Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Stenssons Emballage AB är ett familjeägt företag som främst ägnar sig åt att såga upp olika typer av skivmaterial åt kunder, t.ex. mdf, spån, plywood. Vi utför både legosågning och färdigsågat inklusive material. Detta används i stora delar till bad, kök och butiksinredning.

Vi har ett flertal olika kunder, våra största kunder är Svedbergs, Ceos och Norrebo träindustri. Sågningen utförs på 2 st plattuppdelningssågar från Schelling där vi kan såga skivor upptill 5,60 meter långa. Just legosågning för denna storlek på skivor är konkurrensen mycket låg i södra Sverige.

Företaget ligger i närheten av Skillingaryd i Småland, en bit utanför Jönköping. Aktiebolaget grundades för 14 år sedan men verksamheten är betydligt äldre än så. Vår far började med verksamheten under mitten av åttiotalet i liten skala.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Sågning av trä
  • Säte: Jönköpings län

Varför vill vi låna?

Vi vill installera en ny spånåtervinning och delar i vårt uppvärmningssystem. Genom detta kan vi återanvända spillmaterial till något nyttigt och det kommer bli en stor energiåtervinning.

Vi vill även fortsätta att uppgradera vår utrustning genom att investera i tillbehör till en av våra plattuppdelningssågar. Med hjälp av den nya utrustningen kan vi fortsätta öka vår effektivitet.

Vi har tidigare lånat pengar via Toborrow och tack vare det lyckats genomföra investeringar som stärkt vår lönsamhet samt underlättat arbetet för vår personal.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är ett gammalt familjeföretag vars verksamhet sträcker sig 30 år tillbaka. Utöver detta har vi alltid haft en stabil lönsamhet med jämn omsättning och stigande resultat. Mats Stensson och Johanna Forsman, som sitter med i styrelsen går i personlig borgen för hela lånebeloppet.

Finansiell information

Det har tyvärr hänt att vi legat på minus på skattekontot den tolfte emellanåt. Detta har dock alltid reglerats snabbt. Ni får gärna titta i vår årsredovisning för kommentarer från vår revisor där hon skriver att det inte skadat företaget något mer än utöver drmöjsmålsräntor.

Omsättningen ökade under vårt förra bokslutsår med nästan 500 000 kr och även innevarande år ser mycket bra ut där vårt mål är att komma över 11 milj.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 11 285 10 041 9 816
Övriga rörelseintäkter 0 N/A N/A
Avskrivningar 255 245 241
Rörelseresultat (EBIT) 1 011 438 625
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 271 329 350
Resultat efter finansnetto 739 109 275
Årets resultat 540 180 146
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 4 835 4 536 4 707
Omsättningstillgångar 4 810 5 213 5 219
Summa varulager N/A 1 781 1 627
Summa tillgångar 9 645 9 749 9 926
Eget kapital 2 828 2 828 2 648
Summa obeskattade reserver 1 049 1 049 1 187
Långfristiga skulder 4 129 4 460 4 760
Kortfristiga skulder 1 099 1 411 1 330
Skulder och eget kapital 9 645 9 749 9 926
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 8.96% 4.36% 6.36%
Nettomarginal, % 6.55% 1.08% 2.8%
Soliditet, % 36.93% 37.4% 36%
Kassalikviditet, % 275.61% 243.23% 270.07%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet