Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
I Stenssons Emballage Aktiebolag

Vilka är vi?

I Stenssons Emballage Aktiebolag

Stenssons Emballage AB är ett familjeägt företag som främst ägnar sig åt att såga upp olika typer av skivmaterial åt kunder, t.ex. mdf, spån, plywood. Vi utför både legosågning och färdigsågat inklusive material. Detta används i stora delar till bad, kök och butiksinredning.

Vi har ett flertal olika kunder, våra största kunder är Svedbergs, Ceos och Norrebo träindustri. Sågningen utförs på 2 st plattuppdelningssågar från Schelling där vi kan såga skivor upptill 5,60 meter långa. Just legosågning för denna storlek på skivor är konkurrensen mycket låg i södra Sverige.

Företaget ligger i närheten av Skillingaryd i Småland, en bit utanför Jönköping. Aktiebolaget grundades för 14 år sedan men verksamheten är betydligt äldre än så. Vår far började med verksamheten under mitten av åttiotalet i liten skala.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 500 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: I Stenssons Emballage Aktie...
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 23 maj 2002
 • Verksamhet: Sågning av trä
 • Säte: Jönköpings län

Varför vill vi låna?

I Stenssons Emballage Aktiebolag

“Vill sänka våra kostnader på sikt genom att investera i nya uppvärmningssätt som är mer miljövänliga och kostnadseffektiva.”

Vi vill installera en ny spånåtervinning och delar i vårt uppvärmningssystem. Genom detta kan vi återanvända spillmaterial till något nyttigt och det kommer bli en stor energiåtervinning.

Vi vill även fortsätta att uppgradera vår utrustning genom att investera i tillbehör till en av våra plattuppdelningssågar. Med hjälp av den nya utrustningen kan vi fortsätta öka vår effektivitet.

Vi har tidigare lånat pengar via Toborrow och tack vare det lyckats genomföra investeringar som stärkt vår lönsamhet samt underlättat arbetet för vår personal.

Johanna Forsman Ägare och styrelseledamot

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är ett gammalt familjeföretag vars verksamhet sträcker sig 30 år tillbaka. Utöver detta har vi alltid haft en stabil lönsamhet med jämn omsättning och stigande resultat. Mats Stensson och Johanna Forsman, som sitter med i styrelsen går i personlig borgen för hela lånebeloppet.

Finansiell information

Det har tyvärr hänt att vi legat på minus på skattekontot den tolfte emellanåt. Detta har dock alltid reglerats snabbt. Ni får gärna titta i vår årsredovisning för kommentarer från vår revisor där hon skriver att det inte skadat företaget något mer än utöver drmöjsmålsräntor.

Omsättningen ökade under vårt förra bokslutsår med nästan 500 000 kr och även innevarande år ser mycket bra ut där vårt mål är att komma över 11 milj.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 10 662 10 184 10 085
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 233 234 214
Rörelseresultat (EBIT) 843 759 797
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 260 310 324
Resultat efter finansnetto 583 449 473
Årets resultat 464 250 226
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 4 964 4 902 4 731
Omsättningstillgångar 4 671 4 991 4 439
Summa tillgångar 9 635 9 894 9 170
Eget kapital 2 502 2 502 2 252
Summa obeskattade reserver N/A 1 114 997
Långfristiga skulder 4 340 4 640 4 121
Kortfristiga skulder 1 215 1 637 1 800
Skulder och eget kapital 9 635 9 894 9 170
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 7.91% 7.45% 7.9%
Nettomarginal, % 5.48% 4.4% 4.69%
Soliditet, % 39.56% 34.07% 33.03%
Kassalikviditet, % 288.59% 202.74% 174.38%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.