Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi är en stor kiosk som säljer tobak, fyrverkerier och essenser samt hyr ut släpvagnar, bilar, flyttbussar och minibussar. Jag startade med att köpa en Essensbutik 1996 som sedan utökades genom att sälja tobak och fyrverkerier. 2009 började vi hyra ut släpvagnar. Under 2010 kom det in bilar i bilden. För närvarande så äger vi ca 120 släpvagnar och mark som köptes för 2 000 000kr belånat till 950 000kr. Nu vill vi utöka med 77st släpvagnar som vi behöver finansiera genom ett lån på 900 000kr.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 900 000 SEK
  • Löptid: 18 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Specialiserad butikshandel ...
  • Säte: Dalarnas län

Varför vill vi låna?

Under senare år har vår verksamhet som berör biluthyrning samt uthyrning av släp ökat i omfattning. Detta innebär ett ökat behov av fler släpvagnar. Vi kommer därför att köpa in 77 st ny släpvagnar som är ämnade åt uthyrning.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är ett bolag som inte har några betalningsanmärkningar. Vår verksamhet har pågått sedan 1996 med stadiga intäkter. Nästa år har vi funnits i 20 år vilket är ett kvitto på att vi har gedigen erfarenhet av det vi gör. Dessutom har vi en god soliditet i verksamheten.

Finansiell information

Vi äger ca 120 släpvagnar och mark för 2 000 000kr som är belånat till 950 000kr.

Observera att innevarande bokslutsår är från och med första juli, förra året. Det täcker således nio månader av vår verksamhet.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-03-31 2014-06-30 2013-06-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 11 016 14 519 16 352
Övriga rörelseintäkter N/A 817 361
Avskrivningar N/A 425 128
Rörelseresultat (EBIT) 526 177 77
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 17 21 16
Resultat efter finansnetto 509 157 61
Årets resultat 514 115 20
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 3 567 1 481 926
Omsättningstillgångar 1 276 1 778 2 618
Summa varulager N/A 1 116 1 845
Summa tillgångar 4 843 3 260 3 544
Eget kapital 1 838 1 324 1 210
Summa obeskattade reserver N/A 210 210
Långfristiga skulder 1 126 0 0
Kortfristiga skulder 1 669 1 725 2 124
Skulder och eget kapital 4 843 3 260 3 544
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 4.67% 1.15% 0.46%
Nettomarginal, % 4.62% 1.02% 0.36%
Soliditet, % 40.99% 45.63% 38.76%
Kassalikviditet, % 9.53% 38.37% 36.39%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet