Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Informed Decisions AB

Vilka är vi?

Informed Decisions AB

Great leaders make informed decisions, Informed Decisions make great leaders.

Vi är ett företag som är specialiserade inom området beslut. Vi arbetar inom 3 områden som hjälper våra kunder att ta välgrundade beslut som i sin tur leder till ökade intäkter och minskade kostnader. Våra 3 områden är

1. Datakvalitet - Eftersom vi är mer och mer beroende av information i våra verksamheter ökar också behovet av att säkerställa god informationskvalitet. Utan att säkerställa och bibehålla hög informationskvalitet över tid leder det till sämre beslutsunderlag och signifikant mindre effektivitet i det operativa arbetet. Som exempel kan nämnas, att om datakvaliteten faller från optimala 100% med bara 8% så fördubblas resursåtgången.

2. Decision Intelligence - Ett modernt, enkelt och pedagogiskt sätt att ta välgrundade beslut. Det är ett snabbt växande område som har sitt ursprung inom neurovetenskapen. Fördelarna är att på ett enkelt och effektivt sätt nå dom effekter som eftersträvas.

3. Process Mining - Ett sätt att ta reda på hur väl processerna som finns i våra affärssystem följs. Identifiera vilka avvikelser som finns och vilka konsekvenser dessa avvikelser har. Den bakomliggande orsaken till avvikelserna. Detta skapar insikter och kunskaper som leder till väsentliga effektiviseringar. Av Gartner identifierat som ett starkt tillväxtområde.

Vi levererar våra produkter och tjänster via 4 affärsområden.

1. Konsult
2. Mjukvara
3. Research
4. Utbildning

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 500 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (50%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Id Informed Decisions AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 10 februari 2012
 • Verksamhet: Konsultverksamhet avseende ...
 • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Informed Decisions AB

“Vi vill lägga kraft bakom vårt nytillskott - Process Mining. Process Mining (Process Intelligence som det också kallas) gör vårt erbjudande mer komplett och framför allt möjliggör det en tydlig och konkret första affär in till kunden. Således vill vi investera i sälj och marknad för att säkra en ledande position inom detta nya område som av Gartner bedöms som ett starkt tillväxtområde. Vi är nu ensamma att representera leverantören QPR på den svenska marknaden inom detta område.”

Det är ett tydligt marknadssegment som har identifierats och det finns ett flertal goda referenser från andra regioner som ger tydliga bevis på behov och framgångskriterier.

Det är en lösning som i sig har fördelen att växa hos kunden och för oss påvisar den behovet av våra andra tjänster såsom datakvalitet och decision intelligence.

Vi bedömer goda möjligheter till framgång. På marknader som har liknande förutsättningar som Sverige t ex Finland, Holland och Tyskland har detta fungerat väl. Vi har relationer med ett antal storföretag som har motsvarande profil som referenskunderna och sammantaget borde det innebära att vi har bra förutsättningar att lyckas.

Göran Källmark VD

Varför är vi säkra att låna ut till?

Långa uppdrag hos stabila kunder
God orderingång
Kompetent och välkänd personalstyrka inom våra områden
Starka leverantörer
God kreditvärdighet

Finansiell information

Bolaget har inga övriga lån.
Bolaget är självfinansierat.
Bolaget har gått med vinst.
Under 2014 hade företaget en nettoomsättning på 3326 TSEK.

Innevarande bokslutsår är avseende perioden 2014-01-01 till 2014-12-31.
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning: 3326
Avskrivningar: 0
Rörelseresultat (EBIT): 1
Finansiella intäkter: 0
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 0
Årets resultat: 0

Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar: 0
Omsättningstillgångar: 473
Summa tillgångar: 553
Eget kapital: 151
Långfristiga skulder: 0
Kortfristiga skulder: 342
Skulder och eget kapital: 553

Nyckeltal
Rörelsemarginal, %: 0.03
Nettomarginal, %: 0.03
Soliditet, %: 36
Kassalikviditet, %: 138.30

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 326 4 233 1 740
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 0 8 2
Rörelseresultat (EBIT) 1 211 13
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 1 0 1
Resultat efter finansnetto 0 211 13
Årets resultat 0 95 6
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0 0 8
Omsättningstillgångar 473 1 737 860
Summa tillgångar 553 1 737 869
Eget kapital 151 151 56
Summa obeskattade reserver N/A 60 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 342 1 526 813
Skulder och eget kapital 553 1 737 869
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 0.03% 4.98% 0.74%
Nettomarginal, % 0.03% 4.98% 0.74%
Soliditet, % 36% 11.38% 6.44%
Kassalikviditet, % 138.30% 113.82% 105.78%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.