lever vidare.
Vi har satsat hela vår själ, tid och en massa pengar i verksamheten för att vi tror stenhårt på våra produkter.

Finansiell information

2014 var ett tufft år för oss då vi hade nästan all produktion i Vietnamn.
Vi fick stora förseningar samt att kvaliteten inte var vad vi blev lovade.
Efter detta tog vi beslut om att flytta produktionen och börja tillverka våra produkter hemma i Sverige.
Tack vare en ny uppfinning som vi nu har patent för kunde vi sänka produktionskostnaderna med 30%, något som då gjorde det möjligt att flytta produktionen till Sverige.
Likviditeten är väldigt ansträngd med anledning av att vi gjort stora investeringar både i flytt och nya samt begagnade maskiner för att kunna producera våra produkter i Sverige.
Vi har även fått tillbaka den kund vi förlorade under förra året då vi visade dem vår styrka i att förändra det som inte var bra.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-07-16 2014-08-31 2013-08-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 4 946 11 035 2 548
Övriga rörelseintäkter N/A 0 0
Avskrivningar 452 203 180
Rörelseresultat (EBIT) 591 494 339
Finansiella intäkter 0 7 10
Finansiella kostnader 210 276 74
Resultat efter finansnetto 380 224 275
Årets resultat 380 224 519
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 2 987 1 961 1 113
Omsättningstillgångar 6 912 2 575 351
Summa varulager N/A 661 0
Summa tillgångar 9 899 4 536 1 464
Eget kapital 851 471 247
Summa obeskattade reserver N/A 0 0
Långfristiga skulder 2 010 703 299
Kortfristiga skulder 7 037 3 362 918
Skulder och eget kapital 9 899 4 536 1 464
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 12% 4.47% 13.3%
Nettomarginal, % 8% 2.02% 10.79%
Soliditet, % 9% 10.38% 16.87%
Kassalikviditet, % 102% 56.93% 38.23%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet