Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

JSB Klimat Service AB bildades 1990 i Stockholm. Vi utför alla slags problemlösningsarbeten, undersökning och sökning av konstruktions- och driftfel i alla slags ventilationsanläggningar. Vi erbjuder även service och driftunderhåll av ventilationsanläggningar, i samband med detta även renoveringsarbete av fläktar, fläktmotorer samt andra komponenter av ventilationsutrustning. Vi sysslar också med ombyggnad samt installation av nya ventilationsanläggningar. Vi har Riksbehörighet för att kontrollera alla ventilationssystem av komplicerad art K och jobbar med att injustera luftmängd i både nybyggda och befintliga ventilationsanläggningar.

Vi är ett familjeföretag med Anders Jaczewski som VD sedan starten 1990 och planerar att jobba aktivt 5-8 år till och sedan låta ägandet successivt gå över till hans två söner som jobbar inom företaget sedan 13 år tillbaka. Peter och Martin Jaczewski är uppvuxna med företaget och tycker att övertagandet är en stor chans att få utveckla det som byggts upp samt att lyfta företaget till en ny nivå. Att erbjuda fler tjänster och produkter samt öka bl. a försäljning som är Peters stora projekt som han och hela vårt företag tror stenhårt på.

Vårt kontor ligger i Älvsjö utanför Stockholm.

http://www.jsbklimatservice.se

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 400 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Ventilationsarbeten
  • Säte: Uppsala län

Varför vill vi låna?

Våra nya produkterna är filter och fönsterventiler som vi säljer samt erbjuder leverans, byte och montering av till ett fast pris. Vi har skrivit avtal med Estlands största filtertillverkare samt med Brevis i Polen, som tillverkar fönsterventiler.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vårt företag har funnits i 26 år, har en stabil kundbas och ett mycket gott renommé. Den 19 februari 2015 tilldelade Bisnodes kreditvärderingssystem oss rating AAA (högsta kreditvärdighet).

Finansiell information

I april 2015 lånade vi 250.000 kronor under 12 månader hos Toborrow och lånet är sedan tidigare helt återbetalt. Genom detta lån kunde vi köpa avancerade mätinstrument (vårt arbete kräver mätinstrument med höga krav på mätnoggrannhet), datautrustning samt dataprogram. Tack vare detta har vi kunnat ta oss an mer avancerade jobb.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-09-08 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2 400 2 818,357 2 719
Övriga rörelseintäkter N/A 178,579 95
Avskrivningar 83 104,276 108
Rörelseresultat (EBIT) 170 203,471 113
Finansiella intäkter 0 2,003 0
Finansiella kostnader 61 78,534 48
Resultat efter finansnetto 109 126,94 65
Årets resultat 83 71,885 47
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 410 493,4 430
Omsättningstillgångar 1 210 1 546,536 1 268
Summa varulager N/A 854 440
Summa tillgångar 1 620 2 039,936 1 698
Eget kapital 767 684,133 613
Summa obeskattade reserver N/A 197,4 164
Långfristiga skulder 613 857,538 719
Kortfristiga skulder 240 300,865 203
Skulder och eget kapital 1 620 2 039,936 1 698
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 7% 6.78% 4.01%
Nettomarginal, % 4% 4.23% 2.3%
Soliditet, % 47% 41.08% 43.63%
Kassalikviditet, % 504% 230.18% 407.88%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet