Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Karlssons Hjälmar AB

Vilka är vi?

Karlssons Hjälmar AB

Vi är ett företag som har ett eget varumärke för Mc-hjälmar som heter North. Vi ska utöka verksamheten med Mc-skjortor i Kevlar och behöver låna lite till investeringen. Vi gjorde en provkollektion på 100 skjortor till mc-mässan i Stockholm och Helsingfors, de sålde slut både i Sverige och Finland. Tanken är att tillverka ca 1000 skjortor och teckningsgrad på just denna produkt är ungefär 70% och utpris 1100 kronor ex moms. Tillverkningstiden i fabrik är beräknad till ca 2-3 veckor. Stor del av finansieringen finns redan i bolaget.

Besök oss på: http://www.karlssonshjalmar.se.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 250 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet(er):
  Företagshypotek,  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Karlssons Hjälmar AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 4 november 2010
 • Verksamhet: Handel med och service av m...
 • Säte: Jönköpings län

Varför vill vi låna?

“Mitt namn är Lars Karlsson och det är jag som grundat Karlssons Hjälmar. Vi startade som enskild firma 2004 och driver sedan sex år tillbaka verksamheten som aktiebolag”

Vi vill utöka med ett större lager och expandera ut i Europa, from juni åker vi på många mässor och event främst i Österrike, Italien och Tyskland.

Lars Karlsson Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Jag har drivit företag i snart 15 år och alltid haft ambitionen att vara 100% skötsam. Som säkerhet för lånet lämnar jag personlig borgen samt företagsinteckning.

Finansiell information

Jan-Mars 2018 har vi omsatt dryga 400.000. Under 2018 är budgeten att omsätta över 2 mkr. Ökningen ska ske genom omsättning 700.000 på europeiska marknaden. Vi kommer åka på mässor och stora motorcykelevent med dirktförsäljning. Mässorna har över 100.000 besökande hojåkare.
Resultat budgeterat till ca 300.000 kr.

Kommentarer till preliminärt bokslut 2017. Resultaträkningen saknar lönekostnader om 262.840 kr, avskrivningar om 25.000 kr samt räntekostnader från första lånet hos Toborrow om ca 10.000 kr. Justerat resultat ca 155.000 kr. I balansräkningen saknas lagerminskning om 24.000 kr.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 227 1 309 1 340
Övriga rörelseintäkter 0 N/A N/A
Avskrivningar 0 54 59
Rörelseresultat (EBIT) 454 2 15
Finansiella intäkter 0 3 0
Finansiella kostnader 0 2 5
Resultat efter finansnetto 454 4 10
Årets resultat 454 3 7
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 54 54 107
Omsättningstillgångar 1 223 743 790
Summa tillgångar 1 277 797 897
Eget kapital 118 118 116
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 287 287 509
Kortfristiga skulder 419 393 273
Skulder och eget kapital 823 797 897
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 37% 0.15% 1.11%
Nettomarginal, % 37% 0.3% 0.74%
Soliditet, % 9.24% 14.8% 12.93%
Kassalikviditet, % 124.82% 10.94% 128.2%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet