Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Hoi Förlag AB grundades 2010 i syfte att förverkliga Lars Rambes och Sölve Dahlgrens vision om framtidens förlag. Hoi Förlag arbetar med en unik affärsmodell som förenar den traditionella utgivningens styrkor (professionalism, stort nätverk, ekonomisk styrka och volymfördelar) med egenutgivningens fördelar för författaren (stor självbestämmanderätt och en aktiv roll i bokutgivningen).

Under sex års tid har förlaget gett ut över 150 titlar av mer än 120 författare och bevisat att affärsmodellen håller. I februari 2015 tog förlaget över Hamrelius Bokhandel i Malmö och vi driver även Sveriges främsta blogg om bokbranschen, boktugg.se.
Hoi Förlag har idag kontor i Helsingborg och Stockholm.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 650 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%)
  • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Bokutgivning
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Bokbranschen har långa betaltider och stora säsongsvariationer vilket bidrar till att likviditeten kan pendla mycket under ett år. Som ett alternativ till en checkräkningskredit hos banken väljer vi att låna pengar via Toborrow under ett år.

Vi har för närvarande ett lån hos Toborrow som vi avser lösa med del av detta lånebelopp i samband med utbetalning.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Efter ett par förlustår ägnades 2015 åt att öka marginalerna och sänka kostnaderna i bolaget vilket gjorde att vi kunde visa vinst. En stor del av dessa kostnadsbesparingar får full effekt först under 2016 samtidigt som vi räknar med att öka omsättningen igen. Förlaget har genomfört ett par nyemissioner och tagit in kapital som säkrar vår grundläggande likviditet.

Finansiell information

Under 2015 gjordes en översyn av kostnaderna inom bolaget vilket gjorde att vi kunnat effektivisera verksamheten och öka marginalerna. Det första kvartalet 2016 visar en större vinst än motsvarande period 2015.

Den låga kassalikviditeten beror på att vi för närvarande räknar in våra räntefria trycklån i kortfristiga skulder. Dessa återbetalas endast vid bokförsäljning och löper oftast på en period som är längre än ett år. Kassalikviditet oräknat trycklån är 96%.

Observera att nedanstående siffror för 2015 är slutgiltiga och inskickade till bolagsverket men ännu ej registrerade.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 10 437 10 611 5 691
Övriga rörelseintäkter N/A 420 166
Avskrivningar 46 23 8
Rörelseresultat (EBIT) 278 -648 -322
Finansiella intäkter 0 2 1
Finansiella kostnader 59 16 0
Resultat efter finansnetto 220 -662 -321
Årets resultat 220 -662 -321
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 2 477 1 035 74
Omsättningstillgångar 4 850 6 115 3 884
Summa varulager N/A 2 200 1 034
Summa tillgångar 7 326 7 150 3 958
Eget kapital 1 815 814 1 476
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 370 400 0
Kortfristiga skulder 4 963 5 502 2 481
Skulder och eget kapital 7 326 7 150 3 958
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 2.66% -5.87% -5.49%
Nettomarginal, % 2.11% -6% -5.48%
Soliditet, % 24% 11.38% 37.29%
Kassalikviditet, % 49% 71.15% 114.87%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet