Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Att vara hungrig och ha bråttom innebär ofta att man är begränsad till hamburgare eller korv. Tänk då om du istället kunde välja en kvalitativ, näringsrik middag på ett lika snabbt och smidigt sätt. Du får en måltid, som normalt kräver ett restaurangbesök, på 3 minuter och kan ta maten med dig eller äta den direkt. Här kommer Herr Ober in i bilden. Vi skall servera kvalitetsmåltider på ett snabbt och bekvämt sätt till rätt pris.
Schnitzeln är gjord helt från grunden i restaurangen. Skinkinnanlår bankas ut till stora stycken som dubbelpaneras på Herr Obers eget vis. Vi har Schnitzelsallad, schnitzelwrap, Schnitzelburgare, sandwich och naturligtvis Taco Schnitzel för att behålla ett typsikt svenskt beteende på fredagar.
I Kinna har vi lyckats att få serveringstillstånd för alkohol. Vi har som ambition att få det i kommande etableringar också. Det kompletterar hela upplevelsen.
Det finns definitivt en plats för en aktör som Herr Ober på marknaden och vi har genom att lyckas i en liten ort som Kinna (ca 7 000 invånare) bevisat att det kommer fungera i större städer med framgång.
Vår vision är att bli en välkänd och omtyckt kedja med ett 10 tal restauranger i egen regi.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Restaurangverksamhet
  • Säte: Västra Götalands län

Varför vill vi låna?

Planen har alltid varit att skapa flera restaurangenheter och nu har vi fått möjligheten i ett av Göteborgs största handelsområden. Vår första restaurang ligger i ett litet samhälle och har varit vårt sätt att testa och finslipa vårt koncept innan vi går vidare och etablerar fler enheter. Vi startade vår resa i en liten matvagn och har därefter utvecklat idén. Från början byggde vi ett storkök hemma och därefter fick vi ta över en gammal stationsbyggnad som vi renoverade till en restaurang. Läs gärna om oss på www.herrober.com, herr ober story.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är envisa, ärliga, målinriktade och fast bestämda att lyckas med vårt mål att bli en liten kedja. Vi satsar själva mycket pengar i projektet och har fullt fokus på att lyckas. I restaurangbranschen blir sällan en lokal tillgänglig som första hands kontrakt och att få den möjlighet vi nu har är sällsynt. Oftast när man skall starta en restaurang måste man börja med att förvärva en befintlig restaurang. Att inneha förstahandskontraktet för en restaurang i Göteborg innebär i sig själv att det finns ett värde på mellan 1,0 och 1,5 mkr i företagt. I vårt bolag idag finns dessutom vår första restaurang i ett litet samhälle med ett värde på ca 0,5 mkr. Vår investering i den nya restaurangen i Göteborg kommer att uppgå till ca 1,5 Mkr. Vi satsar själva 500 tkr och har ett lånelöfte från Almi på 500 tkr. Nu söker vi resterande 500 tkr här via Toborrow.

Finansiell information

Restaurangen vi startar i Göteborg ligger i en av stadens största handelsområden med ca 3,6 miljoner besökare varje år. Eftersom vi som hyresgäster sköter investeringen i lokalen själva kommer hyran att var mycket låg. Vi har i dagsläget på vår restaurang i Kinna haft en omsättning på 2,1 Mkr med ett negativt resultat. Detta beror på att vi vill erbjuda en kvalitetsmåltid till ett bra pris och då blir råvarukostnaden lite högre. Vårt koncept bygger på volym och det är vad vi kommer få med en restaurang i Göteborg. Vi bedömer att omsättningen på den nya restaurangen kommer bli 7,0 Mkr och generera ett resultat på ca 600 tkr.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-04 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning N/A 3 434 2 184
Övriga rörelseintäkter N/A 67 0
Avskrivningar N/A 228 130
Rörelseresultat (EBIT) N/A -392 -193
Finansiella intäkter N/A 1 0
Finansiella kostnader N/A 61 17
Resultat efter finansnetto N/A -451 -210
Årets resultat N/A -451 -210
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar N/A 1 504 271
Omsättningstillgångar N/A 556 184
Summa varulager N/A 75 30
Summa tillgångar N/A 2 060 455
Eget kapital N/A 142 143
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder N/A 692 47
Kortfristiga skulder N/A 1 226 265
Skulder och eget kapital N/A 2 060 455
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % N/A -11.19% -8.83%
Nettomarginal, % N/A -12.88% -9.61%
Soliditet, % N/A 6.89% 31.42%
Kassalikviditet, % N/A 39.23% 58.11%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet