Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Limöbåten Rederi AB är ett privat bolag och utförandebolag för den kollektiva sjötrafiken i Gävle hamn och skärgård. Trafiken bedrivs ca 6-7 mån/år, på uppdrag av Gävle Kommun. För 2016 tillkommer trafik till Furuvik, när nu den nya vågbrytaren kommer på plats.
Rederiet försöker vara ledande i sin miljöanpassning. Bolaget arbetar aktivt för att för att minska sin miljöpåverkan.
Bolaget ägs av familjen Rydback, där Michelle äger 70% av aktierna, och resterande 30% av ett helägt bolag RG:s Skeppsservice HB. Michelle är doktorand på Gävle Högskola i ekonomi/marknadsföring. VD Per Rydback är sjökapten klass 1 och sköter den dagliga driften av bolaget, och har varit kapten i Viking Line samt lots på Gävle lotsstation.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 150 000 SEK
  • Löptid: 18 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Reguljärtrafik över inre va...
  • Säte: Gävleborgs län

Varför vill vi låna?

Omställning till fossilfritt bränsle kräver nya kolvpackningar samt nya spridare på maskinerna. Det är ett bränsle som inte har dom smörjande egenskaper som det gamla dieselbränslet hade.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har kontrakt med Gävle kommun för trafiken på Limön/Furuvik i ytterligare 4 år.

Finansiell information

För 2015 har resultatet gått ned kraftigt då sommaren blev bedrövlig vädermässigt, samt upphandlingen blev en direktupphandling med mängder av överklaganden. Dessutom gjordes en stor investering i maskin, där katalysatorer blev insatta och som vi icke kunde få kompensation för, pga upphandlingen. För 2016 är utsikterna mycket goda för ett bättre resultat då överklagan är tillbakadragen. Se vidare bilagor

Observera att siffrorna som redovisas inte är reviderade av en revisor.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 669 1 522 1 479
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 17 17 17
Rörelseresultat (EBIT) 142 93 41
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0
Resultat efter finansnetto 142 93 41
Årets resultat 142 93 41
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 34 17 88
Omsättningstillgångar 8 81 237
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 85 65 325
Eget kapital 195 143 441
Summa obeskattade reserver N/A -23 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 86 55 116
Skulder och eget kapital 86 65 325
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 9% 6.11% 2.77%
Nettomarginal, % 9% 6.11% 2.77%
Soliditet, % 207% 192.4% 135.69%
Kassalikviditet, % 138% 147.27% 204.31%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet