Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

HG Elektronik (http://www.hg-elektronik.se) har i snart 30 år arbetat med att serva företag och privatpersoner med helhetslösningar inte minst inom larm-, lås-, säkerhet- och elentreprenader. Vi levererar trygghet genom noggrannhet, branschvana och utarbetade metoder. H-G Elektronik AB grundades 1986 och sysselsätter en rad medarbetare inom ett flertal specialistområden. Här hittar du såväl installationsplanerare och säkerhetsexperter som installatörer och servicetekniker. Vi har flyttat till större lokaler där vi samlat både ekonomi och administration tillsammans med lager och försäljning, servar vi våra kunder som finns över hela Stockholm.

Vårt fokus är att leverera helhetslösningar. Kunden ska få allt de behöver från en leverantör. Vi har även ett starkt fokus på enkelhet och driftsäkerhet, eftersom våra kunder vill inte ringa oss i onödan så fort tekniken krånglar (skulle den mot förmodan göra det så är hjälpen alltid nära till hands). Vi har jour dygnet runt och våra bilar cirkulerar kontinuerligt över hela Stockholm.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 1 500 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%),  Moderbolagsborgen
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Annan telekommunikation
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Vi har för närvarande ett lån hos Toborrow som vi avser lösa med del av detta lånebelopp i samband med utbetalning.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Din trygghet som långivare ligger i att bolaget har en god lönsamhet. Omsättningen växer kraftigt just nu. Vi har en stor upparbetad kundkrets och god efterfrågan på våra tjänster. Att vi funnits i snart 30 år borde också ge långivarna en viss trygghet.

Vi har AA / 67 på rating, ett starkt ledarskap med bra ordning på ekonomin. Vi har även som ägare satt in ytterligare likvid i företaget.

Finansiell information

År 2013 omsatte vi för första gången över 10 miljoner kronor, 2014 års bokslut visade 17 miljoner kronor och 2015 visade 29 miljoner kronor. Bolagets omsättning har alltså vuxit kraftigt från 10 till 29 miljoner kronor. Detta är främst drivet av att vi fördubblat våra faktureringar för installationer. Denna expansion kommer med en kostnad och därav har vi behov att lösa första lånet här och samtidigt utöka lånebeloppet. 2016 kommer vi att konsolidera med något lägre omsättning men med god lönsamhet. Första kvartalet i år har börjat mycket bra.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-03-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 4 736 28 266 17 428
Övriga rörelseintäkter N/A 1 311 160
Avskrivningar 110 306 122
Rörelseresultat (EBIT) 414 1 256 1 102
Finansiella intäkter 0 26 12
Finansiella kostnader 122 520 103
Resultat efter finansnetto 292 762 1 011
Årets resultat 292 503 643
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 778 1 778 300
Omsättningstillgångar 11 604 13 266 10 475
Summa varulager N/A 1 019 592
Summa tillgångar 14 894 15 044 10 775
Eget kapital 2 397 2 397 1 894
Summa obeskattade reserver N/A 100 0
Långfristiga skulder 3 389 4 698 3 567
Kortfristiga skulder 9 008 7 850 5 315
Skulder och eget kapital 14 894 15 044 10 775
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 8.74% 4.24% 6.26%
Nettomarginal, % 6.17% 2.57% 5.74%
Soliditet, % 16.09% 16.45% 17.57%
Kassalikviditet, % 117.51% 156.01% 185.94%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Moderbolagsborgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet