Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi startade 2012 och driver för närvarande ett antal olika e-handelsverksamheter inom heminredning, möbler, klockor och smycken. Vi har lång erfarenhet av traditionell postorder och e-handel och har som mål att bygga ett varuhus inom e-handel med ett antal olika nischade e-handelsbutiker med gemensam administration. Stor del av försäljningen drivs av bloggen Monas Universum.se som har cirka 80 000 unika läsare per vecka. Vi har under 2015 ökat omsättningen med 267 % via organisk tillväxt och förvärv av två e-butiker samt lanserat eget klädmärke. Vi planerar nu att utöka med ytterligare två-tre e-handelsbutiker under 2016.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 950 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Postorderhandel och detaljh...
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Våra e-butiker ökar för närvarande med mellan 40-70% årligen. Vi vill nu utöka antalet e-butiker för att sälja mer med redan befintlig organisation och administration. Vi har lokaler, organisation och administration för att ta hand om 4 ggr så hög försäljning med bibehållna låga fasta kostnader. Lånet underlättar de nya e-butiker vi planerar starta eller ev förvärva. I samband med det nya lånet återbetalas det gamla lånet till Toborrow.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har trygga och stabila webbutiker, med låga fasta kostnader. Vi har för närvarande ett kundregister om cirka 60 000 kunder som vi enbart har bearbetat sporadiskt. Vi har väldigt lite lager eftersom våra leverantörer levererar snabbt vilket minimerar risken. Ägarna går i personlig borgen för hela beloppet.

Finansiell information

Under 2015 har företaget ökat omsättningen från 1,2 msek till prognostiserade 3,2 msek per 151231. En total ökning med 267%, den organiska tillväxten på de befintliga butikerna uppgick till 68%. Målsättningen för 2016 är 5,0 msek i omsättning med en rörelsemarginal på 20%.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 179 1 217 701
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 203 203 0
Rörelseresultat (EBIT) 687 441 183
Finansiella intäkter 14 42 18
Finansiella kostnader 59 16 4
Resultat efter finansnetto 642 467 197
Årets resultat 500 0 0
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 809 1 831 2 034
Omsättningstillgångar 597 577 454
Summa varulager N/A 351 0
Summa tillgångar 2 406 2 407 2 488
Eget kapital 519 50 50
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 534 173 238
Kortfristiga skulder 1 353 2 185 2 200
Skulder och eget kapital 2 406 2 407 2 488
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 21.6% 36.23% 26.1%
Nettomarginal, % 20.2% 38.37% 28.1%
Soliditet, % 21.5% 2.07% 2%
Kassalikviditet, % 17.3% 10.34% 20.63%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet