Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Butik21

Vilka är vi?

Butik21

Nyström Health and Medical Supplies AB driver butik21.com, en nätbutik specialiserad på försäljning av stödstrumpor och fotvårdsprodukter. Butik21 erbjuder stödstrumpor, kompressionsstrumpor och fotvårdsprodukter av hög kvalitet till rimliga priser som snabbt levereras hem. Bolaget startade hösten 2007 när vi såg ett behov av att enkelt och smidigt kunna köpa stöd- och kompressionsstrumpor av hög kvalitet på internet till rimliga priser, dessutom med blixtsnabb leverans. Under åren har vi utökat sortimentet kontinuerligt, bl.a. med fotvårdsprodukter, bandage och hjälpmedel för gravida.
Bolaget har senaste 36 månaderna etablerat e-butiker i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike. Under 2013 gjordes en stor satsning på att anpassa alla webbutiker till lokala språk, betalsätt och lokala regelverk. Butik21 omsatte ca 7 mkr 2013 och förväntas omsätta ca 10 mkr 2014. Verksamheten sysselsätter åtta anställda varav tre är heltid och fem deltids- eller timanställda.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 300 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Nyström Health And Medical ...
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 25 september 2007
 • Verksamhet: Partihandel med parfym och ...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Butik21

“Efter en tid av aggressiv expansion vill vi stabilisera verksamheten och betala tillbaka en av våra checkkrediter för att på så sätt bli mindre beroende av banken”

Butik21 har under åren som gått expanderat kraftigt och utökat såväl sortiment som geografisk närvaro. Expansionen har inneburit att bolaget har visat ett nollresultat och omsättningsökningen har krävt arbetskapital för ett ökat lager. Vi mäter kontinuerligt vår kundnöjdhet via Trustpilot och har mycket nöjda kunder som återkommer. Nu vill Bolaget växa på respektive marknad istället för att starta på nya. En viss konsolidering kommer därför att ske för att öka vinstnivån. Första halvåret 2014 vände vi till vinst omedelbart efter att ha dragit ner på expansionstakten. Tyskland och Finland är våra nu näst största marknader.

Lånet kommer användas till att betala av en befintlig checkräkningskredit om 300 000 kronor där vi hoppas på att kunna få en lägre ränta via Toborrow.

Richard Torsslow VD & Grundare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Butik21 har under det första halvåret 2014 uppnått ett resultat om ca 350 tkr och den positiva utvecklingen förväntas fortsätta. Vi räknar med att kunna återbetala vår återstående kredit hos banken på 300 tkr redan innan nästa sommar. Vi har lyckats hålla lönsamheten trots en stark tillväxt. Företagets ägare Richard Torsslow är civilekonom med examen från Lunds Universitet. Han startade 2003 ett undersökningsbolag inom offentlig sektor som han sålde 2010 och arbetar sedan 2011 bara med butik21.

Finansiell information

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 11 033 10 742 9 469
Övriga rörelseintäkter 0 38 13
Avskrivningar 30 30 30
Rörelseresultat (EBIT) 777 303 544
Finansiella intäkter 104 0 32
Finansiella kostnader 76 203 61
Resultat efter finansnetto 805 100 514
Årets resultat 805 76 476
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 70 100 130
Omsättningstillgångar 2 666 1 895 2 076
Summa tillgångar 2 736 1 995 2 206
Eget kapital 1 214 409 533
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 147 431 793
Kortfristiga skulder 1 375 1 156 881
Skulder och eget kapital 2 736 1 995 2 206
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 7.04% 2.81% 5.73%
Nettomarginal, % 7.30% 0.92% 5.42%
Soliditet, % 44.37% 20.5% 24.16%
Kassalikviditet, % 9.02% 28.97% 68.78%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.