Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Kurts Herrmode AB

Vilka är vi?

Kurts Herrmode AB

En unik klädbutik i Lindesbergs centrum som har alla storlekar som tillverkas vilket gör att vi har kunder från stora delar av landet. Vårt motto är att ha alla storlekar och främst har vi valt att fokusera på större storlekar där vi märker att utbudet är begränsat. Det är viktigt för oss att våra kläder håller hög kvalité och butiken erbjuder fullt sortiment med kläder för samtliga tillfällen.

Butiken finns i Lindesbergs centrums huvudstråk och vi har varit verksamma i snart 10 år.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 150 000 SEK
 • Löptid: 30 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Kurts Herrmode AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 24 november 1983
 • Verksamhet: Partihandel med diverse övr...
 • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Kurts Herrmode AB

“För betalning av kundfakturor med ovanligt kort betaltid”

När vi beställer kläder direkt från fabrikerna är det maximalt 30 dagars betaltid. Nu avser vi framöver att byta till att beställa från grossister istället där vi får minst 60 dagars betaltid samt möjlighet att dra av momsen.

Christer Andersson Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Importkostnaderna kommer att sjunka eftersom vi själva inte behöver besöka fabrikerna för att göra inköp. Nu när vi istället kommer beställa genom grossisterna kommer vi att kunna dra av för moms vilket vi inte kunnat göra när vi handlat genom fabrikerna utomlands.

Vi ser även att intresset av den typ av kläder vi säljer växer ned i åldrarna och våra kunder blir allt fler. Vår kundgrupp som är intresserade av udda storlekar föredrar att prova kläder på plats och att få konsultation. Till skillnad från andra aktörer som erbjuder udda storlekar har vi fulla färgsortiment och inte endast blått, svart och grått. Dessa kunder beställer oftast inte över internet och när de väl besöker butiken har de för vana att handla mycket per tillfälle.

Finansiell information

Vi märker ett större intresse för "dressat" mode och det som ligger bakom den stora omsättningsökningen är att allt yngre kunder handlar hos oss. Tidigare har vi haft mest äldre kunder men nu kommer allt fler i åldrarna 18 år och uppåt.

Stor del av ökningen 2017 består av nya kunder samt segmentet som söker udda storlekar. Under 2018 kommer vi att ha ännu bättre marginaler till följd av ändrade leverantörer samt bättre betalningsvillkor. Vi räknar alltså med ett starkare resultat samt högre likviditet.

Till stor del består långfristiga skulder av inlånat kapital från mig som ägare.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 794 1 353 1 275
Övriga rörelseintäkter 0 0 298
Avskrivningar 31 31 31
Rörelseresultat (EBIT) 235 127 -73
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 88 59 83
Resultat efter finansnetto 147 68 -155
Årets resultat 147 68 -155
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 33 64 95
Omsättningstillgångar 2 332 2 448 1 963
Summa tillgångar 2 365 2 512 2 058
Eget kapital 278 278 211
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 1 818 792 772
Kortfristiga skulder 122 1 442 1 075
Skulder och eget kapital 2 218 2 512 2 058
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 13.10% 9.38% -4.64%
Nettomarginal, % 8.19% 5.02% -9.85%
Soliditet, % 11.75% 11.06% 10.25%
Kassalikviditet, % 114.75% 10.61% 14.51%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.