Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Hoi Förlag grundades av författarna Sölve Dahlgren och Lars Rambe samt skrivarcoachen Ann Ljungberg hösten 2010. Fyra år senare har bolaget drygt 90 författare och över 100 utgivna titlar. Förutom huvudägarna har bolaget ett 50-tal mindre delägare.
Vi ger författaren möjligheten att investera i sin egen utgivning och därigenom få 80% av vinsten. Den traditionella modellen är att förlaget står för investeringen och därmed får större delen av vinsten. När vi vänder på det sänker det samtidigt risken för Hoi och gör det möjligt att satsa på fler utgivningar. Vårt mål är att fler författare ska få möjlighet att ge ut sina böcker och tjäna mer pengar på dem.
Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 800 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Bokutgivning
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Vår affärsmodell bygger på att förlaget tar låg risk i de enskilda utgivningarna. Det gör att vi kan öka utgivningstakten väsentligt. För att kunna växa bedriver vi flera affärsutvecklingsprojekt. De syftar alltid till att sälja fler böcker och att stärka vår ställning som förlag. Vi gör nu investeringar i IT, organisationsutbyggnad och en starkare position i media. Därför vill vi ytterligare förstärka kassan medan förlaget fortsätter att växa kraftigt. Vi kommer att lägga resurser på en försäljningsavdelning, en digital bokklubb samt på att skapa nya försäljningskanaler i butiker utanför bokhandeln. Vi kommer att arbeta vidare för att nå nya författare, både debutanter och etablerade författare som alla tjänar på att välja Hoi-modellen.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Omsättningen bör nå 10 msek 2014 och målet är dubbla till 20 msek 2015. Tillväxten helt finansierad av aktieägarna (nyemission 1,5 msek 2013) och förlagets författare och affärsmodellen ger en god likviditet. Vi har inga banklån eller generella krediter. För innevarande år har vi fyllt i de poster vi har färdiga uppgifter på, för att ge er långivare en bild hur det gått sen senaste årsbokslutet. De som saknas får vi fram först när vi gör fullt bokslut. Andra halvåret står för 60-70% av omsättn.

Finansiell information

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 10 437 10 611 5 691
Övriga rörelseintäkter N/A 420 166
Avskrivningar 46 23 8
Rörelseresultat (EBIT) 278 -648 -322
Finansiella intäkter 0 2 1
Finansiella kostnader 59 16 0
Resultat efter finansnetto 220 -662 -321
Årets resultat 220 -662 -321
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 2 477 1 035 74
Omsättningstillgångar 4 850 6 115 3 884
Summa varulager N/A 2 200 1 034
Summa tillgångar 7 326 7 150 3 958
Eget kapital 1 815 814 1 476
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 370 400 0
Kortfristiga skulder 4 963 5 502 2 481
Skulder och eget kapital 7 326 7 150 3 958
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 2.66% -5.87% -5.49%
Nettomarginal, % 2.11% -6% -5.48%
Soliditet, % 24% 11.38% 37.29%
Kassalikviditet, % 49% 71.15% 114.87%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet