Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Glösbolagret Rengsjö AB

Vilka är vi?

Glösbolagret Rengsjö AB

GlösBolagret Rengsjö AB drivs i form av ett arbetsintegrerande socialt företag. Det innebär i korthet att vi genom arbete och delaktighet hjälper människor med en väg in eller tillbaks i samhälle och arbetsliv. Det innebär också att vi inte är vinstdrivande. Allt överskott investeras i företaget vilket skapar förutsättningar för fler anställningar och utveckling av företaget. Grunden är vår möbel- & heminredningsbutik samt vår bistro. Utöver det har vi ett fullt utrustat snickeri & måleri där vi renoverar, målar och lackar både egna och kunders möbler. Vi klär också om möbler och kan göra dem unika genom olika målningstekniker. Våra egna möbler säljs sedan i butiken och via internet mot Stockholm. Vi har även en skräddare som syr det mesta i textilväg. Vi syr och snickrar en del åt Skansens butiker. Vi har sömnadsarbeten åt linneväveriet i Näsviken. Vi har uppdrag åt Ljusdals kommun i grafiska tjänster. Vi står i startgroparna för att ta en tryckpress från 50-talet i bruk, en press som präglar papperet. Vi har ett avtal med Human Bridge där vi varje vecka samlar in kläder från olika containrar i Bollnäs och Ovanåkers kommun mot ersättning. Vi driver en Hälsingegård (Träslottet) servering och bagarstuga på sommaren som har ca 60.000 besökare varje sommar. Vi har vuxit från en omsättning på 1.500.000 kronor till en omsättning på fem miljoner på tre år.

Kolla gärna in vår hemsida www.glosbolagret.se och facebook glösbolagret.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 300 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Företagshypotek,  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Glösbolagret Rengsjö AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 9 januari 2015
 • Verksamhet: Specialiserad butikshandel ...
 • Säte: Gävleborgs län

Varför vill vi låna?

Glösbolagret Rengsjö AB

“Vi behöver göra investeringar i verksamheten för att möta en stark efterfrågan av våra produkter och tjänster”

Vi växer fort och har flera nya uppdrag under 2018. Närmast behöver vi investera i en tapetserar-verkstad, anpassa äldre snickerimaskiner till den säkerhetsnivå som krävs idag samt uppdatera vår sprutbox.

Ingela Törnros Vice VD & ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är ett snabbt växande företag, vi har gått in med hela vårt engagemang i företaget. Vi ser samtidigt att efterfrågan på våra möbler ökar hela tiden och att företaget blir mer och mer känt. Vi har ett unikt koncept där vi renoverar gamla möbler på ett både konstnärligt och unikt sätt, något som lockar till sig kunder från ett stort upptagningsområde. Detta för också med sig att fler och fler lämnar in sina egna möbler till oss för renovering.

Vi tror mycket på konceptet och framtidstron i företaget är stark. Därför har vi tre delägare själva lånat in pengar till bolaget samt att vi tre också lämnar personlig borgen som säkerhet för lånet tillsammans med företagsinteckning.

Finansiell information

Vi öppnade i mars 2015 och har sedan dess utvecklat företaget i ett raskt tempo. GlösBolagret är ett arbetsintegrerande socialt företag som drivs utan vinstintresse. Istället för att plocka ut vinsten återinvesteras denna i företaget med syftet att utveckla företaget vidare. Lönekostnaden är relativt låg då vi har lönebidrag på de flesta av våra 12 heltidsanställda samt 10 säsongsanställda på ett sommarcafé.

Vi arbetar med snickeri, sliparbeten, målning, butik, sömnad, och café/restaurang. I slutet av 2017 har vi fått många nya uppdrag som gör att intäkterna för våra tjänster komma öka. Dessa uppdrag kommer att genomföras med hjälp av befintlig personal.

Några exempel på nya uppdrag:
Körning samt insamling av kläder åt Human bridge 150.000 kronor/år
Tillverkning av varor (sömnad & snickeri) åt Skansen 25.000 kronor/år
Sömnad, fållning av handdukar åt Hälsinge Linneväveri 50.000 kronor/år
Försäljning av möbler samt möbelrenovering åt Refurn i Stockholm 50.000 kronor/år
Uppdrag inom grafisk formgivning åt Ljusdals kommun ca 60.000 kronor/år

Vi håller även på att starta upp ett mindre tryckeri och skyltverkstad som vi räknar kommer öka våra intäkter med ungefär 40.000 kronor under första året. Detta underlättar vår planering eftersom vi har förutsägbara intäkter på försäljning av tjänster under 2018.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2 411 1 440 962
Övriga rörelseintäkter 2 488 1 898 410
Avskrivningar 0 8 22
Rörelseresultat (EBIT) 121 -56 -248
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 33 44 35
Resultat efter finansnetto 87 -99 -283
Årets resultat 87 -99 -283
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 24 23 97
Omsättningstillgångar 1 060 962 566
Summa tillgångar 1 084 985 663
Eget kapital 118 118 117
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 206 400 294
Kortfristiga skulder 673 467 252
Skulder och eget kapital 997 985 663
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 2.47% -1.67% -18.07%
Nettomarginal, % 1.78% -2.96% -20.62%
Soliditet, % 10.89% 11.97% 17.64%
Kassalikviditet, % 53.41% 56.1% 16.26%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.