Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi är ett företag som arbetar med rekond av bilar och vår största kund som vi har serviceavtal med är Ohlofsson Bil i Haninge. Företaget har i maj månad sitt andra bokslut och har under tiden investerat kapital i inventarier för verksamheten. Det vi ser under den tid vi varit verksamma är att resultatet är på väg åt rätt håll men det tar tid att bygga en verksamhet från grunden.

Anledningen till att vi nu söker lån är dels att få möjlighet att investera i en ny ångtvätt för verksamheten och även öka rörelsekapitalet. Jag (Valter Venström) som företagsledare i MaxxCar AB har även ett annat företag (Piston Service AB) som jag drivit och byggt under 10 år med gott resultat och mycket god kreditvärdighet, vilket jag också vill göra med detta bolag.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 100 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Företagshypotek
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Allmän service och reparati...
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Det avtal vi har med Ohlofsson Bil i Haninge är ett löpande avtal per år och med en minimi-fakturerning om fem bilar per vecka, ovasett antal bilar, vilket gör att vi är garanterade hyra för både lokal och löner. Nu har detta ännu aldrig inträffat men är ändock en trygghet i vårt avtal. Avtalet löper med förnyelse årligen.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har en stabil verksamhet med flera återkommande kunder. Vår största kund är Ohlofsson Bil i Haninge som vi har ett serviceavtal med. Vi hjälper även bland annat Texab och taxibolag. Utöver återkommande stora kunder har vi även ett löpande flöde mer sporadiskt under månaderna. Vår ambition är att bygga företaget med en stabil ekonomi utifrån vår omsättning. Som det ser ut idag ligger vi på ca 80.000 - 100.000 i omsättning per månad vilket vi är nöjda med.

Finansiell information

Första året omsatte vi ca 800.000 - 900.000 kronor och räknar med att detta räkenskapsår omsätta ca 1.200.000 - 1.300.000 kronor.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Data saknas
2016-12-31 2016-05-31 2015
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 620 901 -
Övriga rörelseintäkter 14 N/A -
Avskrivningar 18 23 -
Rörelseresultat (EBIT) 52 16 -
Finansiella intäkter 0 0 -
Finansiella kostnader 0 1 -
Resultat efter finansnetto 52 15 -
Årets resultat 52 12 -
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 130 102 -
Omsättningstillgångar 149 153 -
Summa varulager N/A N/A -
Summa tillgångar 279 255 -
Eget kapital 114 62 -
Summa obeskattade reserver 0 N/A -
Långfristiga skulder 0 0 -
Kortfristiga skulder 165 193 -
Skulder och eget kapital 279 255 -
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 8.20% 1.77% -
Nettomarginal, % 8.20% 1.66% -
Soliditet, % 40.86% 24.31% -
Kassalikviditet, % 90.30% 79.27% -
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet