Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Känsla Finans AB

Vilka är vi?

Känsla Finans AB

Vi är ett anknutet ombud till ett kapitalförvaltningsbolag som heter Coeli och arbetar med finansiell rådgivning. Coeli har funnits sedan 1994 och hjälper privatpersoner, företag och stiftelser att skapa mervärde på sin förmögenhet. De har ungefär 10 miljarder kronor i förvaltat kapital, 10 fonder och jobbar endast i Sverige. Känsla Finans AB har funnits sedan 2010 och dessförinnan arbetade företrädaren som anställd under 10 år hos Coeli. Många kunder har funnits med länge och några så långt som upp till 17 år. Totalt har vi ett hundratal kunder i kundstocken. Tjänsterna vi erbjuder handlar framförallt om kapitalförvaltning för både företag och förmögna privatpersoner. Minimum är två miljoner kronor i placerbart kapital för att få rådgivning.

Genom nedanstående länk går det att läsa mer om Coeli samt information om att vi är ett fristående bolag som agerar ombud.

https://coeli.se/Om-Coeli/Anknutna-ombud.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 300 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%),  Företagshypotek
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Känsla Finans AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 14 december 2009
 • Verksamhet: Andra finansiella stödtjäns...
 • Säte: Uppsala län

Varför vill vi låna?

Känsla Finans AB

“Lånet gör att vi kan investera i vidareutbildning samt fortsatt utveckling av verksamheten”

Just nu går Per en utbildning i USA. Den handlar främst om försäljning och ledarskap. Det är en aktad utbildning som även leder till en värdefull certifiering för Per, men även för bolaget.

Syftet med lånet är att finansiera utbildningen men även utveckling av verksamheten.

Per Angerstig Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Företaget har varit verksamt sedan 2010 och hela tiden haft en jämn omsättning med starka rörelseresultat mellan cirka 300.000 kronor och 2.100.000 kronor som högst. Rörelseresultaten används till att genomföra investeringar samt bokföras som koncernbidrag. Vi har ett långsiktigt samarbetsavtal tillsammans med Coeli som adderar extra trygghet. Jag som företrädare har arbetat tillsammans med Coeli både som anställd och nu senare som ombud under ca 17 år och avser fortsätta med det.

Finansiell information

Starten på 2017 har varit väldigt stark och vi räknar med ännu högre omsättning än 2016. Detta beror på att flera av våra befintliga kunder som fått hjälp rekommenderat oss till sina anhöriga, bekanta osv. Vi ser det som ett gott betyg på våra tjänster och även en rolig utmaning att hjälpa ännu fler!

Nedan finns preliminära siffror för 2017-01-01 - 2017-07-31 som ej ännu är reviderade.

Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 664
Övriga rörelseintäkter 0
Avskrivningar 0
Rörelseresultat (EBIT) 578
Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 578
Årets resultat 578

Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 753
Summa tillgångar 753
Eget kapital 678
Summa obeskattade reserver 0
Långfristiga skulder 0
Kortsiktiga skulder 75
Skulder och eget kapital 753

Nyckeltal
Rörelsemarginal 87.05%
Nettomarginal 87.05%
Soliditet 90.04%
Kassalikviditet 1004%

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 872 1 016 1 225
Övriga rörelseintäkter 0 5 0
Avskrivningar 0 N/A N/A
Rörelseresultat (EBIT) 528 636 749
Finansiella intäkter 0 0 -720
Finansiella kostnader 1 10 21
Resultat efter finansnetto 527 627 8
Årets resultat -3 -13 6
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 563 608 746
Summa tillgångar 563 608 746
Eget kapital 100 103 116
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 0 0 68
Kortfristiga skulder 463 505 562
Skulder och eget kapital 563 608 746
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 60.55% 62.29% 61.14%
Nettomarginal, % 60.44% 61.41% 0.65%
Soliditet, % 17.76% 16.94% 15.54%
Kassalikviditet, % 121.60% 120.39% 132.74%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.