Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi är ett företag som har ett eget varumärke för Mc-hjälmar som heter North. Vi ska utöka verksamheten med Mc-skjortor i Kevlar och behöver låna lite till investeringen. Vi gjorde en provkollektion på 100 skjortor till mc-mässan i Stockholm och Helsingfors, de sålde slut både i Sverige och Finland. Tanken är att tillverka ca 1000 skjortor och teckningsgrad på just denna produkt är ungefär 70% och utpris 1100 kronor ex moms. Tillverkningstiden i fabrik är beräknad till ca 2-3 veckor. Stor del av finansieringen finns redan i bolaget.

Idag är vi flera bakom företaget men vi har fortfarande samma grundinställning – att erbjuda stilren hög kvalité med oslagbara priser till dig som gillar att åka hoj.

http://www.karlssonshjalmar.se

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 200 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Handel med och service av m...
  • Säte: Jönköpings län

Varför vill vi låna?

Vi har under 2017 ökat ordentligt och under de tre första månaderna har vi omsatt ungefär 850.000 kronor.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vår säsongen börjar nu och vi räknar med att eventuellt återbetala tidigare. Jag som ägare lämnar dessutom 100% personlig borgen som säkerhet för lånet.

Finansiell information

Föregående års relativt svaga resultat speglas av utveckling av nya hjälmmodeller och ny lackeringsteknink som tagits fram.

Bokslutet för 2016 är ej helt klart ännu och lagerjusteringen är inte med där vilket innebär en resultatökning på ca 100.000 kronor. Under 2017 siktar vi på att omsätta 2 mkr och vi har redan haft stor framgång på mc-mässorna när vi omsatt ca 850.000 kronor de tre första månaderna.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 227 1 309 1 340
Övriga rörelseintäkter 0 N/A N/A
Avskrivningar 0 54 59
Rörelseresultat (EBIT) 454 2 15
Finansiella intäkter 0 3 0
Finansiella kostnader 0 2 5
Resultat efter finansnetto 454 4 10
Årets resultat 454 3 7
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 54 54 107
Omsättningstillgångar 1 223 743 790
Summa varulager N/A 700 440
Summa tillgångar 1 277 797 897
Eget kapital 118 118 116
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 287 287 509
Kortfristiga skulder 419 393 273
Skulder och eget kapital 823 797 897
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 37% 0.15% 1.11%
Nettomarginal, % 37% 0.3% 0.74%
Soliditet, % 9.24% 14.8% 12.93%
Kassalikviditet, % 124.82% 10.94% 128.2%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet