Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Great leaders make informed decisions, Informed Decisions make great leaders.

Vi är ett företag som är specialiserade inom området beslut. Vi arbetar inom 3 områden som hjälper våra kunder att ta välgrundade beslut som i sin tur leder till ökade intäkter och minskade kostnader. Våra 3 områden är

1. Datakvalitet - Eftersom vi är mer och mer beroende av information i våra verksamheter ökar också behovet av att säkerställa god informationskvalitet. Utan att säkerställa och bibehålla hög informationskvalitet över tid leder det till sämre beslutsunderlag och signifikant mindre effektivitet i det operativa arbetet. Som exempel kan nämnas, att om datakvaliteten faller från optimala 100% med bara 8% så fördubblas resursåtgången.

2. Decision Intelligence - Ett modernt, enkelt och pedagogiskt sätt att ta välgrundade beslut. Det är ett snabbt växande område som har sitt ursprung inom neurovetenskapen. Fördelarna är att på ett enkelt och effektivt sätt nå dom effekter som eftersträvas.

3. Process Mining - Ett sätt att ta reda på hur väl processerna som finns i våra affärssystem följs. Identifiera vilka avvikelser som finns och vilka konsekvenser dessa avvikelser har. Den bakomliggande orsaken till avvikelserna. Detta skapar insikter och kunskaper som leder till väsentliga effektiviseringar. Av Gartner identifierat som ett starkt tillväxtområde.

Vi levererar våra produkter och tjänster via 4 affärsområden.

1. Konsult
2. Mjukvara
3. Research
4. Utbildning

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Konsultverksamhet avseende ...
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Det är ett tydligt marknadssegment som har identifierats och det finns ett flertal goda referenser från andra regioner som ger tydliga bevis på behov och framgångskriterier.

Det är en lösning som i sig har fördelen att växa hos kunden och för oss påvisar den behovet av våra andra tjänster såsom datakvalitet och decision intelligence.

Vi bedömer goda möjligheter till framgång. På marknader som har liknande förutsättningar som Sverige t ex Finland, Holland och Tyskland har detta fungerat väl. Vi har relationer med ett antal storföretag som har motsvarande profil som referenskunderna och sammantaget borde det innebära att vi har bra förutsättningar att lyckas.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Långa uppdrag hos stabila kunder
God orderingång
Kompetent och välkänd personalstyrka inom våra områden
Starka leverantörer
God kreditvärdighet

Finansiell information

Bolaget har inga övriga lån.
Bolaget är självfinansierat.
Bolaget har gått med vinst.
Under 2014 hade företaget en nettoomsättning på 3326 TSEK.

Innevarande bokslutsår är avseende perioden 2014-01-01 till 2014-12-31.
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning: 3326
Avskrivningar: 0
Rörelseresultat (EBIT): 1
Finansiella intäkter: 0
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 0
Årets resultat: 0

Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar: 0
Omsättningstillgångar: 473
Summa tillgångar: 553
Eget kapital: 151
Långfristiga skulder: 0
Kortfristiga skulder: 342
Skulder och eget kapital: 553

Nyckeltal
Rörelsemarginal, %: 0.03
Nettomarginal, %: 0.03
Soliditet, %: 36
Kassalikviditet, %: 138.30

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 326 4 233 1 740
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 0 8 2
Rörelseresultat (EBIT) 1 211 13
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 1 0 1
Resultat efter finansnetto 0 211 13
Årets resultat 0 95 6
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0 0 8
Omsättningstillgångar 473 1 737 860
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 553 1 737 869
Eget kapital 151 151 56
Summa obeskattade reserver N/A 60 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 342 1 526 813
Skulder och eget kapital 553 1 737 869
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 0.03% 4.98% 0.74%
Nettomarginal, % 0.03% 4.98% 0.74%
Soliditet, % 36% 11.38% 6.44%
Kassalikviditet, % 138.30% 113.82% 105.78%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet