Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vår verksamhet består av service, konstruktion och mekanisk tillverkning. Vi har tagit fram en produkt som vi marknadsför i hela världen (http://www.mitsubishiR5.com). Det är ett enormt intresse av projektet. Mpart AB startades 1998 och har idag 12 medarbetare, vår huvudsakliga verksamhet är motorsport. Vår ambition är att kunna erbjuda en komplett lösning för team och förare med en hög nivå på service, reservdelar och teknisk support. Bilen har vi utvecklat, konstruerat och tillverkat själva med egen personal. Vi tillverkar ca 1000 nya delar med egen mekanisk bearbetning. Vi har i dag en orderstock på 23 bilar i Europa.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 1 250 000 SEK
  • Löptid: 18 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Tillverk av andra delar och...
  • Säte: Örebro län

Varför vill vi låna?

Vi kommer använda kapitalet för lansering i Asien, Australien och Nya Zeeland. Vi kommer att genomföra testdagar i Japan , Nya Zeeland och Kina under hösten 2016.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har en stabil grund och vi har ett samarbete med Mitsubishi Motors sedan 2004. Vi har gjort alla investeringar som behövs under 2014-2015.

Finansiell information

Intäkterna har ökat från 10 miljoner kronor 2014 till ca 15 miljoner kronor 2015 och våra ordrar för 2016 innebär en ökning till ca 25 miljoner kronor. Under långfristiga skulder finns det en post som avser ett lån från systerbolag. Anledningen till det är att vi har renodlat det bolaget till ett fastighetsbolag.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 12 545 10 007 5 352
Övriga rörelseintäkter N/A 595 521
Avskrivningar 344 158 133
Rörelseresultat (EBIT) 866 818 602
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 254 264 231
Resultat efter finansnetto 612 554 371
Årets resultat 211 34 13
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 5 067 1 606 2 698
Omsättningstillgångar 9 755 5 627 4 088
Summa varulager N/A 3 076 2 866
Summa tillgångar 14 822 7 233 6 786
Eget kapital 2 063 925 890
Summa obeskattade reserver N/A 850 350
Långfristiga skulder 8 248 3 137 4 354
Kortfristiga skulder 4 511 2 321 1 192
Skulder och eget kapital 14 822 7 233 6 786
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 6.9% 7.71% 10.25%
Nettomarginal, % 4.88% 5.22% 6.31%
Soliditet, % 13.91% 21.95% 17.13%
Kassalikviditet, % 54.72% 109.9% 102.51%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet