Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Stenssons Emballage AB är ett familjeägt företag som främst ägnar sig åt att såga upp olika typer av skivmaterial, t.ex. mdf, spån, plywood.
Vi utför både legosågning och färdigsågat.
Detta används till stora delar till bad, kök, butiksinredning och emballage.

Vi har ett flertal olika kunder, en av våra största är Svedbergs i Dalstorp.
Sågningen utförs på 2 st plattuppdelningssågar från Schelling där vi kan såga skivor upptill 5,60 meter långa. Just legosågning för denna storlek på skivor är konkurrensen mycket låg i södra Sverige.
En av våra styrkor är att vi kan hålla mycket korta leveranstider och ändå inte behöva tumma på kvalitén på det vi sågar.
Detta uppskattas mycket av våra kunder då många har korta ledtider idag.

Företaget ligger i närheten av Skillingaryd i Småland, en bit utanför Jönköping. Aktiebolaget grundades för 16 år sedan men verksamheten är betydligt äldre än så.
Vår far började med verksamheten under mitten av åttiotalet i liten skala.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Sågning av trä
  • Säte: Jönköpings län

Varför vill vi låna?

Genom detta lån tänker vi lösa det lån som vi har hos Toborrow sedan 2 år tillbaka och som delvis är återbetalt men som snart löper ut.
Med det nya lånet förlänger vi då den investeringskostnad (spånåtervinning och uppvärmningssystem)som togs för 2 år sedan med ytterligare några år.

Sedan vill vi kunna fortsätta investera i våra lokaler där vi då kommer göra om vårt ventilationssystem och div förbättringar som är en fortsättning på de förändringar vi gjort tidigare.
Detta kommer ge oss ett bättre klimat och lägre kostnader genom bättre återvinning och mer energibesparande och dessutom mer miljövänligt.

Vi har fått hjälp av projektledare hos länsstyrelsen om hur vi kan förbättra både på lång och kort sikt.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är ett gammalt familjeföretag vars verksamhet sträcker sig över 30 år tillbaka i tiden.
Utöver detta har vi alltid haft en stabil lönsamhet och omsättning.
Detta är nu tredje gången som vi ansöker om lån hos Toborrow och de tidigare två lånen har alltid skötts helt utan anmärkning.
Mats Stensson och Johanna Forsman, som sitter med i styrelsen går i personlig borgen för hela lånebeloppet.

Finansiell information

Vi har precis avslutat vårt bokslutsår 17/18 där vi ökat vår omsättning till ca 11200 TSEK och där igenom även ökat resultat.
Vi hade som mål 2016 att komma över 11 miljoner inom 2 år det har vi uppnått.
Genom fortsatt god verksamhet och orderingång så ser vi inga problem att kunna hålla denna nivå utan nu sätter vi upp ett nytt mål på sikt med ännu lite högre omsättning och goda resultat

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 11 285 10 041 9 816
Övriga rörelseintäkter 0 N/A N/A
Avskrivningar 255 245 241
Rörelseresultat (EBIT) 1 011 438 625
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 271 329 350
Resultat efter finansnetto 739 109 275
Årets resultat 540 180 146
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 4 835 4 536 4 707
Omsättningstillgångar 4 810 5 213 5 219
Summa varulager N/A 1 781 1 627
Summa tillgångar 9 645 9 749 9 926
Eget kapital 2 828 2 828 2 648
Summa obeskattade reserver 1 049 1 049 1 187
Långfristiga skulder 4 129 4 460 4 760
Kortfristiga skulder 1 099 1 411 1 330
Skulder och eget kapital 9 645 9 749 9 926
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 8.96% 4.36% 6.36%
Nettomarginal, % 6.55% 1.08% 2.8%
Soliditet, % 36.93% 37.4% 36%
Kassalikviditet, % 275.61% 243.23% 270.07%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet