Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Hightech Solutions är ett högteknologiskt företag som torkar betong och värmer byggarbetsplatser temporärt under byggtiden. Vår stora erfarenhet inom branschen har gjort att vi genom åren hunnit med att värma upp över 800 byggarbetsplatser. Vi är bland de största på marknaden i Sverige, men jobbar även mycket med våra nordiska grannländer samt Tyskland och Storbritannien. Hightech Solutions ägare Thomas Gustafsson är en entreprenör och med stor förkärlek till förnyelsebar energi och miljöbar energiutveckling.
Vi har sedan tre år tagit fram en pelletsdriven anläggning för att utföra torkning och uppvärmning på ett miljömässigt bra sätt. Ekonomi är även mycket fördelaktig om man jämnför mot olja, gasol etc.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 400 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Partihandel med vvs-varor
  • Säte: Uppsala län

Varför vill vi låna?

Vi står nu inför en stor expansionsfas då vi sedan tre år tillbaka har varit med och utvecklat en pelletsdriven anläggning för att kunna utföra torkning och uppvärmning på ett miljövänligare sätt. Eftersom pellets är mycket billigare och bättre än exempelvis olja och gas är detta dessutom betydligt mer ekonomiskt fördelaktigt för alla inblandade parter. I dagsläget hyr vi pelletsanläggningarna, men vi har nu ambitionen att köpa loss de befintliga samt bygga ytterligare nya egna.
I dag säljer vi energi från fyra stycken inhyrda och ombyggda anläggningar. Vårt energipris till kund är 99 öre/kWh. Vår bränslekostnad är cirka 40-42 öre/kWh, men därefter tillkommer en hyreskostnad för anläggningarna om 25 öre/kWh. Genom att köpa anläggningarna får vi behålla en större del av intäkterna. Detta kommer även att bidra till att vi kan expandera ytterligare genom byggandet av fler anläggningar.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är en väl fungerande organisation och har med våra sammarbetspartner och kunder flera tecknade avtal för köp av vår gröna energi. Våra kunder är flera av de största och mest renommerade företagen såsom PEAB, Ikano Bygg, Fastec, Cramo, Stavdal, Lambertsson etc.
Vi har funnits på marknaden i många år, dock har en stor del av verksamheten legat under ett annat namn, nämligen VAT Consulting AB. Nu ligger emellertid både konsultdelen med personal och utförande under Hightech Solutions. Den investering vi önskar göra kostar 1,4 miljoner kronor per anläggning. Denna summa tjänar vi in på sju månaders drift och anläggningarna beräknas hålla i tio-tolv år.

Finansiell information

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2 415 1 338 114
Övriga rörelseintäkter N/A 160 25
Avskrivningar 0 23 10
Rörelseresultat (EBIT) 348 -8 -49
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 10 3 0
Resultat efter finansnetto 338 -11 -49
Årets resultat 338 -11 -49
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 213 90 40
Omsättningstillgångar 780 365 130
Summa varulager N/A 180 25
Summa tillgångar 993 455 170
Eget kapital 106 106 16
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 220 236 147
Kortfristiga skulder 329 113 6
Skulder och eget kapital 655 455 170
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % N/A -0.53% -35.25%
Nettomarginal, % N/A -0.73% -35.25%
Soliditet, % N/A 23.29% 9.41%
Kassalikviditet, % N/A 163.71% 1750%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet