Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Mimass AB

Vilka är vi?

Mimass AB

Mimass AB är ett familjeägt företag som verkar inom den svenska skönhetsindustrin med försäljning av skönhetsprodukter och behandlingsapparatur för Salonger, Kliniker och SPA-hotell. Bolaget har distributionsrätt på flertalet professionella hudvårdsmärken så som Cliniccare, Biotopix, Dr. Kadir m.fl. samt behandlingsapparatur från Sydkorea såsom Eun Sung, Aesthetech m.fl. Sedan vårt inträde på skönhetsmarknaden 2014 har bolaget i dag ca: 250 återkommande kunder som handlar produkter och apparatur. Bolaget har sedan introduktionen 2014 upplevt en stabil och trygg tillväxt som under kvartal tre 2016 accelerat kraftig varpå beslut om rekryteringar och behovet av ett ökat lager blivit påtagligt. Under första kvartalet 2017 ökade vår omsättning över 100% i jämförelse med motsvarande period 2016.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 250 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Mimass AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 18 september 2012
 • Verksamhet: Partihandel med parfym och ...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Mimass AB

“Vi söker i dag finansiering för att skapa en buffert för företagets fortsatta expansion med innovativa och moderna produkter på den svenska marknaden”

Under 2017 har vi introducerat två nya varumärken på den svenska marknaden samt etablerat oss som en leverantör med nya innovativa villkor inom marknaden för Svenska SPA-hotell. Dessa investeringar kommer säkra en fortsatt positiv utveckling men har tagit anspråk på företagets likviditet.

Mer om företagets verksamhet går att läsa på vår hemsida: http://www.mimass.se

Håkan Wahlström VD & Delägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Mimass har haft en positiv utveckling sedan starten 2014 och visar en stadig ökad omsättning och ökad lönsamhet. Bolaget är idag en etablerad aktör på en marknad som 2016 visade en total omsättning på 17 miljarder kronor.

Under 2017 investerade vi oss in mot marknaden för Svenska SPA-hotell vilket resulterat i två nya stora konton som just nu är under uppbyggnad och som förväntas ge god avkastning när dessa samarbeten är fullt uppe och rullar.

Både jag och min fru lämnar 100% personlig borgen som säkerhet för lånet.

Finansiell information

Bolaget ökade sin omsättning under första kvartalet 2017 med 102% mot samma period föregående år och under inledningen av andra kvartalet stagnerade försäljningen aningen vilket har kommit att påverka bolagets likviditet. Denna utveckling är det grundläggande skälet till vårt behov av en finansiell buffert till dess att säsongen tar fart igen efter sommaren.

Nedan finns preliminära siffror för 2017-01-01 - 2017-05-31 som ej ännu är reviderade.

Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2122
Övriga rörelseintäkter 18
Avskrivningar 0
Rörelseresultat (EBIT) 65
Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader 8
Resultat efter finansnetto 57
Årets resultat 57

Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 149
Omsättningstillgångar 1129
Summa tillgångar 1278
Eget kapital 788
Summa obeskattade reserver 0
Långfristiga skulder 95
Kortsiktiga skulder 395
Skulder och eget kapital 1278

Nyckeltal
Rörelsemarginal 3.06%
Nettomarginal 2.69%
Soliditet 61.66%
Kassalikviditet 131.90%

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 926 3 080 2 765
Övriga rörelseintäkter 43 28 14
Avskrivningar 39 39 39
Rörelseresultat (EBIT) 215 109 59
Finansiella intäkter 0 1 0
Finansiella kostnader 24 0 7
Resultat efter finansnetto 191 110 53
Årets resultat 191 82 39
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 149 91 131
Omsättningstillgångar 607 781 919
Summa tillgångar 1 346 873 1 050
Eget kapital 731 591 509
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 95 0 0
Kortfristiga skulder 520 282 541
Skulder och eget kapital 1 346 873 1 050
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 5.42% 3.5% 2.12%
Nettomarginal, % 4.81% 3.53% 1.9%
Soliditet, % 54.31% 67.69% 48.47%
Kassalikviditet, % 113.46% 190.42% 126.43%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.