Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Maxx Car AB

Vilka är vi?

Maxx Car AB

Vi är ett företag som arbetar med rekond av bilar och vår största kund som vi har serviceavtal med är Ohlofsson Bil i Haninge. Företaget har i maj månad sitt andra bokslut och har under tiden investerat kapital i inventarier för verksamheten. Det vi ser under den tid vi varit verksamma är att resultatet är på väg åt rätt håll men det tar tid att bygga en verksamhet från grunden.

Anledningen till att vi nu söker lån är dels att få möjlighet att investera i en ny ångtvätt för verksamheten och även öka rörelsekapitalet. Jag (Valter Venström) som företagsledare i MaxxCar AB har även ett annat företag (Piston Service AB) som jag drivit och byggt under 10 år med gott resultat och mycket god kreditvärdighet, vilket jag också vill göra med detta bolag.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 100 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Företagshypotek
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Maxx Car AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 11 februari 2015
 • Verksamhet: Allmän service och reparati...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Maxx Car AB

“Vi behöver investera i en ny ångtvätt samt utöka vårt rörelsekapital”

Det avtal vi har med Ohlofsson Bil i Haninge är ett löpande avtal per år och med en minimi-fakturerning om fem bilar per vecka, ovasett antal bilar, vilket gör att vi är garanterade hyra för både lokal och löner. Nu har detta ännu aldrig inträffat men är ändock en trygghet i vårt avtal. Avtalet löper med förnyelse årligen.

Valter Venström VD & Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har en stabil verksamhet med flera återkommande kunder. Vår största kund är Ohlofsson Bil i Haninge som vi har ett serviceavtal med. Vi hjälper även bland annat Texab och taxibolag. Utöver återkommande stora kunder har vi även ett löpande flöde mer sporadiskt under månaderna. Vår ambition är att bygga företaget med en stabil ekonomi utifrån vår omsättning. Som det ser ut idag ligger vi på ca 80.000 - 100.000 i omsättning per månad vilket vi är nöjda med.

Finansiell information

Första året omsatte vi ca 800.000 - 900.000 kronor och räknar med att detta räkenskapsår omsätta ca 1.200.000 - 1.300.000 kronor.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Data saknas
2016-12-31 2016-05-31 2015
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 620 901 -
Övriga rörelseintäkter 14 N/A -
Avskrivningar 18 23 -
Rörelseresultat (EBIT) 52 16 -
Finansiella intäkter 0 0 -
Finansiella kostnader 0 1 -
Resultat efter finansnetto 52 15 -
Årets resultat 52 12 -
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 130 102 -
Omsättningstillgångar 149 153 -
Summa tillgångar 279 255 -
Eget kapital 114 62 -
Summa obeskattade reserver 0 N/A -
Långfristiga skulder 0 0 -
Kortfristiga skulder 165 193 -
Skulder och eget kapital 279 255 -
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 8.20% 1.77% -
Nettomarginal, % 8.20% 1.66% -
Soliditet, % 40.86% 24.31% -
Kassalikviditet, % 90.30% 79.27% -
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.