Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Mannes kök AB

Vilka är vi?

Mannes kök AB

Mannes kök AB är ett litet företag inom restaurangbranschen. Just nu driver vi Nässjö Golfrestaurang, dessförinnan har vi drivit A6 Golfrestaurang i Jönköping. Jag, Emanuel Nielsen, är ägare och har jobbat inom restaurang i ca 15 år. Företaget har aldrig haft skulder eller lån innan.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 125 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Mannes Kök AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 1 november 2010
 • Verksamhet: Restaurangverksamhet
 • Säte: Jönköpings län

Varför vill vi låna?

Mannes kök AB

“Vi lånar till en mindre renovering samt inköp av maskiner och utveckling av cateringverksamheten.”

Mannes kök tog över driften av Nässjö Golfrestaurang i början av 2014. Vi har sedan dess utökat såväl verksamhet som omsättning. Vi renoverar nu restaurangen samt investerar i maskiner och utrusning till cateringverksamheten.

Emanuel Nielsen Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har ett stort underlag att stå på. Nässjö Golfklubb har bla ca 1200 medlemmar vilket resulterar i en stabil inkomstkälla. Sen Mannes kök tog över driften av verksamheten har restaurangen ökat rejält i omsättning och är verkligen på gång. Luncherna har ökat från ca 12-20p/dag till 100-130p/dag. Det beror mycket på att jag är en duktig kock och väldigt duktig på att hitta bra lösningar.

Finansiell information

Vi omsatte ca 1,9 miljoner första året och räknar med att omsätta ca 500 000 mer i år då vi bland annat kommer utöka cateringverksamheten, erbjuda julbord osv.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 900 2 035 1 948
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 0 12 9
Rörelseresultat (EBIT) N/A 50 -65
Finansiella intäkter 1 1 0
Finansiella kostnader 6 5 12
Resultat efter finansnetto -15 46 -78
Årets resultat -15 46 -78
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 30 32 30
Omsättningstillgångar 310 327 309
Summa tillgångar N/A 359 339
Eget kapital 55 143 96
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 15 35 35
Kortfristiga skulder 170 182 207
Skulder och eget kapital 330 359 339
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 2.3% 2.45% -3.33%
Nettomarginal, % 1.6% 2.26% -4%
Soliditet, % 37.87% 39.83% 28.31%
Kassalikviditet, % 165.44% 179.67% 149.27%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.