Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Gococo är ett svenskt strumpvarumärke inom sportmarknaden som sätter funktionen i fokus. Gococos strumpor kombinerar högfunktionella material med lekfulla färger i en enkel och ren skandinavisk design. Varumärket vänder sig mot aktiva kvinnor och män som ställer höga krav på funktion, kvalité och komfort inom segmenten löpning, fitness, multisport och outdoor. Den största produktkategorin är kompressionstrumpor lämpade för olika aktiviteter. Gococo är licensierat av funktionsmaterialet 37.5 Technology som är ett extremt snabbtorkande material som kraftigt reducerar risken för skavsår och blåsor vid aktivitet.

Gococo startades 2010 av tvillingarna Annie och Linnéa Wennergren. Strumpor blev snabbt en stor succé och varumärket har fått fin PR i media och syns på många framgångsrika elit- och amatöridrottares fötter.

Gococo distribueras idag i sju europeiska länder där Gococo själva säljer på den svenska marknaden via återförsäljare och egen varumärkeswebbshop.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 300 000 SEK
  • Löptid: 3 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Partihandel med kläder och ...
  • Säte: Västra Götalands län

Varför vill vi låna?

Som ett mindre växande företag utan externa finansiärer så brottas vi ständigt med likviditetskris och avvägning att göra avkall på sortiment, lagerhållning och tillväxt. Våra produkter har tydliga säsonger vilket innebär att vi under tidig höst får stora leveranser av de dyrare merinoullprodukterna. Leveranserna skall betalas på 10 dagar till vår leverantör medan vi får betalt av våra återförsäljare och distributörer på 30-90 dagar. Detta skapar ett stort hål i företagets ekonomi och gör det svårt att upprätthålla både lager, tillväxt och utöka sortiment i önskad takt.

Sedan starten har tillväxten varit 30-40% per år och under första 6 mån av 2014 har vi fortsatt i samma takt och ökat med 40% jämfört med år 2013. Så efterfrågan finns och för oss handlar det främst om att ta oss över kulmen av brist på likviditet som infinner sig inför höst och vintersäsong. För att underlätta denna period och kunna öka tillväxten utan att behöva begränsa oss behöver vi ta in extern finansiering.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Gococo har ett fyrtiotal återförsäljare i Sverige och distributörer utomlands vilket innebär ett stadigt kassaflöde som vanligtvis ökar kraftigt under höst och vintersäsongen. Med det som grund känner vi oss trygga i att det lånade kapitalet kommer kunna återbetalas inom lånets löptid. Som säkerhet finns även vårt varulager.

Finansiell information

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 662 1 049 823
Övriga rörelseintäkter N/A 1 0
Avskrivningar 9 3 11
Rörelseresultat (EBIT) 13 26 9
Finansiella intäkter 5 0 0
Finansiella kostnader 12 15 25
Resultat efter finansnetto 5 10 -16
Årets resultat 2 7 -16
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 33 42 45
Omsättningstillgångar 470 371 313
Summa varulager N/A 171 181
Summa tillgångar 503 413 358
Eget kapital 150 91 84
Summa obeskattade reserver N/A 3 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 405 319 274
Skulder och eget kapital 503 413 358
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 0.75% 2.47% 1.09%
Nettomarginal, % 0.33% 0.95% -1.94%
Soliditet, % 18.43% 22.6% 23.46%
Kassalikviditet, % 59.92% 62.69% 48.17%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet