Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Mannes kök AB är ett litet företag inom restaurangbranschen. Just nu driver vi Nässjö Golfrestaurang, dessförinnan har vi drivit A6 Golfrestaurang i Jönköping. Jag, Emanuel Nielsen, är ägare och har jobbat inom restaurang i ca 15 år. Företaget har aldrig haft skulder eller lån innan.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 125 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Restaurangverksamhet
  • Säte: Jönköpings län

Varför vill vi låna?

Mannes kök tog över driften av Nässjö Golfrestaurang i början av 2014. Vi har sedan dess utökat såväl verksamhet som omsättning. Vi renoverar nu restaurangen samt investerar i maskiner och utrusning till cateringverksamheten.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har ett stort underlag att stå på. Nässjö Golfklubb har bla ca 1200 medlemmar vilket resulterar i en stabil inkomstkälla. Sen Mannes kök tog över driften av verksamheten har restaurangen ökat rejält i omsättning och är verkligen på gång. Luncherna har ökat från ca 12-20p/dag till 100-130p/dag. Det beror mycket på att jag är en duktig kock och väldigt duktig på att hitta bra lösningar.

Finansiell information

Vi omsatte ca 1,9 miljoner första året och räknar med att omsätta ca 500 000 mer i år då vi bland annat kommer utöka cateringverksamheten, erbjuda julbord osv.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 900 2 035 1 948
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 0 12 9
Rörelseresultat (EBIT) N/A 50 -65
Finansiella intäkter 1 1 0
Finansiella kostnader 6 5 12
Resultat efter finansnetto -15 46 -78
Årets resultat -15 46 -78
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 30 32 30
Omsättningstillgångar 310 327 309
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar N/A 359 339
Eget kapital 55 143 96
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 15 35 35
Kortfristiga skulder 170 182 207
Skulder och eget kapital 330 359 339
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 2.3% 2.45% -3.33%
Nettomarginal, % 1.6% 2.26% -4%
Soliditet, % 37.87% 39.83% 28.31%
Kassalikviditet, % 165.44% 179.67% 149.27%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet