Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Byggkonsult, Projektledare, Besiktningsman, Kontrollansvarig och El-, VVS-, Hisskonsult under samma tak.
Alla våra konsulter har en gedigen erfarenhet och kompetens av både byggledning och installation.
Vi gör projekt- och fastighetsutveckling mycket enklare!

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 150 000 SEK
  • Löptid: 6 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Teknisk provning och analys
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Vi söker finansiering för att täcka upp för ett kortare likviditetsbehov, då våra beställare har långa kredittider.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har idag ramavtal med följande beställare med finansiell styrka: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Tyresö Kommun, LOCUM, Besiktningsmans.se Sverige AB.
Tillsammans med andra beställare som: Ikano Bostad, Einar Mattsson, Tengbomgruppen m.m så kan vi säkerställa vår finansiella styrka som tryggar er risk hos oss.

Finansiell information

Maleon AB kommer år 2018 att omsätta ca 4 200 000 kr exkl.moms. Detta visar på en stadig växande omsättning som utvecklats från 1 540 000 kr för år 2016, 2 825 000 kr för år 2017 till över 4 000 000 kr för år 2018.
År 2019 kommer Maleon AB att omsätta ca 7 000 000 kr. Detta då vår strategi är att trygga ytterligare 3 ramavtal med offentliga beställare samt 2 ramavtal med privata beställare.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Data saknas
2017-12-31 2016-12-31 2015
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2 825 1 539 -
Övriga rörelseintäkter 75 19 -
Avskrivningar 19 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 441 478 -
Finansiella intäkter 0 0 -
Finansiella kostnader 0 0 -
Resultat efter finansnetto 438 478 -
Årets resultat 361 272 -
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 91 53 -
Omsättningstillgångar 1 011 795 -
Summa varulager N/A N/A -
Summa tillgångar 1 228 848 -
Eget kapital 523 322 -
Summa obeskattade reserver 124 124 -
Långfristiga skulder 0 0 -
Kortfristiga skulder 581 402 -
Skulder och eget kapital 1 228 848 -
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 16% 30.68% -
Nettomarginal, % 16% 30.68% -
Soliditet, % 49.96% 49.37% -
Kassalikviditet, % 174.01% 197.76% -
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet