Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi är ett familjeföretag som bedriver restaurangverksamhet i Gävle. Bolaget registrerades år 2015 och är seriösa aktörer som strävar efter att servera god mat och service. Restaurangen har nischat sig på att servera orientalisk mat och kolgrillade rätter i en mysig miljö.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 538 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Pant i fastighet,  Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Restaurangverksamhet
  • Säte: Gävleborgs län

Varför vill vi låna?

Vi anser att tidpunkten är bra för att förvärva fastigheten och dessutom ett bra sätt att stärka bolagets ekonomiska ställning och för att skydda oss mot konjunktursvängningar.

Vi är noggranna och sköter ekonomin, både privat och företagets. Köpet av fastigheten innebär att månadskostnaderna sjunker och att verksamheten blir lönsammare.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi själva kommer att gå in med privata medel och gör alltid rätt för oss. Vi kommer även att gå i borgen på lånet och fastigheten kommer att pantsättas.

Vi har nyligen tackat nej till ett låneerbjudande vi fått via Toborrow. Orsaken till detta var att säljaren till den fastighet som vi avser att förvärva inte kunde inkomma med samtliga de pantbrev som skulle erbjudas som säkerhet för lånet. Detta blev känt efter låneauktionens slut och i samband med att köpehandlingarna skulle upprättas. För att ta ut nya pantbrev och ersätta de förkomna behöver de borttappade pantbreven dödas vilket kan ta väldigt lång tid (upp till ett år). Eftersom de pantbrev som finns tillgängliga inte täckte hela lånets belopp, ändrades villkoren för lånet och vi tvingades därför tacka nej trots att vi hade velat acceptera lånet.

Nu har vi ändrat lånebeloppet så att det ryms inom befintliga pantbrev. Vi kommer själva skjuta till med det kapital som utgör mellanskillnaden från vår första låneauktion för att köpet av fastigheten ska kunna genomföras.

Finansiell information

Bolaget arbetar månatligen med budget, nyckeltal och följer upp avvikelser. Vi räknar med att öka omsättningen med 15-20 % år 2017 och förväntas nå ett bättre resultat än föregående år.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Data saknas
2017-01-31 2016-08-31 2015
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 716 1 587 -
Övriga rörelseintäkter 118 39 -
Avskrivningar 30 85 -
Rörelseresultat (EBIT) 72 149 -
Finansiella intäkter 0 0 -
Finansiella kostnader 14 44 -
Resultat efter finansnetto 57 104 -
Årets resultat 57 61 -
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 244 274 -
Omsättningstillgångar 165 96 -
Summa varulager N/A 34 -
Summa tillgångar 409 370 -
Eget kapital 168 111 -
Summa obeskattade reserver 26 26 -
Långfristiga skulder 0 0 -
Kortfristiga skulder 215 233 -
Skulder och eget kapital 409 370 -
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 8.63% 9.16% -
Nettomarginal, % 6.83% 6.39% -
Soliditet, % 45.53% 35.48% -
Kassalikviditet, % 60.93% 26.6% -
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Pantavtal
Här kan du se mallen för det pantavtal som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet