Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Infocar Training AB

Vilka är vi?

Infocar Training AB

Infocar har under en lång rad år arbetat med utveckling av webbaserad utbildning inom bilteknik (e-learning), med stora kunder i ett 10-tal länder, bl.a. Scania, FIAT, VW/Audi och Hella. Under de senaste åren har vi byggt upp ett nytt affärsområde inom det snabbt växande området Connected Cars (uppkopplade bilar) och vi kommer under senare delen av 2016 att intensifiera den internationella lanseringen av vår produkt Infocar Connect samt vår nya utbildningsplattform som kan köras på Ipads och Android läsplattor.

Företaget leds av VD och huvudägaren, civ.ing. (KTH) Per-Henrik Persson, med erfarenhet av bilbranschen sedan 1980, bl.a. som utvecklingsingenjör på SAAB-Scania samt som grundare av det tidigare SBI-noterade bolaget Autodiagnos AB. Vi har ett antal välutbildade medarbetare och ett mycket stort nätverk av branschaktörer med bl.a. Hasse Johansson, f.d. vice VD (R & D) Scania, som rådgivare. Vi har också en stark internationell närvaro via vår ordförande och delägare Ken Scott i England, som har ca. 35 års erfarenhet av utvecklingsbolag och kunder inom fordonsbranschen.

För mer info om vårt företag och produkter, besök http://www.infocar.se eller http://www.infocarconnect.se.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 800 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (50%),  Företagshypotek
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Infocar Training AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 17 mars 2006
 • Verksamhet: Dataprogrammering
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Infocar Training AB

“Bolaget har identifierat det nya området ”Connected Cars” som ett mycket intressant affärsområde med en extremt snabb förväntad tillväxt och vi avser starta en internationell lansering av första delen av konceptet under en stor branschmässa i Frankfurt i september 2016. För att kunna öka tempot i vår produktutveckling inom området Connected Cars samt öka marknadssatsningarna söker vi ett nytt lån där ungefär halva beloppet går åt för att lösa vårt tidigare lån via Toborrow.”

Infocar har, tack vare bl.a första lånet via Toborrow, under senaste halvåret genomfört ett unikt pilotprojekt inom området Connected Cars. Vi har via ett antal bilar analyserat friktionen på vägarna, från torra till ishala vägar. Informationen har sparats i en molnserver för att senare kunna varna ett stort antal andra bilister för halka. Detta har rönt ett enormt intresse hos branschaktörer och vi räknar med att till nästa vintersäsong ha ett färdigt koncept som går att sälja till alla aktörer som är påverkade av vägarnas status vad gäller halka och säkerhet vid bilkörning. Det kan vara försäkringsbolag, vägverk, SMHI, verkstadskedjor och givetvis alla bilförare som vill kunna köra säkert i vinterväglag.

Per-Henrik Persson VD

Varför är vi säkra att låna ut till?

Företaget:
- Har en god kreditvärdighet
- Har långa uppdrag hos stora kunder, t ex VW/Audi
- Har kompetent personal och ett mycket stort nätverk inom fordonsbranschen
- Ser ett enormt stort intresse och potential för våra nya tjänster inom området Connected Cars via vår plattform Infocar Connect
- Har stabila intäkter med god marginal från området e-learning, inkl. vår nya Tablet-plattform för bilteknisk utbildning

Lånet kommer att säkras med 50% personlig borgen samt 50% företagshypotek.

Finansiell information

Vi har lyckats utveckla den nya mobila plattformen Infocar Connect, inkl. tillhörande molntjänster, till stor del via vinstmedel från från e-learning verksamheten samt tidigare lån via Toborrow tillsammans med ägarinlåning. Under 2016 ser vi att de nya produktområdena Infocar Connect och Tablet-training kan ge en ökad försäljning. Detta kräver ett ökat utvecklingstempo och ökade internationella marknadssatsningar under 2016. För innevarande bokslutsår bedömer vi att omsättningen kan öka något med bibehållet positivt rörelseresultat. En del av resultatet för 2015 används för amortering av lån via Toborrow och bank enligt plan med totalt ca. 500.000:- årligen.

Nedan finns preliminära siffror för 2015 som ej ännu är reviderade.

Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2733
Avskrivningar 1206
Rörelseresultat (EBIT) 374
Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader 177
Resultat efter finansnetto 198
Årets resultat 152

Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 6188
Omsättningstillgångar 820
Summa tillgångar 7008
Eget kapital 582
Långfristiga skulder 3952
Kortsiktiga skulder 2473
Skulder och eget kapital 7008

Nyckeltal
Rörelsemarginal 8,18%
Nettomarginal 4,33%
Soliditet 8,30%
Kassalikviditet 27,46%

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-03-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 242 1 894 1 349
Övriga rörelseintäkter N/A 199 75
Avskrivningar 188 842 454
Rörelseresultat (EBIT) 646 360 293
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 49 174 191
Resultat efter finansnetto 597 185 101
Årets resultat 597 220 101
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 6 610 5 589 4 965
Omsättningstillgångar 584 438 184
Summa tillgångar 7 194 6 027 5 149
Eget kapital 1 184 430 210
Summa obeskattade reserver N/A 0 0
Långfristiga skulder 3 796 3 301 3 072
Kortfristiga skulder 2 214 2 297 1 867
Skulder och eget kapital 7 194 6 027 5 149
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 34.9% 17.2% 20.57%
Nettomarginal, % 32.25% 8.83% 7.09%
Soliditet, % 16.46% 7.13% 4.07%
Kassalikviditet, % 23.22% 16.49% 7.12%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.