Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
High Tech Solutions

Vilka är vi?

High Tech Solutions

Hightech Solutions är ett högteknologiskt företag som torkar betong och värmer byggarbetsplatser temporärt under byggtiden. Vår stora erfarenhet inom branschen har gjort att vi genom åren hunnit med att värma upp över 800 byggarbetsplatser. Vi är bland de största på marknaden i Sverige, men jobbar även mycket med våra nordiska grannländer samt Tyskland och Storbritannien. Hightech Solutions ägare Thomas Gustafsson är en entreprenör och med stor förkärlek till förnyelsebar energi och miljöbar energiutveckling.
Vi har sedan tre år tagit fram en pelletsdriven anläggning för att utföra torkning och uppvärmning på ett miljömässigt bra sätt. Ekonomi är även mycket fördelaktig om man jämnför mot olja, gasol etc.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 400 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (50%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: High Tech Solutions i Sveri...
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 12 december 2002
 • Verksamhet: Partihandel med vvs-varor
 • Säte: Uppsala län

Varför vill vi låna?

High Tech Solutions

“Vi vill expandera verksamheten och bygga egna självfinansierade anläggningar för uttorkning och uppvärmning som drivs med den mer miljövänligare produkten pellets.”

Vi står nu inför en stor expansionsfas då vi sedan tre år tillbaka har varit med och utvecklat en pelletsdriven anläggning för att kunna utföra torkning och uppvärmning på ett miljövänligare sätt. Eftersom pellets är mycket billigare och bättre än exempelvis olja och gas är detta dessutom betydligt mer ekonomiskt fördelaktigt för alla inblandade parter. I dagsläget hyr vi pelletsanläggningarna, men vi har nu ambitionen att köpa loss de befintliga samt bygga ytterligare nya egna.
I dag säljer vi energi från fyra stycken inhyrda och ombyggda anläggningar. Vårt energipris till kund är 99 öre/kWh. Vår bränslekostnad är cirka 40-42 öre/kWh, men därefter tillkommer en hyreskostnad för anläggningarna om 25 öre/kWh. Genom att köpa anläggningarna får vi behålla en större del av intäkterna. Detta kommer även att bidra till att vi kan expandera ytterligare genom byggandet av fler anläggningar.

Thomas Gustafsson CEO

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är en väl fungerande organisation och har med våra sammarbetspartner och kunder flera tecknade avtal för köp av vår gröna energi. Våra kunder är flera av de största och mest renommerade företagen såsom PEAB, Ikano Bygg, Fastec, Cramo, Stavdal, Lambertsson etc.
Vi har funnits på marknaden i många år, dock har en stor del av verksamheten legat under ett annat namn, nämligen VAT Consulting AB. Nu ligger emellertid både konsultdelen med personal och utförande under Hightech Solutions. Den investering vi önskar göra kostar 1,4 miljoner kronor per anläggning. Denna summa tjänar vi in på sju månaders drift och anläggningarna beräknas hålla i tio-tolv år.

Finansiell information

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2 415 1 338 114
Övriga rörelseintäkter N/A 160 25
Avskrivningar 0 23 10
Rörelseresultat (EBIT) 348 -8 -49
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 10 3 0
Resultat efter finansnetto 338 -11 -49
Årets resultat 338 -11 -49
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 213 90 40
Omsättningstillgångar 780 365 130
Summa tillgångar 993 455 170
Eget kapital 106 106 16
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 220 236 147
Kortfristiga skulder 329 113 6
Skulder och eget kapital 655 455 170
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % N/A -0.53% -35.25%
Nettomarginal, % N/A -0.73% -35.25%
Soliditet, % N/A 23.29% 9.41%
Kassalikviditet, % N/A 163.71% 1750%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.