Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi bedriver veksamhet inom motorsport, event och mässor. Vi har även en framgångsrik engineering-del med konsultuppdrag inom namnkunniga företag i Sverige såsom ABB och Sandvik. Nu planerar vi att utöka verksamheten genom att starta som franchisetagare för en känd franchisekedja i Sverige och globalt inom "Car appaerance and restyling experts".

VD Mikael Larsson är civilingenjör inom maskinteknik i botten med en examen från Linköpings Tekniska Högskola 1986.

http://www.mlarssonracing.com.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 400 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%),  Företagshypotek
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Uthyrning och förvaltning a...
  • Säte: Gävleborgs län

Varför vill vi låna?

Lånet skall användas till att lösa befintligt lån hos Toborrow, gå vidare med etableringen av franchiseverksamheten samt stärka racing-verksamheten inför årets EM-säsong. För etableringen av franchiseverksamheten krävs ytterligare investeringar enligt nedanstående beräkning:

Anpassning av ny lokal: 200 kSEK
Rekryteringskostnader och utbildning: 100 kSEK

Inom racingverksamheten är ambitionen hög inför årets säsong. Målet är att vinna FIA:s EM-serie i klassen Top Methanol. Som ett led i detta behöver följande investeringar göras:

Inköp av reservmotor: 300 kSEK
Utökat reservdelsförråd: 100 kSEK

Investeringarna i franchiseverksamheten och racingverksamheten finansieras genom nytt lån från Toborrow samt medel ur egen kassa.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Företaget och dess ledning har en värdegrund där hög moral är en ledstjärna. Verksamheten består i dagsläget av racing och engineeringtjänster. Planen att utvidga med car appearance och restyling kvarstår. I den planen ingår också att gå in i en mycket framgångsrik franchisekedja inom kort. När vi nu återvänder till Toborrow för att låna på nytt stärker vi dessutom lånets säkerhet med personlig borgen av företagets VD, Mikael Larsson utöver företagshypotek.

Finansiell information

Resultat för 2015 blev 436 kSEK och preliminärt resultat för 2016 visar på en vinst på 100 kSEK. Omsättningen 2015 var 2100 kSEK och 2016 blev den 1600 kSEK. Differensen i omsättning och resultat från 2015 till 2016 förklaras av generell nedgång i konjunktur samt ett par större investeringar i bolaget.

Med den planerade utökningen av verksamheten räknar vi med att (minst) femdubbla omsättningen till +10 MSEK/år. Även rörelseresultatet förväntas öka till + 1 MSEK/år. Prognos för framtida omsättning och resultat per verksamhet enligt nedan:

Franchiseverksamhet inom bilvård: Omsättning 6 MSEK, resultat 0,6 MSEK (mycket etablerad och framgångsrik kedja)
Engineeringverksamhet: Omsättning 2 MSEK, resultat 0,3 MSEK
Racingverksamhet: Omsättning 2 MSEK resultat 0,1 MSEK

Bokslut Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 540 2 067 1 579
Övriga rörelseintäkter 1 8 2
Avskrivningar 45 49 45
Rörelseresultat (EBIT) 280 477 347
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 206 42 50
Resultat efter finansnetto 74 436 297
Årets resultat 59 436 297
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 823 868 764
Omsättningstillgångar 705 399 215
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 1 528 1 267 979
Eget kapital 535 675 304
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 248 136 188
Kortfristiga skulder 745 456 486
Skulder och eget kapital 1 528 1 267 979
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 18.17% 22.98% 21.94%
Nettomarginal, % 4.8% 21.01% 18.78%
Soliditet, % 35.01% 53.27% 31.05%
Kassalikviditet, % 94.63% 87.5% 44.23%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet