Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Golv Team Stockholm AB

Vilka är vi?

Golv Team Stockholm AB

Våra uppdrag är av olika karaktär, små och stora, hos privatpersoner och i offentliga lokaler, både enklare och mer utmanande uppdrag. I vissa fall gör vi delar av uppdrag men oftast arbetar vi som totalentreprenör. Vår specialitet är ventilerade golvregelsystem från bland annat Granab golv och Nivell.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 300 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet(er):
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Golv Team Stockholm AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 5 juli 2011
 • Verksamhet: Golv- och väggbeläggningsar...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

“Vi söker finansiering för inköp av nya maskiner”

Vi har fått två större uppdrag under hösten. För att kunna utföra dem på bästa sätt så avser vi nu att köpa in nya maskiner till företaget.

Latif Mohammadi Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Bolaget har funnits sedan 2011 och har stadigt visat en positiv trend i form av omsättning och resultat. Nu har vi fått två stora uppdrag som gäller under 2018, vilka kommer att stå för 50 % av den förväntade årsomsättningen.

Vi erbjuder säkerheter i form av 100% borgen.

Finansiell information

Bolaget har de senaste tre åren visat på en omsättning mellan 2,5-3,5 miljoner, med positiva resultat varje år. Detta har lett till att bolaget har kunnat göra en aktieutdelning på 170.000 kronor under 2017. För 2018 så räknar vi med att omsättningen ska öka med 1 miljon jämfört med 2017.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 526 2 973 2 930
Övriga rörelseintäkter 0 0 46
Avskrivningar 16 5 43
Rörelseresultat (EBIT) 33 -5 413
Finansiella intäkter 1 0 0
Finansiella kostnader 16 7 5
Resultat efter finansnetto 18 -13 408
Årets resultat 12 79 281
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0 16 43
Omsättningstillgångar 482 499 847
Summa tillgångar 482 514 889
Eget kapital 68 226 347
Summa obeskattade reserver 0 0 120
Långfristiga skulder 221 90 18
Kortfristiga skulder 193 198 404
Skulder och eget kapital 482 514 889
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 0.94% -0.16% 13.87%
Nettomarginal, % 0.51% -0.43% 13.7%
Soliditet, % 14.11% 43.96% 49.56%
Kassalikviditet, % 153.37% 252.02% 209.65%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet