Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Händige Charlie'S

Vilka är vi?

Händige Charlie'S

Händige Charlies Måleri är en målerifirma som är verksam i Stockholms län. Vi utför alla olika former av måleri. Firman ägs av mig, Mohamed El Kaddouri. Jag började arbeta med egen firma redan 1997. Under 2008 bestämde jag mig för att det var dags att skapa eget aktiebolag. Idag har jag målat hus över hela Stockholm i 20 år. Vårt kontor ligger i Skärholmen.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 300 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 0%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Händige Charlie'S Måleri AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 2 maj 2008
 • Verksamhet: Måleriarbeten
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Händige Charlie'S

“Vi ska måla tretton radhus i Haninge i vår, och då kommer vi behöva mer resurser!”

Vår verksamhet expanderar hela tiden, och vi måste tyvärr ofta tacka nej eftersom vi inte har tillräckligt med resurser för att möta efterfrågan från kunderna. Nu har vi till exempel ett stort projekt i Haninge, där vi i april har kontrakt på att vi ska måla tretton radhus! Eftersom jag idag bara har två anställda kommer vi att behöva ta in fler personer. Det innebär också att vi kommer behöva ta in mer utrustning som till exempel slip- och sprutmaskiner. Självklart måste vi också köpa mera färg!

Mohamed El Kaddouri Grundare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Precis som alla våra kunder sedan 20 år tillbaka, kan du som långivare alltid känna dig trygg med Händige Charlie! Därför går jag i borgen för lånet, personligen. Jag har varit målare i över 20 år, och har en stor upparbetad kundkrets och ett gott rykte. Vi jobbar hårt, vilket syns i vår omsättning. Din trygghet ligger med andra ord i att vi är duktiga på vad vi gör och att vi har många nöjda kunder som blir fler och fler hela tiden. Och ni kan vara lugna med att det alltid kommer behövas duktiga målare i en växande storstad som Stockholm!

Finansiell information

Vi har en stabil verksamhet med god lönsamhet. Vi vill också uppmärksamma våra långivare på att det funnits fordringar från Skatteverket som tyvärr hamnade hos Kronofogden under 2012 och 2014. Detta orsakades tyvärr av missförstånd mellan två redovisningsfirmor jag bytt mellan, och att jag varit bortrest. Det ledde till att alla parter var ovetande om att detta skulle betalas. Detta var inga stora summor för mitt företag (11 respektive 24 tusen kronor), och allt är nu hanterat och klart!

Angående årets resultat, så har min skattekonsult inte blivit klar med det än. Därför står den inte med.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 809 3 504 1 988
Övriga rörelseintäkter N/A 0 108
Avskrivningar 16 70 67
Rörelseresultat (EBIT) 186 267 243
Finansiella intäkter 0 0 1
Finansiella kostnader 28 28 59
Resultat efter finansnetto 157 239 184
Årets resultat N/A 184 161
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 172 247 250
Omsättningstillgångar 206 499 738
Summa tillgångar 378 746 988
Eget kapital 281 294 260
Summa obeskattade reserver N/A 0 0
Långfristiga skulder 178 275 587
Kortfristiga skulder 81 177 141
Skulder och eget kapital 378 746 988
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 10.27% 7.61% 11.59%
Nettomarginal, % 8.70% 6.82% 8.77%
Soliditet, % 74.42% 39.41% 26.31%
Kassalikviditet, % 255.14% 281.92% 523.4%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.