Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Micke Larsson Racing AB

Vilka är vi?

Micke Larsson Racing AB

Vi bedriver veksamhet inom motorsport, event och mässor. Vi har även en framgångsrik engineering-del med konsultuppdrag inom namnkunniga företag i Sverige såsom ABB och Sandvik. Nu planerar vi att utöka verksamheten genom att starta som franchisetagare för en känd franchisekedja i Sverige och globalt inom "Car appaerance and restyling experts".

VD Mikael Larsson är civilingenjör inom maskinteknik i botten med en examen från Linköpings Tekniska Högskola 1986.

http://www.mlarssonracing.com.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 400 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Företagshypotek,  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Micke Larsson Racing AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 7 augusti 2009
 • Verksamhet: Uthyrning och förvaltning a...
 • Säte: Gävleborgs län

Varför vill vi låna?

Micke Larsson Racing AB

“För att stärka likviditeten samt amortera av ett befintligt lån hos Toborrow. Vi har ett par investeringar i racing-verksamheten planerade inför årets EM-säsong”

Lånet skall användas till att lösa befintligt lån hos Toborrow, gå vidare med etableringen av franchiseverksamheten samt stärka racing-verksamheten inför årets EM-säsong. För etableringen av franchiseverksamheten krävs ytterligare investeringar enligt nedanstående beräkning:

Anpassning av ny lokal: 200 kSEK
Rekryteringskostnader och utbildning: 100 kSEK

Inom racingverksamheten är ambitionen hög inför årets säsong. Målet är att vinna FIA:s EM-serie i klassen Top Methanol. Som ett led i detta behöver följande investeringar göras:

Inköp av reservmotor: 300 kSEK
Utökat reservdelsförråd: 100 kSEK

Investeringarna i franchiseverksamheten och racingverksamheten finansieras genom nytt lån från Toborrow samt medel ur egen kassa.

Mikael Larsson VD & Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Företaget och dess ledning har en värdegrund där hög moral är en ledstjärna. Verksamheten består i dagsläget av racing och engineeringtjänster. Planen att utvidga med car appearance och restyling kvarstår. I den planen ingår också att gå in i en mycket framgångsrik franchisekedja inom kort. När vi nu återvänder till Toborrow för att låna på nytt stärker vi dessutom lånets säkerhet med personlig borgen av företagets VD, Mikael Larsson utöver företagshypotek.

Finansiell information

Resultat för 2015 blev 436 kSEK och preliminärt resultat för 2016 visar på en vinst på 100 kSEK. Omsättningen 2015 var 2100 kSEK och 2016 blev den 1600 kSEK. Differensen i omsättning och resultat från 2015 till 2016 förklaras av generell nedgång i konjunktur samt ett par större investeringar i bolaget.

Med den planerade utökningen av verksamheten räknar vi med att (minst) femdubbla omsättningen till +10 MSEK/år. Även rörelseresultatet förväntas öka till + 1 MSEK/år. Prognos för framtida omsättning och resultat per verksamhet enligt nedan:

Franchiseverksamhet inom bilvård: Omsättning 6 MSEK, resultat 0,6 MSEK (mycket etablerad och framgångsrik kedja)
Engineeringverksamhet: Omsättning 2 MSEK, resultat 0,3 MSEK
Racingverksamhet: Omsättning 2 MSEK resultat 0,1 MSEK

Bokslut Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 540 2 067 1 579
Övriga rörelseintäkter 1 8 2
Avskrivningar 45 49 45
Rörelseresultat (EBIT) 280 477 347
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 206 42 50
Resultat efter finansnetto 74 436 297
Årets resultat 59 436 297
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 823 868 764
Omsättningstillgångar 705 399 215
Summa tillgångar 1 528 1 267 979
Eget kapital 535 675 304
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 248 136 188
Kortfristiga skulder 745 456 486
Skulder och eget kapital 1 528 1 267 979
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 18.17% 22.98% 21.94%
Nettomarginal, % 4.8% 21.01% 18.78%
Soliditet, % 35.01% 53.27% 31.05%
Kassalikviditet, % 94.63% 87.5% 44.23%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.