Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Karlssons Hjälmar AB

Vilka är vi?

Karlssons Hjälmar AB

Vi är ett företag som har ett eget varumärke för Mc-hjälmar som heter North. Vi ska utöka verksamheten med Mc-skjortor i Kevlar och behöver låna lite till investeringen. Vi gjorde en provkollektion på 100 skjortor till mc-mässan i Stockholm och Helsingfors, de sålde slut både i Sverige och Finland. Tanken är att tillverka ca 1000 skjortor och teckningsgrad på just denna produkt är ungefär 70% och utpris 1100 kronor ex moms. Tillverkningstiden i fabrik är beräknad till ca 2-3 veckor. Stor del av finansieringen finns redan i bolaget.

Idag är vi flera bakom företaget men vi har fortfarande samma grundinställning – att erbjuda stilren hög kvalité med oslagbara priser till dig som gillar att åka hoj.

http://www.karlssonshjalmar.se

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 200 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Karlssons Hjälmar AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 4 november 2010
 • Verksamhet: Handel med och service av m...
 • Säte: Jönköpings län

Varför vill vi låna?

Karlssons Hjälmar AB

“Mitt namn är Lars Karlsson och det är jag som grundat Karlssons Hjälmar. Vi startade som enskild firma 2004 och driver sedan sex år tillbaka verksamheten som aktiebolag”

Vi har under 2017 ökat ordentligt och under de tre första månaderna har vi omsatt ungefär 850.000 kronor.

Lars Karlsson Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vår säsongen börjar nu och vi räknar med att eventuellt återbetala tidigare. Jag som ägare lämnar dessutom 100% personlig borgen som säkerhet för lånet.

Finansiell information

Föregående års relativt svaga resultat speglas av utveckling av nya hjälmmodeller och ny lackeringsteknink som tagits fram.

Bokslutet för 2016 är ej helt klart ännu och lagerjusteringen är inte med där vilket innebär en resultatökning på ca 100.000 kronor. Under 2017 siktar vi på att omsätta 2 mkr och vi har redan haft stor framgång på mc-mässorna när vi omsatt ca 850.000 kronor de tre första månaderna.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 309 1 340 1 698
Övriga rörelseintäkter 0 N/A N/A
Avskrivningar 0 59 64
Rörelseresultat (EBIT) -8 15 23
Finansiella intäkter 3 0 0
Finansiella kostnader 1 5 22
Resultat efter finansnetto -6 10 2
Årets resultat -6 7 1
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 107 107 166
Omsättningstillgångar 805 790 622
Summa tillgångar 912 897 788
Eget kapital 109 116 237
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 509 509 509
Kortfristiga skulder 294 273 42
Skulder och eget kapital 912 897 788
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -0.61% 1.11% 1.35%
Nettomarginal, % -0.46% 0.74% 0.11%
Soliditet, % 11.95% 12.93% 30.07%
Kassalikviditet, % 124.15% 128.2% 30.95%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.