Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Jsb Klimat Service

Vilka är vi?

Jsb Klimat Service

JSB Klimat Service AB bildades 1990 i Stockholm. Vi utför alla slags koncept och problemlösningsarbeten, undersökning och sökning av konstruktions- och driftfel i alla slags ventilationsanläggningar. Vi erbjuder även service och driftunderhåll av ventilationsanläggningar och i samband med detta renoveringsarbete av fläktar, fläktmotorer samt andra komponenter av ventilationsutrustning.

Vi utför rådgivning inom flera områden som luftkvalitetsmätningar och injusteringar i alla samtliga typer av lokaler. Företaget hanterar även frågor som rör luften, buller och värme. Vi har riksbehörighet för att kontrollera alla ventilationssystem av komplicerad art och jobbar även med att injustera luftmängd i både nybyggda och befintliga ventilationsanläggningar.

Vårt kontor ligger i Älvsjö utanför Stockholm.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 250 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet(er):
  Borgen (50%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Jsb Klimat Service Aktiebolag
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 1 augusti 1990
 • Verksamhet: Ventilationsarbeten
 • Säte: Uppsala län

Varför vill vi låna?

“Vi vill köpa ett antal instrument som behövs i vår verksamhet, samt anställa fler personer”

En stor del av vårt arbete går ut på att undersöka och förstå problem i befintliga ventilationssystem, så att vi kan åtgärda dessa effektivt. För detta syfte behövs avancerade mätinstrument, som är relativt dyra. Vi kommer även behöva anställa fler personer för att möta efterfrågan på våra tjänster.

Anders Jaczewski VD

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är ett företag som funnits i 25 år. Av den anledningen har vi en stabil kundbas och ett mycket gott renomé. Den 19 februari 2015 tilldelade Bisnodes kreditvärderingssystem oss rating AAA (högsta kreditvärdighet).

Finansiell information

Vi har inte något reviderat bokslut för 2014 ännu, men vi har preliminära siffror. Dessa kan komma att justeras med några procent åt ena eller andra hållet.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-09-08 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2 400 2 818,357 2 719
Övriga rörelseintäkter N/A 178,579 95
Avskrivningar 83 104,276 108
Rörelseresultat (EBIT) 170 203,471 113
Finansiella intäkter 0 2,003 0
Finansiella kostnader 61 78,534 48
Resultat efter finansnetto 109 126,94 65
Årets resultat 83 71,885 47
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 410 493,4 430
Omsättningstillgångar 1 210 1 546,536 1 268
Summa tillgångar 1 620 2 039,936 1 698
Eget kapital 767 684,133 613
Summa obeskattade reserver N/A 197,4 164
Långfristiga skulder 613 857,538 719
Kortfristiga skulder 240 300,865 203
Skulder och eget kapital 1 620 2 039,936 1 698
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 7% 6.78% 4.01%
Nettomarginal, % 4% 4.23% 2.3%
Soliditet, % 47% 41.08% 43.63%
Kassalikviditet, % 504% 230.18% 407.88%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet