Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Händige Charlies Måleri är en målerifirma som är verksam i Stockholms län. Vi utför alla olika former av måleri. Firman ägs av mig, Mohamed El Kaddouri. Jag började arbeta med egen firma redan 1997. Under 2008 bestämde jag mig för att det var dags att skapa eget aktiebolag. Idag har jag målat hus över hela Stockholm i 20 år. Vårt kontor ligger i Skärholmen.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 300 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Måleriarbeten
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Vår verksamhet expanderar hela tiden, och vi måste tyvärr ofta tacka nej eftersom vi inte har tillräckligt med resurser för att möta efterfrågan från kunderna. Nu har vi till exempel ett stort projekt i Haninge, där vi i april har kontrakt på att vi ska måla tretton radhus! Eftersom jag idag bara har två anställda kommer vi att behöva ta in fler personer. Det innebär också att vi kommer behöva ta in mer utrustning som till exempel slip- och sprutmaskiner. Självklart måste vi också köpa mera färg!

Varför är vi säkra att låna ut till?

Precis som alla våra kunder sedan 20 år tillbaka, kan du som långivare alltid känna dig trygg med Händige Charlie! Därför går jag i borgen för lånet, personligen. Jag har varit målare i över 20 år, och har en stor upparbetad kundkrets och ett gott rykte. Vi jobbar hårt, vilket syns i vår omsättning. Din trygghet ligger med andra ord i att vi är duktiga på vad vi gör och att vi har många nöjda kunder som blir fler och fler hela tiden. Och ni kan vara lugna med att det alltid kommer behövas duktiga målare i en växande storstad som Stockholm!

Finansiell information

Vi har en stabil verksamhet med god lönsamhet. Vi vill också uppmärksamma våra långivare på att det funnits fordringar från Skatteverket som tyvärr hamnade hos Kronofogden under 2012 och 2014. Detta orsakades tyvärr av missförstånd mellan två redovisningsfirmor jag bytt mellan, och att jag varit bortrest. Det ledde till att alla parter var ovetande om att detta skulle betalas. Detta var inga stora summor för mitt företag (11 respektive 24 tusen kronor), och allt är nu hanterat och klart!

Angående årets resultat, så har min skattekonsult inte blivit klar med det än. Därför står den inte med.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 809 1 785 2 649
Övriga rörelseintäkter N/A 0 42
Avskrivningar 16 146 103
Rörelseresultat (EBIT) 186 473 24
Finansiella intäkter 0 3 0
Finansiella kostnader 28 50 56
Resultat efter finansnetto 157 427 -32
Årets resultat N/A 228 -12
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 172 310 506
Omsättningstillgångar 206 609 343
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 378 919 850
Eget kapital 281 396 168
Summa obeskattade reserver N/A 132 0
Långfristiga skulder 178 290 564
Kortfristiga skulder 81 102 118
Skulder och eget kapital 378 919 850
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 10.27% 26.49% 0.89%
Nettomarginal, % 8.70% 23.92% -1.18%
Soliditet, % 74.42% 54.29% 19.76%
Kassalikviditet, % 255.14% 597.05% 290.67%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet