Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Motomaji Group AB

Vilka är vi?

Motomaji Group AB

Vi startade 2012 och driver för närvarande tre olika e-handelsverksamheter inom trädgård, heminredning och möbler. Vi har lång erfarenhet av traditionell postorder och e-handel och har som mål att bygga ett varuhus inom e-handel med ett antal olika nischade e-handelsbutiker med gemensam administration. Stor del av försäljningen drivs av bloggen Monas Universum.se som har cirka 80 000 unika läsare per vecka. Vi vill expandera med fler e-butiker inom bl.a kläder, accessoarer och husdjur.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 450 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Motomaji Group AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 5 juli 2013
 • Verksamhet: Postorderhandel och detaljh...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Motomaji Group AB

“Vi vill utöka antalet e-butiker för att sälja mer till våra redan befintliga kunder.”

Våra e-butiker ökar för närvarande med mellan 40-70% årligen. Vi vill nu utöka antalet e-butiker för att sälja mer med redan befintlig organisation och administration. Vi har lokaler, organisation och administration för att ta hand om 4 ggr så hög försäljning med bibehållna låga fasta kostnader. Lånet underlättar de förvärv vi förhandlar om.

Mona Lundgren Ägare/VD

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har trygga och stabila webbutiker, utan så stora fasta kostnader. Vi har för närvarande ett kundregister om cirka 45 000 kunder som vi enbart har bearbetat sporadiskt. Vi har väldigt lite lager eftersom våra leverantörer levererar snabbt vilket minimerar risken. Ägarna går i personlig borgen för hela beloppet.

Finansiell information

Omsättningen har ökat 42% föregående år och per 15:e februari 2015 har vi ökat med ca 70% mot föregående år. Målsättningen är att nå 4 msek i omsättning under 2015 inkl. förvärven. Rörelsemarginalen är beräknad till ca 20%.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 179 1 217 701
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 203 203 0
Rörelseresultat (EBIT) 687 441 183
Finansiella intäkter 14 42 18
Finansiella kostnader 59 16 4
Resultat efter finansnetto 642 467 197
Årets resultat 500 0 0
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 809 1 831 2 034
Omsättningstillgångar 597 577 454
Summa tillgångar 2 406 2 407 2 488
Eget kapital 519 50 50
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 534 173 238
Kortfristiga skulder 1 353 2 185 2 200
Skulder och eget kapital 2 406 2 407 2 488
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 21.6% 36.23% 26.1%
Nettomarginal, % 20.2% 38.37% 28.1%
Soliditet, % 21.5% 2.07% 2%
Kassalikviditet, % 17.3% 10.34% 20.63%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.