Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Lunds Park och Maskin AB

Vilka är vi?

Lunds Park och Maskin AB

Lunds Park & Maskin AB är ett företag som säljer trädgårds- och parkmaskiner. Bolaget grundades 2006 och har drivits av Krister Johansson som nu kommer att lämna över verksamheten till sin dotter Lovisa Johansson och Karl-Emil Lundblad. Nya tag och nya krafter är precis vad verksamheten behöver och kommer att göra så vi utvecklas snabbare. Vi har redan flyttat till nya lokaler där vi har butik och verkstad på ca 620kvm. Största delen av kunderna är privatkunder dock är företagskunderna den stora inkomstkällan. Vi säljer produkter i butiken och samarbetar med välkända leverantörer.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 500 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 0%
 • Säkerhet:
  Borgen (50%),  Företagshypotek
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Lunds Park och Maskin AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 11 januari 2006
 • Verksamhet: Reparation av maskiner
 • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Lunds Park och Maskin AB

“Bra fråga och vi är glada att den ställs. ”

Då vår bransch är väldigt säsongsbetonad har vi i regel 4 månader där omsättningen är väldigt låg. I vårt ny tänk kommer vi att börja sälja större maskiner så som traktorer, grävmaskiner och hjullastare. Detta pga att vinstmarginalen är mycket bättre på både försäljning och eftermarknad.

Vi har redan skrivit på som återförsäljare för bl.a K-Vagnen, Kioti, Toro, Hako och Avant. Dessa maskiner kostar allt mellan 300 000 - 950 000 kr per enhet beroende på utrustning. Dock har vi en vinstmarginal på 35-40 % vid nyförsäljning.

Vi kommer behöva ett större kapital att röra oss med för att klara att hantera beställningarna av dessa maskiner.

Krister Johansson Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Då vi tror på våran ide om att vända skeppet, så kommer vi att lyckas !

Företaget har varit verksamt i 10 år och har en stadig kundkrets som behöver mycket mer än vad som har funnits i sortimentet tidigare. Så när vi nu har de nya leverantörerna så kommer vi att kunna mätta kunderna med precis allt som de behöver i maskin- och reservdelsväg.

De leverantörer som vi börjat samarbeta med är välkända och vi kommer att vara ensamma om att sälja dessa maskiner i södra Skåne. Detta innebär att vi inte kommer känna den intensiva konkurrensen som man kan göra om det finns fler återförsäljare i när-radien. Vi kommer även ha en utesäljare som kommer att jobba aktivt bland våra företagskunder och deltaga i upphandlingar samt köra demo för kunder osv.

Som kund till Lunds Park & Maskin får man kvalitet, service och kunskap, Vilket gör att våran "hit rate" på återkommande kunder är väldigt hög.

Vi erbjuder 50% personlig borgen samt 50% företagshypotek som säkerhet för lånet.


Finansiell information

Bolaget är familjeägd i andra generationen. Företaget har i grund och botten koncentrerat sig på maskiner upp till ca 1500 -20 000 kr per enhet i nyförsäljning. När en maskin är så pass billig i nyinköp, så blir eftermarknad ganska lidande. Men som vi ser dagligen så är det lättare att motivera en reparation på en dyrare maskin.

Vi har höjt våra verkstadspriser med 35 % och då ligger vi på vad som rekommenderas i branschen. Ingen har reagerat på detta bland våra kunder då de flesta är villiga att betala för bra service.

Vi har även höjt våra reservdelspriser till vad som rekommenderas från tillverkaren. Vilket gör att vi nu har en marginal på 50-55% på reservdelar.

Vi beräknar med att under 2016 har en omsättning på ca 15 000 000 - 20 000 000 kr och givetvis höja vår vinstmarginal drastiskt.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 4 159 4 390 3 037
Övriga rörelseintäkter N/A 275 15
Avskrivningar N/A 12 29
Rörelseresultat (EBIT) 175 59 289
Finansiella intäkter 4 0 1
Finansiella kostnader 27 46 75
Resultat efter finansnetto 148 14 215
Årets resultat 148 9 199
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 23 23 113
Omsättningstillgångar 1 120 1 203 889
Summa tillgångar 1 144 1 226 1 002
Eget kapital 285 285 276
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 0 0 291
Kortfristiga skulder 711 941 436
Skulder och eget kapital 996 1 226 1 002
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 4.21% 1.26% 9.46%
Nettomarginal, % 4.21% 0.3% 7.04%
Soliditet, % 29.91% 23.24% 27.54%
Kassalikviditet, % 29.82% 31.34% 39.44%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.